Câu 1: Đến giữa cụ kỉ XIX, quyền hành thực tiễn của Nhật phiên bản nằm trong tay lực lượng chính trị nào?

A. Tướng mạo quân Sôgun 

B. Thiên hoàng 

C. Võ sư Samurai 

D. Bốn sản công thương

Đáp án:

Đến giữa cầm cố kỉ XIX, Nhật bạn dạng vẫn là một đất nước phong kiến. Tuy nhiên nhà vua được tôn là Thiên hoàng, có vị thế tối cao, tuy nhiên quyền hành thực tiễn nằm trong tay Sôgun (Tướng quân) ở đậy chúa- Mạc phủ

Đáp án phải chọn là: A

Câu 2: Đến giữa vậy kỉ XIX, Nhật phiên bản là một quốc gia

A. Phong con kiến quân phiệt

B. Công nghiệp vạc triển

C. Phong loài kiến trì trệ, bảo thủ

D. Tư bạn dạng chủ nghĩa

Đáp án:

Đến giữa nạm kỉ XIX, Nhật bản vẫn là một nước nhà phong kiến trì trệ, bảo thủ. Mặc dù nhà vua được tôn là Thiên hoàng, có vị thế tối cao, song quyền hành thực tế nằm trong tay Sôgun (Tướng quân) ở che chúa - Mạc phủ.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm sử 11 học kì 1

Đáp án yêu cầu chọn là: C

Câu 3: Đặc điểm nổi bật của buôn bản hội Nhật bạn dạng đến giữa thay kỉ XIX là

A. Xích míc giữa thế hệ Đaimyô với thế hệ Samurai phạt triển 

B. Đời sống nhân dân cực khổ, phong trào đảo Mạc diễn ra 

C. Mâu thuẫn giữa Thiên hoàng với chính sách Mạc bao phủ phát triển 

D. Chính sách đẳng cấp cho vẫn được duy trì

Đáp án:

Về khía cạnh xã hội, cơ quan ban ngành Sôgun vẫn gia hạn chế độ đẳng cấp. Thế hệ Đaimyô là đông đảo quý tộc phong loài kiến lớn, quản lí lí các vùng lãnh địa trong nước, có quyền lực hoàn hảo trong lãnh địa của họ.

Tầng lớp Samurai (võ sĩ) nằm trong quý tộc tầm trung và nhỏ tuổi không nắm ruộng đất, chỉ giao hàng cho Đaimyô bởi việc đào tạo và chỉ đạo các nhóm vũ trang để hưởng bổng lộc. Trong thời hạn dài không có chiến tranh, nhiều người rời khỏi lãnh địa, tham giạ chuyển động thương nghiệp, mở xưởng thủ công… từ từ tư sản hóa, đương đầu chống chế độ phong kiến.

Đáp án bắt buộc chọn là: D

Câu 4: từ đầu thế kỉ XIX mang lại trước năm 1868, tầng lớp như thế nào trong buôn bản hội Nhật bản đã dần tứ sản hóa?

A. Đaimyô (quý tộc phong con kiến lớn)

B. Samurai (võ sĩ)

C. Địa nhà vừa cùng nhỏ 

D. Quý tộc

Đáp án:

Tầng lớp Samurai (võ sĩ) trực thuộc giới quý tộc bình dân và nhỏ, không có ruộng đất, chỉ phục vụ các Đaimyo bằng việc huấn luyện và giảng dạy và chỉ đạo các team vũ trang để hưởng bổng lộc. Vì một thời gian dài không có chiến tranh, vị thế của Samurai bị suy giảm, lương thuởng thất thường, đời sống nặng nề khăn, không ít người rời ngoài lãnh địa, tham gia hoạt động thương nghiệp, mở xưởng thủ công,… từ từ tư sản hóa trở thành lực lượng đương đầu chống cơ chế phong con kiến lỗi thời.

Đáp án đề nghị chọn là: B

Câu 5: Đến thân TK XIX, Ấn Độ bị trở thành thuộc địa của đế quốc nào?

