Giải bài bác tập SGK Toán 5 trang 9 giúp các em học sinh lớp 5 xem lưu ý giải những bài tập bài luyện tập trang 9. Với giải mã Toán lớp 5 cho từng bài bác rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố những dạng bài bác tập, rèn luyện kĩ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài bác tập Toán 5 trang 9

Bài 1 (trang 9 SGK Toán 5)

Viết phân số thập phân thích hợp vào nơi chấm dưới mỗi vun của tia số:

*
*
. Hoàn thành tia số ta được:

*

Gợi ý đáp án:

*

*

*

Bài 3 (trang 9 SGK Toán 5)

Viết những phân số sau thành phân số thập phân tất cả mẫu số là 100:

*

Gợi ý đáp án:

*

*

*

Bài 4 (trang 9 SGK Toán 5)

>, frac87100" data-i="11" class="lazy" data-src="https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cfrac%7B%7B92%7D%7D%7B%7B100%7D%7D%20%3E%20%5Cfrac%7B%7B87%7D%7D%7B%7B100%7D%7D">

+

*
. Vậy
*

+

*
. Vày 80 > 29 đề nghị
*
frac29100" width="85" height="41" data-latex="frac810 > frac29100" data-i="9" class="lazy" data-src="https://plovdent.com/toan-lop-5-bai-luyen-tap-trang-9/imager_14_2505_700.jpg">

Bài 5 (trang 9 SGK Toán 5)

Một lớp học có 30 học sinh, trong những số ấy có

*
số học viên là học sinh giỏi Toán,
*
số học sinh là học sinh xuất sắc Tiếng Việt. Hỏi lớp học tập đó tất cả bao nhiêu học sinh giỏi Toán, bao nhiêu học sinh tốt Tiếng Việt?

Gợi ý đáp án:

Lớp học bao gồm số học sinh xuất sắc Toán là:

*
(học sinh)

Lớp học bao gồm số học tập sinh giỏi Tiếng Việt là:

*
(học sinh)

Đáp số: Học sinh tốt Toán: 9 học tập sinh

Học sinh giỏi Tiếng Việt: 6 học tập sinh

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 9 giúp các em học sinh lớp 5 xem lưu ý giải những bài tập bài luyện tập trang 9. Với giải mã Toán lớp 5 đến từng bài bác rất đưa ra tiết, sẽ giúp đỡ các em ôn tập, củng cố những dạng bài bác tập, rèn luyện kĩ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài bác tập Toán 5 trang 9

Bài 1 (trang 9 SGK Toán 5)

Viết phân số thập phân tương thích vào nơi chấm dưới mỗi gạch của tia số:

*
*
. Chấm dứt tia số ta được:

*

Gợi ý đáp án:

*

*

*

Bài 3 (trang 9 SGK Toán 5)

Viết các phân số sau thành phân số thập phân tất cả mẫu số là 100:

*

Gợi ý đáp án:

*

*

*

Bài 4 (trang 9 SGK Toán 5)

>, frac87100" data-i="11" class="lazy" data-src="https://tex.vdoc.vn/?tex=%5Cfrac%7B%7B92%7D%7D%7B%7B100%7D%7D%20%3E%20%5Cfrac%7B%7B87%7D%7D%7B%7B100%7D%7D">

+

*
. Vậy
*

+

*
.


Bạn đang xem: Toán lớp 5 bài luyện tập trang 9


Xem thêm: 20 Bộ Đề Hóa Lớp 8 Học Kì 2 0 Bộ Đề Thi Hóa 8 Học Kì 2 Năm 2021

Bởi vì 80 > 29 bắt buộc
*
frac29100" width="85" height="41" data-latex="frac810 > frac29100" data-i="9" class="lazy" data-src="https://plovdent.com/toan-lop-5-bai-luyen-tap-trang-9/imager_14_2505_700.jpg">

Bài 5 (trang 9 SGK Toán 5)

Một lớp học bao gồm 30 học sinh, trong những số ấy có

*
số học viên là học tập sinh giỏi Toán,
*
số học viên là học sinh tốt Tiếng Việt. Hỏi lớp học tập đó có bao nhiêu học sinh xuất sắc Toán, bao nhiêu học sinh xuất sắc Tiếng Việt?