Nhằm giúp các em tưởng tượng rõ rộng về cấu tạo và câu chữ Đề thi hóa lớp 11 học kì 2, con kiến Guru gửi tới những em mẫu Đề thi hóa 11 học kì 2 bao gồm đáp án 2020. Hi vọng sẽ giúp các em ghi nhớ cùng gắn kết các kiến thức chất hóa học 11 học tập kì 2 và có hiệu quả tốt vào kì thi sắp tới tới.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa 11 học kì 2

*

1. Đề thi hóa 11 học kì 2 gồm đáp án bao gồm những nội dung gì?

Đề thi hóa lớp 11 kì 2 bao hàm đầy đủ nội dung của những phần: ankan, anken, ankadein, ankin, benzene và một số hidrocacbon thơm, ancol, phenol, andehit, xeton, axitcacboxylic, ….. Các em ôn tập và ghi lưu giữ kỹ về phương pháp cấu tạo, tính chất vật lí, đặc điểm hóa học, công dụng, biện pháp điều chế và những dạng toán liên quan để gia công tốt bài xích thi tiếp đây nhé!

*

*

2. Đề thi hóa 11 học tập kì 2 tinh giản đầy đủ nội dung nào?

Nội dung tinh giản trong chương trình vận dụng trong đề thi hóa lớp 11 kì 2 bao gồm:

- cấu trúc lớp vỏ khí và điểm lưu ý từng phía bên trong lớp vỏ khí.

- Trình bảy được điểm sáng cấu tạo, tính chất vật lí và đặc điểm hóa học tập của stiren.

- Thí nghiệm: phản ứng của axit axetic cùng với quỳ tím, natri cacbonat.

- ……..

3. Đề thi hóa 11 học kì 2 bao gồm đáp án:

ĐỀ THI

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: bố trí nhiệt độ sôi của các chất sau theo chiều sút dần: CH3OH, H2O, C2H5OH là:

A. H2O, CH3OH, C2H5OH. B. CH3OH, C2H5OH, H2O.C. CH3OH, H2O, C2H5OH. D. H2O, C2H5OH, CH3OH.

Câu 2: dãy đồng đẳng của ancol no, đơn chức, mạch hở tất cả công thức là:

A. ROH. B. CnH2n + 8. C. CnH2n + 1OH. D. CnH2nO.

Câu 3:Dãy chất nào tiếp sau đây đều là ankan?

A. C4H4 ,C2H4 , CH4. B. CH4 , C3H6 , C5H12.C. C2H6 , CH4 ,C5H12. D. C2H6 , C4H8 ,CH4.

Câu 4: Ta có thể dùng dung dịch thử làm sao để phân minh 2 bình chứa khí etan cùng etilen?

A. Nước. B. Dd brom. C. Khí HCl. D. Dd NaOH.

Câu 5: Đốt cháy trọn vẹn 3g C2H6 rồi dẫn toàn cục sản phẩm khí qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy thu được m gam kết tủa. Gía trị của m là bao nhiêu?

A. 8,8g. B. 4,4g. C. 10g. D. 20g.

Câu 6: Số đồng phân ancol của C4H10O là:

A. 4. B. 2. C. 1. D. 5.

Câu 7: mang đến 6g C3H7OH chức năng với Na trọn vẹn thấy tất cả V (l) khí thoát ra (ở đktc). Giá trị của V là bao nhiêu?

A. 2,24l. B. 1,12l. C. 3,36l. D. 4,48l.

Câu 8: xẩy ra phản ứng nào sau đây?

A. C2H5OH + sắt ? B. C6H5OH + NaOH ?C.C6H5OH + HCl ? D. C2H5OH + NaOH ?

Câu 9: điện thoại tư vấn tên hóa học sau: CH3-CH2 -CH(CH3)-CH2OH

A. 2-metyl-butan - 1- ol. B. 3-metylbutan - 1- ol.C. 3-metylbutan- 4 – ol. D. 3-metylpentan -1- ol.

Câu 10: Đốt cháy 1 ancol đa chức nhận được H2O cùng CO2 với tỉ lệ thành phần số mol theo lần lượt là 3:2. Đó là ancol nào?