A. Nga.

B. Anh.

C. Nhật.

D. Mĩ.

Đáp án:

Ấn Độ là một nước nhà rộng lớn, đông dân. Từ trên đầu thế kỉ XVII, lợi dụng sự suy nhược của Ấn Độ, những nước tư bản phương Tây, đa số là Anh, Pháp ganh đua xâm lược Ấn Độ. Đến giữa cố kỉnh kỉ XIX, thực dân Anh đã xong xuôi việc xâm lược với đặt ách cai trị ở Ấn Độ

Đáp án nên chọn là: B

Câu 6: Xã hội Ấn Độ suy yếu từ trên đầu thế kỉ XVII là do cuộc tranh giành quyền lực tối cao giữa

A. Những chúa phong kiến

B. Địa chủ và tứ sản

C. Bốn sản cùng phong kiến

D. Phong kiến cùng nông dân

Đáp án:

Từ đầu ráng kỉ XVII chính sách phong con kiến Ấn Độ suy yếu bởi vì sự tranh giành quyền lực tối cao giữa các chúa phong kiến. Lợi dụng cơ hội này, những nước phương Tây đa số Anh - Pháp đua nhau xâm lược.

Đáp án yêu cầu chọn là: A

Câu 7: Cuối năm 1885, chính đảng trước tiên của thống trị tư sản Ấn Độ được ra đời với tên thường gọi là

A. Đảng Quốc dân đại hội (Đảng Quốc đại)

B. Đảng Dân chủ

C. Quốc dân đảng

D. Đảng cùng hòa

Đáp án:

Do sự du nhập của phương thức sản xuất tư phiên bản chủ nghĩa, kẻ thống trị tư sản đã thành lập và hoạt động và cách tân và phát triển ở Ấn Độ, cơ mà lại bị thực dân Anh kìm hãm. Cuối năm 1885, Đảng Quốc dân đại hội (gọi tắt là Đảng Quốc đại) - thiết yếu đảng đầu tiên của thống trị tư sản Ấn Độ được thành lập

Đáp án nên chọn là: A

Câu 8: Đảng Quốc đại ra đời cuối năm 1885 nghỉ ngơi Ấn Độ, là thiết yếu đảng của

A. Bốn sản trí thức Ấn Độ.

B. Thế hệ đại bốn sản Ấn Độ.

C. Kẻ thống trị tư sản Ấn Độ.

D. Kẻ thống trị công nhân Ấn Độ.

Đáp án:

Cuối năm 1885, Đảng Quốc dân đại hội, thiết yếu đảng đầu tiên của thống trị tư sản Ấn Độ được thành lập, khắc ghi một quy trình tiến độ mới, giai đoạn kẻ thống trị tư sản Ấn Độ bước lên vũ đài thiết yếu trị.

Đáp án yêu cầu chọn là: C

Câu 9: Tính hóa học xã hội trung quốc đã bao gồm sự đổi khác như vắt nào sau khi triều đình Mãn Thanh kí với các nước đế quốc Điều mong Tân Sửu (1901)?

A. Quân công ty lập hiến

B. ở trong địa, nửa phong kiến

C. Nửa trực thuộc địa, nửa phong kiến

D. Phong kiến độc lập

Đáp án:

Năm 1901, triều đình Mãn Thanh sẽ kí với các nước đế quốc Điều cầu Tân Sửu, theo đó trung quốc phải trả một khoản tiền bồi thường cuộc chiến tranh và buộc phải để cho các nước đế quốc được quyền đóng góp quân sinh sống Bắc Kinh. Cùng với Điều mong Tân Sửu, china đã thực sự vươn lên là nước nửa trực thuộc địa, nửa phong kiến.

Đáp án nên chọn là: C

Chú ý

Trước đó, điều mong Nam Kinh đóng vai trò là mốc mở đầu quá trình biến trung hoa từ một nước phong kiến hòa bình trở thành một nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến.

Câu 10: Nội dung thiết yếu của Điều cầu Tân Sửu (1901) là

A. Trả lại cho nhà Thanh một số trong những vùng khu đất và những nước đế quốc được phép chiếm phần đóng Bắc Kinh

B. Nhà Thanh yêu cầu trả tiền bồi thường cuộc chiến tranh và buộc phải làm cho các nước chiếm đóng Bắc Kinh.

C. Công ty Thanh buộc phải trả tiền bồi thường chiến tranh và giảm đất cho các nước đế quốc cấu hình thiết lập các vùng sơn giới.

D. Bên Thanh đề nghị trả chi phí bồi thường chiến tranh và open tự do cho tất cả những người nước quanh đó vào china buôn bán.

