Bài viết này hướng dẫn cho những em cách chứng minh 3 điểm thẳng sản phẩm qua các ví dụ có giải thuật chi tiết, dễ dàng hiểu.

Bạn đang xem: Toán lớp 7 chứng minh 3 điểm thẳng hàng

Sau mỗi lấy một ví dụ là dìm xét về hướng giải quyết và xử lý một bài bác toán minh chứng 3 điểm thẳng hàng. Ví dụ 1 : đến D ABC vuông tại B. Trên nữa mặt phẳng bờ BC không có điểm A, vẽ tia Cx vuông góc BC. Bên trên tia Cx mang M sao để cho CM = AB. Chứng minh A, M với D là trung điểm của BC thẳng hàng.

Giải.

Xét ?ABD với ?MCD, ta bao gồm :

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
DE (2)

Từ (1) và (2), suy ra : DE trùng DF giỏi : D, E, F trực tiếp hàng.

Xem thêm: Vuongquocsao - Vương Quốc Sao Vtc Quay Cho Tay Thêm Chắc Với

Bài tập tự giải:

Ví dụ 1 : cho tam giác ABC . Trên tia đối của tia AB mang điểm F làm thế nào cho AB = FA. Bên trên tia đối của tia AC rước điểm E thế nào cho AC = AE. A) triệu chứng minh: Δ EAF = Δ CAB b)Gọi K là trung điểm EF với D là trung điểm BC. Minh chứng : KB = FD. D) bệnh minh: K, A, D thẳng hàng. Ví dụ 2 :Cho Δ ABC có M là trung điểm của AB. Bên trên tia đối của tia MC rước điểm D thế nào cho MD = MC. A) chứng minh Δ MAD = Δ MBC với AD // CB. B) đem N ở trong AD; NM cắt BC trên P. Chứng minh AN = BP. C) trên nửa phương diện phẳng bờ AB không cất điểm D, vẽ tia AE làm thế nào cho góc EAB + góc ABC = 180^0 . Chứng minh D, A, E trực tiếp hàng.