Giải bài 13: Ôn tập chương I - Sách VNEN toán 7 tập 1 trang 45. Phần dưới đã hướng dẫn vấn đáp và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Bí quyết làm bỏ ra tiết, dễ dàng hiểu, hi vọng các em học sinh nắm giỏi kiến thức bài xích học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


Câu 1: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Nêu ba cách viết của số hữu tỉ -$frac35$ và biểu diễn số hữu tỉ đó trên trục số.

Bạn đang xem: Toán lớp 7 ôn tập chương 1


Câu 2: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Thế nào là số hữu tỉ dương, số hữu tỉ âm? Số hữu tỉ nào không là số hữu tỉ dương cũng ko là số hữu tỉ âm?


Câu 5: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Viết các công thức:

- Nhân nhì lũy thừa thuộc cơ số.

- phân tách hai lũy thừa cùng cơ số không giống 0.

- Lũy quá của một lũy thừa.

- Lũy quá của một tích.

- Lũy vượt của một thương.


Câu 7: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Tỉ lệ thức là gì? phạt biểu đặc thù cơ bản của tỉ lệ thức. Viết bí quyết thể hiện đặc thù của dãy tỉ số bởi nhau.


Quan hệ giữa những tập hợp N, Z, Q, R

*

*

Các phép toán vào Q

Với a, b, c, d, m $in $ Z, m > 0.

Phép cộng: $fracam+fracbm=fraca+bm$Phép trừ: $fracam-fracbm=fraca-bm$Phép nhân: $fracab.fraccd=fraca.cb.d(b,d eq 0)$Phép chia: $fracab:fraccd=fraca.db.c(b,c,d eq 0)$Phép lũy thừa:

Với x, y $in $ Q , m, n $in $ $N^*$ :

$x^m.x^n=x^m+n$

$x^m:x^n=x^m-n$

$(x^m)^n=x^mn$

$(x.y)^n=x^n.y^n$

$(fracxy)^n=fracx^ny^n(y eq 0)$

Thực hiện các bài tập sau

Câu 1: Trang 47 toán VNEN 7 tập 1

Điền những kí hiệu $subset$, $in$, $ otin$ phù hợp vào chỗ chấm:

a) $sqrt25$ ... N; b) Q ... R; c) 1$frac34$ ... Z;

d) 0 ... I; e) 0 ... R; g) 0,13 ... I.


=> Xem giải đáp giải

Câu 2: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Trong các khẳng định sau, xác định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Tập hợp những số hữu tỉ gồm các số hữu tỉ dương và các số hữu tỉ âm.

b) $subset$ I; c) $subset$ R; d) $cap$ I = 0; e) $cup$ I = $phi$.


=> Xem chỉ dẫn giải

Câu 3: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Điền các số phù hợp vào chỗ chấm:

a) $frac163$ : ... = $frac5012$ : (-0,06); b) (2. ... - 1)$^3$ = -8;

c) $frac(0,8)^5(0,4)^6$ = ...; d) 0,944 - 2. ... = 3,268.


=> Xem gợi ý giải

Câu 4: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Thực hiện tại phép tính và cho biết giá trị của biểu thức (chính xác đến hai chữ số thâp phân)

A = $fracsqrt27 + 2,438,6.1,13$; B = ($sqrt5$ + $frac23$)(6,4 - $frac47$).


=> Xem lý giải giải

Câu 5: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Tính độ dài những cạnh một hình tam giác, biết chu vi tam giác là 24 cm và các cạnh của tam giác tỉ lệ với các số 3; 4; 5.


=> Xem lí giải giải

Câu 6: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Thực hiện những phép tính sau (bằng cách hợp lý nếu gồm thể):

a) 19$frac13$.$frac37$ - 33$frac13$; b) 9.$(frac-12)^2$ + $frac13$; c) 15$frac14$ : ($frac-57$) - 25$frac14$ : ($frac-57$).


=> Xem giải đáp giải

Câu 7: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Hưởng ứng phong trào kế hoạch bé dại của Đội, ba chi team 7A; 7B; 7C sẽ thu gom được tổng số 120kg giấy vụn. Hiểu được số giấy vụn nhận được của tía chi team tỉ lệ lần lượt với 9; 7; 8. Hãy tính số giấy vụn thu được nghỉ ngơi mỗi bỏ ra đội.


=> Xem gợi ý giải

Câu 8: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Tìm x, biết:

a) |x| = 2,5; b) |x| = -1,2;

c) |x| + 0,573 = 2; d) |x + $frac13$| - 4 = -1.


=> Xem lí giải giải

D. E. Chuyển động vận dụng cùng tìm tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 49 toán VNEN 7 tập 1

Tính quý giá của biểu thức: A = (0,8 . 7 + 0,64) . (1$frac14$.7 – 0,8.1$frac14$) + 31,64.