A. C3H8O3. B. C2H6O2. C. C3H8O2. D. C4H10O.

II.TỰ LUẬN (5 điểm):

Câu 1: (2điểm) Viết phương trình phản ứng (ghi rõ điều kiện):

A. C2H4(OH)2 + Cu(OH)2 B. C6H5OH + NaOHC. C2H2 + AgNO3/NH3 dư D. CH2 = CH2 + Br2

Câu 2: (3điểm):

Cho 9,2g các thành phần hỗn hợp A tất cả CH3OH với propan -1-ol chức năng với natri dư chiếm được 2,24 lít khí H2 sống đktc.

a) Viết phương trình bội nghịch ứng.b) khẳng định thành phần % cân nặng các hóa học trong tất cả hổn hợp đầu.c) đến 30 ml dung dịch C2H5OH 46 độ làm phản ứng hết với sắt kẽm kim loại Na (dư), chiếm được V lít khí H2 (đktc). Biết trọng lượng riêng của C2H5OH nguyên chất bởi 0,8 g/ml. Tính V.

ĐÁP ÁN

I.Trắc nghiệm:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

C

C

B

D

A

B

B

A

B

Giải ưa thích tóm tắt đáp án:

Câu 1: Chiều sút dần ánh nắng mặt trời sôi của các hợp hóa học hữu cơ có số C sấp sỉ nhau là:

Axit > Ancol > Amin > Este > Xeton > Andehit > Dẫn xuất của halogen > Ete > Hidrocacbon.

Xem thêm: Top NhữNg BảN ĐÁ»™ Sirius Đỏ Đen Kiểng Đẹp, Xe Sirius Độ Kiểng Đẹp Chất Lượng, Giá Tốt 2021

Câu 3: Công thức bao quát của Ankan là CnH2n+2 (n>0)

Câu 4: Akan không làm mất màu hỗn hợp Brom, Aken làm mất đi màu hỗn hợp Brom.

Câu 5:

nC2H6= 3/30 = 0,1 (mol)

C2H6 → 2CO2 → 2CaCO3

→ n CaCO3= 2.0,1 = 0,2 (mol)

→ m CaCO3= 0,2.100 = 20(g)

Câu 6:

Câu 7:

C3H7OH + mãng cầu → C3H7ONa + 1/2H2

→n H2= ½ n C3H7OH = 1/2.(6/60) = 0,05 (mol)

→V H2= 1,12 (l)

Câu 10:

H2O:CO2 = 3:2

→ tỉ lệ thành phần nguyên tử C:H = 2:6

→ bí quyết phù hợp: C2H6O2

II.Tự luận:

Câu 1: Phương trình phản nghịch ứng:

Mỗi phương trình bội nghịch ứng 0,5 điểm

a. 2 C2H4(OH)2 + Cu(OH)2 →< C2H4(OH)O >2Cu + 2 H2Ob. C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2Oc. C2H2 + 2 AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 + 2 NH4NO3d. CH2 = CH2 + Br2 → CH2 Br - CH2 Br

Câu 2: mỗi câu 1 điểm

a. Phương trình phản ứng:

2 CH3OH + 2 mãng cầu → 2 CH3ONa + H2 (0,5 đ)

2 C2H5OH + 2 mãng cầu → 2 C2H5ONa + H2 (0,5 đ)

b. Gọi số mol 2 ancol metanol cùng propanol theo thứ tự là x, y mol

Giải hệ:

32x + 60 y = 9,2

x/2 + y/2 = 2,24/22,4= 0,1

=> x = 0,1 ; y = 0,1

% trọng lượng metanol = 3,2 .100%/ 9,2 = 34,78 % (1đ)

% khối lượng propanol = 63, 22%

c. V rượu nguyên chất = 46.30/100 = 13,8 ml => V H2O = 30 – 13,8 = 16,2 ml

=> m rượu nguyên chất = 13,8 . 0,8 = 11,04 g => n rượu = 11,04/46 = 0,24 mol

m nước = 16,2 .1 = 16,2g => nnước = 16,2/18 = 0,9 mol

=> n H2 = ( n rượu + n H2O)/ 2 = (0,9+ 0,24)/2 = 0,57 mol => V= 0,57.22,4 = 12,768( l) (1đ)

Trên đây là mẫu đề thi hóa 11 học tập kì 2 có đáp án. Hy vọng đề thi chủng loại và nắm tắt nội dung yêu cầu học, câu chữ tinh giản sẽ giúp các em ôn tập với có hiệu quả tốt trong kì thi hóa học kì 2 chuẩn bị tới. Kiến Guru update liên tục những bài bác giảng hay, chủng loại đề thi bám sát chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo tại kiến Guru nhé!