plovdent.com xin gửi tới các em học viên “Phần 2: Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Toán (Đề số 4,5,6) bao gồm trắc nghiệm”. Hy vọng nó sẽ giúp các em học tập và làm cho bài tốt hơn.

Bạn đang xem: Toán ôn hè lớp 3 lên 4


Đề thi, bài kiểm tra liên quan:

Tiếp theo phần 1, Phần 2 này Dethikiemtra liên tiếp gửi tới những em bộ Đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4 môn Toán (Đề số 4,5,6) và gồm đề trắc nghiệm.

Đề số 4:

Bài 1: Tính nhẩm:

6 x 8 =49 : 7 =7 x 5 =56 : 8 =40: 8 =
7 x 9 =36 : 6 =6 x 4 =48 : 6 = 5 x 8 =
6 x 7 =48 : 8 =7 x 9 =35 : 5 =56 : 8 =

 Bài 2 : Đặt tính tính:

423 x 2407 x 2308 x 389 : 3
96 : 7977 : 3795 : 791 : 7

Bài 3 : Tính giá trị các biểu thức sau:

52 + 81 : 9 14 x 3 + 23 x 4 96 – 13 x 7
(113 – 23 ) : 9 72 : (107 – 99)23 x 5 – 96 : 4

Bài 4: Có bố thùng mì, mỗi thùng gồm 100 gói, rước chia phần nhiều số mì trên cho 4 mái ấm gia đình bị ngập lũ. Hỏi mỗi mái ấm gia đình nhận được bao nhiêu gói? ( Giải theo hai cách)

Đề số 5:

Phần 1: Trắc nghiệm

Mỗi bài xích tập tiếp sau đây có những câu vấn đáp A,B,C,D.Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

Bài1. Số lớn nhất có 4 chữ số là:

A. 9000

B.9999

C.10000

D.9990

Bài 2. Trong số số : 4728; 4782; 8274; 2847, số lớn nhất là:


A. 4728

B.2847

C.8274

D.4782

Bài 3. Cực hiếm của x trong 126 : x = 3 là:

A. 378

B.42

C.368

D.24

Bài 4. Tác dụng của phép tính nhân: 1506 x 4 là:

A. 6024

B.6004

C.4024

D.4004

Bài 5. Cho hình chữ nhật bên dưới đây, chu vi hình chữ nhật ABCD là:

*

A. 15 cmB.8 cmC.30 cmD.16 cm

Phần II: Giải toán:

Bài 1: giá thành một quyển vở là 1500 đồng. Nga đưa cho cô bán sản phẩm 5000 đồng để mua 3 quyển vở. Hỏi cô bán hàng phải trả lại Nga từng nào tiền? 

Bài 2: Tuấn giải chấm dứt một vấn đề đố trong 12 phút. Dũng giải kết thúc một việc đó trong một nửa giờ. Hỏi ai giải cấp tốc hơn và nhanh hơn từng nào phút?

Đề số 6:

Bài 1( 2điểm): Đặt tính rồi tính

2460+ 3485 2578+ 1293

5686 + 1257

1369 + 2897

Bài 2 ( 2điểm) : kiếm tìm m

a. M + 356 + 125 = 671 b. 456 + 129 + m = 781

Bài 3( 2điểm): Tìm một số biết đem số kia trừ đi 124 rồi trừ tiếp 348 ta được số tức thì trước số 1000.

Xem thêm: Văn Mẫu Lớp 11 Tập 1: Phân Tích Nghệ Thuật Trào Phúng Hạnh Phúc Của Một Tang Gia

Bài 4( 2điểm) Thư viện ở trong phòng trường gồm 127 quyển truyện tranh như vậy số truyện tranh nhiều hơn truyện khoa học là 21 quyển. Hỏi:

a. Trong thư vịên tất cả bao nhiêu quyển truyện khoa học?

b. Thư viện có bao nhiêu quyển sách cả 2 loại?

Bài 5( 1điểm: cho các số 456, 42, 498 và các dấu phép tính +, -, =. Hãy viết tất cả các phép tính đúng.