TRUNG TÂM HỌC TOÁN plovdent.com Tự học toán cấp 3, Gia sư toán qua mạngBạn đang xem: Tổng hợp kiến thức toán cấp 2
Xem thêm: Xăng Nitro Là Gì Tại Sao Lại Có Câu Discord Nitro Là Gì, Xăng Nitro Là Gì

Chương trình
Môn toán cấp 2
Lý thuyết toán 6
Lý thuyết toán 7
Lý thuyết toán 8
Lý thuyết toán 9
Công thức số học 6
Công thức hình học tập 6
Công thức đại số 7
Công thức hình học tập 7
Công thức đại số 8
Công thức hình học tập 8
Công thức đại số chín
Công thức hình học 9
*
Công thức toán học cung cấp 2
Bài tập
Môn toán cấp 3
Toán chăm đề

Phần công thức toán học cung cấp 2

*

Về số học và đại số: 1/ nuốm vững các tập phù hợp số 2/ Ghi ghi nhớ hằng đẳng thức lưu niệm

*

3/ nắm vững về phương trình và bất phương trình 1 ẩn gồm: phương trình bậc nhất, phương trình bậc 2, bất phương trình bậc nhất, bất phương trình bậc 2 4/ nắm rõ hệ 2 phương trình 2 ẩn bậc nhất 5/ nắm rõ giải bài toán cực trị, minh chứng bất đẳng thức 6/ nắm rõ cách giải phương trình vô tỉ

Về hình học: 1/ Tam giác bởi nhau, tam giác đồng dạng. Những đường đồng qui trong tam giác

*

*

*

2/ Hệ thức lượng trong tam giác vuông, tỉ con số giác những góc nhọn 3/ công thức tính diện tích những hình tứ giác

*

4/ công thức tính diện tích xung quanh với tính thể tích các hình khối: hình lăng trụ đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình chóp đều, hình trụ, hình nón, hình cầu

*