=> Xem chỉ dẫn giải

Câu 2: Trang 49 toán VNEN 7 tập 1

Tính cực hiếm của biểu thức: M = (0,25 - $frac0,25 + frac19frac19$) : ($frac23$ + $fracfrac7150,4 - frac16$).


=> Xem giải đáp giải

Câu 3: Trang 49 toán VNEN 7 tập 1

Từ tỉ lệ thức $fracab$ = $fraccd$ (a, b, c, d $geq$ 0; a $geq$ $pm$ b; c $geq$ $pm$ d) hãy suy ra các tỉ lệ thức sau:

a) $fraca + bb$ = $fracc + dd$; b) $fraca - bb$ = $fracc - dd$;

c) $fraca + ba$ = $fracc + dc$; d) $fraca - ba$ = $fracc - dc$;

e) $fracaa + b$ = $fraccc + d$; g) $fracaa - b$ = $fraccc - d$.


=> Xem giải đáp giải

Từ khóa tra cứu kiếm google:


giải bài bác 13: ôn tập chương I, ôn tập chương I trang 45 vnen toán 7, bài 13 sách vnen toán 7 tập 1, giải sách vnen toán 7 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Tiếng Việt Lớp 4 Học Kì 1 Môn Tiếng Việt Lớp 4, 2 Bộ Đề Thi Tiếng Việt Lớp 4 Học Kỳ 1 2021


Giải các môn học tập khác


Giải sách giáo khoa lớp 7


Soạn văn 7 tập 1
Soạn văn 7 tập 2
Soạn văn 7 tập 1 giản lược
Soạn văn 7 tập 2 giản lược
Toán 7 tập 1
Toán 7 tập 2
Giải sgk vật dụng lí 7
Giải sgk sinh học 7
Giải sgk GDCD 7
Giải sgk địa lí 7
Tiếng Anh 7
Lịch sử 7

Trắc nghiệm lớp 7


Trắc nghiệm ngữ văn 7
Trắc nghiệm toán 7
Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 7
Trắc nghiệm sinh học 7
Trắc nghiệm giờ Anh 7
Trắc nghiệm Địa lí 7
Trắc nghiệm GDCD 7
Trắc nghiệm thiết bị lí 7
Văn mẫu mã lớp 7
Tập phiên bản đồ địa lí 7

Giải VNEN lớp 7


VNEN ngữ văn 7 tập 1
VNEN ngữ văn 7 tập 2
VNEN văn 7 tập 1 giản lược
VNEN văn 7 tập 2 giản lược
Toán VNEN 7 tập 1
Toán VNEN 7 tập 2
Tiếng anh 7 VNEN Tập 1
Tiếng anh 7 VNEN Tập 2
Tiếng anh 7 VNEN
VNEN technology 7
VNEN GDCD 7
Khoa học tự nhiên và thoải mái 7
Khoa học xã hội 7

Bình luận


PHẦN ĐẠI SỐ

Chương I: Số hữu tỉ - số thực


Bài 1: Tập đúng theo Q các số hữu tỉ
Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Bài 4: giá bán trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của một trong những hữu tỉ
Bài 5: Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
Bài 6: Lũy thừa của một trong những hữu tỉ
Bài 7: tỉ trọng thức
Bài 8: đặc điểm của dãy tỉ số bằng nhau
Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn.
Bài 10: làm tròn số
Bài 11: Số vô tỉ
Bài 12: Số thực
Bài 13: Ôn tập chương I

Chương II: Hàm số và đô thị


Bài 1: Đại lượng tỉ trọng thuận
Bài 2: một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch
Bài 4: một số trong những bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
Bài 5: Hàm số
Bài 6: phương diện phẳng tọa độ
Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax (a không giống 0)
Bài 8: Ôn tập chương II

PHẦN HÌNH HỌC

Chương I: Đường thằng vuông góc, đường thẳng tuy nhiên song


Bài 1: hai đường thẳng vuông góc, hai tuyến đường thẳng song song
Bài 2: định đề Ơ-clit về hai đường thẳng tuy nhiên song
Bài 3: tình dục giữa tính vuông góc với tính tuy vậy song của hai tuyến đường thẳng
Bài 4: Luyện tập
Bài 5: Định lí
Bài 6: Tổng tía góc của một tam giác
Bài 7: Ôn tập chương I

Chương II: Tam giác


Bài 1: nhị tam giác bằng nhau
Bài 2: trường hợp đều nhau cạnh – cạnh – cạnh
Bài 3: ngôi trường hợp cân nhau cạnh - góc - cạnh
Bài 4: ngôi trường hợp cân nhau góc – cạnh – góc
Bài 5: Tam giác cân – Tam giác đều
Bài 6: Định lý Py-ta-go
Bài 7: Luyện tập
Bài 8: những trường hợp đều bằng nhau của tam giác vuông
Bài 9: thực hành ngoài trời về tam giác, tam giác bằng nhau
Bài 10: Ôn tập chương II
*

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com