Giải bài 6: Tổng ba góc của một tam giác - Sách VNEN toán 7 tập 1 trang 103. Phần dưới vẫn hướng dẫn vấn đáp và lời giải các câu hỏi trong bài học. Bí quyết làm đưa ra tiết, dễ dàng hiểu, mong muốn các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.


A. B. Chuyển động khởi rượu cồn và hiện ra kiến thức

1. Thực hiện các vận động sau để biết đặc thù về tổng ba góc trong tam giác

a) Đọc và làm theo

- lấy một tờ giấy cắt thành hình tam giác. Tiếp nối cắt rời hai góc rồi ghép lại như hình 40. Nêu nhấn xét.

Bạn đang xem: Tổng ba góc của một tam giác

*

- Vẽ một tam giác. Dùng thước đo góc, đo và cho biết số đo các góc của tam giác kia (h.41)

*

Cho biết toàn bô đo của tam giác đó.

So sánh tổng thể đo bố góc của tam giác với công dụng của chúng ta khác. Nêu nhận xét.

Trả lời

Hình 41: tổng cộng đo những góc của tam giác là:

85$^0$ + 55$^0$ + 40$^0$ = 180$^0$

b) Đọc và có tác dụng theo

- Vẽ một tam giác ABC.

- Qua điểm A vẽ một đường thẳng xy song song cùng với BC (h.42)

*

- lúc đó,$widehatxAB$ = $widehatABC$ (vì kia la nhị góc so le trong) và $widehatCAy$ = $widehatACB$ (vì đó la nhị góc so le trong).

- Suy ra:$widehatB_1$ +$widehatA_3$ +$widehatC_2$ = $widehatxAB$ + $widehatBAC$ + $widehatCAy$ = 180$^0$

c) Đọc kĩ ngôn từ sau

Định lí 1: Tổng bố góc của một tam giác bởi 180$^0$

d) Luyện tập

- Hãy nêu giả thiết và kết luận của định lí 1: Tổng cha góc của một tam giác bằng 180$^0$.

- Hãy chứng tỏ định lí đó.

Trả lời:

- Định lí 1:

+ giả thiết của định lí 1 là: "tổng tía góc của một tam giác".

+ kết luận của định lí 1 là: "bằng 180$^0$".

- chứng minh định lí 1:

*

Cho tam giác ABC. Qua đỉnh A kẻ mặt đường thẳng mn tuy nhiên song với BC.

Vì mn // Bc buộc phải ta có:$widehatA_2$ =$widehatB_1$ và$widehatA_3$ =$widehatC_1$ (so le trong).

Lại có: $widehatA_1$ + $widehatA_2$ + $widehatA_3$ = 180$^0$.

Mà $widehatB_1$ = $widehatA_2$ cùng $widehatC_1$ = $widehatA_3$ đề xuất suy ra $widehatA_1$ + $widehatB_1$ + $widehatC_1$ = 180$^0$ (đpcm).

* Ghi nhớ:

Tam giác bao gồm một góc vuông được hotline là tam giác vuôngTrong một tam giác vuông, nhì góc nhọn phụ nhau.

2. Thực hiện các vận động sau nhằm hiểu thêm về góc kế bên của tam giác

a) Đọc và làm theo

- Vẽ tam giác ABC

Vẽ góc $widehatBCD$ kề bù cùng với góc $widehatBCA$ (h.44).

*

* Ghi nhớ: Góc kề bù với 1 góc của tam giác gọi là góc kế bên của tam giác.

- Ở hình 44, $widehatBCD$ là 1 trong góc không tính của tam giác ABC.

- Hãy vẽ với đọc tên các góc ngoại trừ của tam giác ABC.

Trả lời:

*

Các góc quanh đó của tam giác ABC là:$widehatBCD$;$widehatACE$; $widehatCAI$; $widehatBAH$; $widehatCBF$; $widehatABG$

b) Đọc và có tác dụng theo

- Xét một góc ko kể $widehatBCD$ của tam giác ABC (h.44).

- Đo và so sánh góc kế bên của tam giác cùng với tổng hai góc trong không kề với nó là $widehatA$ cùng $widehatB$.

Trả lời:

Đo các góc và đối chiếu ta được:

$widehatA$ + $widehatB$ = $widehatBCD$

- Chú ý: vày $widehatA$ + $widehatB$ + $widehatBCA$ = 180$^0$ cùng $widehatBCA$ + $widehatBCD$ = 180$^0$, suy ra $widehatA$ + $widehatB$ = $widehatBCD$

c) Đọc kĩ ngôn từ sau

Định lí 2: mỗi góc xung quanh của một tam giác bởi tổng của hai góc trong không kề cùng với nó.

d) Luyện tập

- Hãy nêu đưa thiết và tóm lại của định lí 2: Mỗi góc kế bên của một tam giác bởi tổng của nhì góc trong không kề với nó.

- Hãy minh chứng định lí đó.

Trả lời:

- Định lí 2:

+ giả thiết của định lí 2 là: "mỗi góc xung quanh của một tam giác".

+ kết luận của định lí 2 là: "bằng tổng của hai góc trong ko kề cùng với nó".

- minh chứng định lí 2:

*

Cho tam giác ABC. Qua đỉnh A kẻ con đường thẳng mn tuy nhiên song cùng với BC.

Xem thêm: Cách Chụp Ảnh Xe Máy Đẹp Cho Tay Máy Nghiệp Dư, Mẹo Chụp Ảnh Xe Đẹp

Vì BC // mn phải ta có: $widehatA_2$ =$widehatB_1$ (so le trong). (1)

Lại có: $widehatmAC$ = $widehatC_2$ (so le trong) cần suy ra $widehatC_2$ = $widehatA_1$ + $widehatA_2$. (2)

Từ (1) với (2) suy ra $widehatC_2$ = $widehatA_1$ + $widehatB_1$ (đpcm).