- Độ nhiều năm sợi dây bởi tổng chu vi hình trụ bán kính (7cm) và hình tròn trụ bán kính (10cm).

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 100, 101

- mong muốn tính chu vi hình tròn ta rước (2) lần bán kính nhân cùng với số (3,14.) 

Lời giải bỏ ra tiết:

Chu vi hình trụ bán kính (7cm) là:

(7 imes 2 imes 3,14 = 43,96; (cm))

Chu vi hình tròn bán kính (10 cm) là:

(10 imes 2 imes 3,14 = 62,8; (cm))

Độ lâu năm sợi dây thép là: 

(43,96 + 62, 8 = 106,76 ; (cm))

Đáp số: (106,76cm).


Bài 2


Video lý giải giải


Hai hình trụ có cùng trung tâm O như hình bên. Chu vi hình tròn lớn dài hơn nữa chu vi hình tròn bé bao nhiêu xăng-ti-mét ? 

 

*

Phương pháp giải:

- Tính bán kính hình tròn lớn: (60 + 15 = 75cm). 

- Tính chu vi hình tròn theo công thức: (C = r × 2 × 3,14.)

- Số xăng-ti-mét chu vi hình tròn lớn dài ra hơn nữa chu vi hình tròn bé xíu (=) chu vi hình trụ lớn (-) chu vi hình trụ bé.

Lời giải chi tiết:

Bán kính của hình tròn lớn là:

(60 + 15 = 75; (cm))

Chu vi của hình tròn lớn là:

(75 imes 2 imes 3,14 = 471 ;(cm))

Chu vi của hình tròn nhỏ bé là:

(60 imes 2 imes 3,14 = 376,8 ;(cm))

Chu vi hình trụ lớn dài thêm hơn nữa chu vi hình tròn nhỏ nhắn số xăng-ti-mét là:

(471 - 376,8 = 94,2 ;(cm))

Đáp số: (94,2cm).


Bài 3


Video lí giải giải


Hình mặt tạo bởi vì hình chữ nhật cùng hai nửa mặt đường tròn (xem hình vẽ). Tính diện tích hình đó.

 

*

Phương pháp giải:

- diện tích s hình vẽ = diện tích hình chữ nhật + Diện tích hai nửa hình trụ có cùng bán kính 7cm.

- diện tích hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng.

- Diện tích hình trụ = r × r × 3,14.

Lời giải đưa ra tiết:

Diện tích hình đã cho bởi tổng diện tích s hình chữ nhật cùng hai nửa đường tròn.

Tổng diện tích hai nửa hình tròn trụ bằng diện tích hình tròn bán kính (7cm).

Chiều dài hình chữ nhật là:

(7 imes 2 = 14; (cm)) 

Diện tích hình chữ nhật là:

(14 imes 10 = 140; (cm^2)) 

Diện tích của nhì nửa hình trụ là:

(7 imes 7 imes 3,14 = 153,86; (cm^2)) 

Diện tích hình đã đến là:

(140 + 153,86 = 293, 86 ; (cm^2))

Đáp số: (293, 86cm^2).


Bài 4


Video lí giải giải


Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng:

Diện tích phần đã tô màu sắc của hình vuông ABCD là:

*

A 13,76cm2 B. 114,24cm2

C. 50,24cm2 D. 136, 96cm2

Phương pháp giải:

Diện tích phần tô color là hiệu của diện tích hình vuông vắn ABCD và ăn diện tích của hình trụ đường kính là 8cm.

Lời giải đưa ra tiết:

Hình tròn trọng điểm O có 2 lần bán kính bằng độ lâu năm cạnh hình vuông và bởi 8cm.

Bán kính hình tròn tâm O là:

8 : 2 = 4 (cm)

Diện tích hình tròn tâm O là:

4 × 4 × 3,14 = 50,24 ((cm^2))

Diện tích hình vuông ABCD là:

8 × 8 = 64 ((cm^2))

Diện tích phần tô color là : 

64 – 50,24 = 13,76 ((cm^2))

Chọn giải đáp A.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Bài 138 : Luyện Tập Chung Chương 4

plovdent.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.7 bên trên 139 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp plovdent.com


gởi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã áp dụng plovdent.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


giữ hộ Hủy quăng quật

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép plovdent.com gởi các thông tin đến các bạn để nhận thấy các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.