Đáp án:

Phong trào Nghĩa Hòa đoàn thất bại, triều đình Mãn Thanh một đợt nữa đầu mặt hàng đế quốc, kí Điều mong Tân Sửu (1901). Theo đó, china phải trả một khoản tiền béo để bồi thường chiến tranh và buộc phải để cho các nước đế quốc được quyền đóng quân ở Bắc Kinh.

Đáp án bắt buộc chọn là: B

Câu 11: Đâu là cuộc khởi nghĩa nông dân lớn số 1 trong lịch sử dân tộc phong kiến Trung Quốc?

A. Khởi nghĩa thái bình Thiên quốc

B. Khởi nghĩa Hoàng Sào

C. Khởi nghĩa Hoàng Cân

D. Khởi nghĩa Lục Lâm, Xích Mi

Đáp án:

Cuộc khởi nghĩa nông dân lớn số 1 trong lịch sử vẻ vang phong kiến trung hoa là cuộc khởi nghĩa thái bình Thiên Quốc đằng sau sự lãnh đạo của Hồng Tú Toàn. Cuộc khởi nghĩa kéo dãn dài suốt 14 năm (1851-1864)

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 12: Khởi nghĩa tỉnh thái bình Thiên Quốc làm việc Trung Quốc diễn ra trong bao nhiêu năm?

A. 12 năm

B. 13 năm

C. 14 năm

D. 15 năm

Đáp án:

Cuộc khởi nghĩa thái bình Thiên Quốc kéo dài suốt 14 năm (từ 1851 mang lại 1864).

Đáp án yêu cầu chọn là: C

Câu 13: Đến cuối núm kỉ XIX, non sông nào ở khu vực Đông nam Á vẫn còn giữ được nền chủ quyền tương đối về chủ yếu trị?

A. Philippin

B. Ma-lai-xi-a

C. Xiêm

D. In-đô-nê-xi-a

Đáp án:

Với chính sách ngoại giao mềm dẻo, khôn khéo của Rama V, đến cuối núm kỉ XIX, Xiêm là non sông duy tốt nhất ở khoanh vùng Đông nam Á vẫn còn đó giữ được nền độc lập tương đối về bao gồm trị

Đáp án cần chọn là: C

Câu 14: Nước làm sao ở Đông phái nam Á không biến đổi thuộc địa của thực dân phương Tây?

A. Mã lai.

B. Xiêm.

C. Brunây.

D. Xingapo

Đáp án:

Từ giữa nuốm kỉ XIX, các nước thực dân phương Tây không ngừng mở rộng và từng bước dứt việc xâm lược những nước Đông phái nam Á (trừ Xiêm).

Đáp án đề nghị chọn là: B

Câu 15: Đến giữa cố gắng kỉ XIX, nước thực dân làm sao đã kết thúc việc xâm lấn và thiết lập sự thống trị ở In-đô-nê-xi-a?

A. Anh 

B. Hà Lan 

C. Người yêu Đào Nha 

D. Tây Ban Nha

Đáp án:

Từ rất sớm các nước thực dân đã xuất hiện ở In-đô-nê-xi-a. Đến giữa cố gắng kỉ XIX, Hà Lan đã từng có lần bước gạt bỏ tác động của nhân tình Đào Nha, Anh để ngừng việc lấn chiếm và tùy chỉnh sự kẻ thống trị trên tổ quốc này

Đáp án phải chọn là: B

Câu 16: Năm 1885, nước thực dân nào đã hoàn thành việc xâm lấn và tùy chỉnh sự thống trị ở Miến Điện?

A. Anh

B. Hà Lan

C. Pháp

D. Tây Ban Nha

Đáp án:

Ở Miến Điện (nay là Mi-an-ma), từ thời điểm năm 1824 mang lại năm 1885, thực dân Anh đã thực hiện 3 trận chiến tranh xâm lược. Năm 1885, Anh làng tính Miến Điện rồi xáp nhập nước này vào thành một tỉnh của Ấn Độ ở trong Anh.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 17: các nước tư bạn dạng phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi sau sự khiếu nại nào?

A. Kênh đào Xuyê hoàn thành

B. Các cuộc đấu tranh của nhân dân bùng nổ 

C. Kênh đào Panama hoàn hành 

D. Chính quyền nhiều quốc gia châu Phi suy yếu

Đáp án:

Kênh đào Xuyê xuyên qua eo hải dương Ai Cập, nối liền Địa Trung Hải với 1 nhánh của biển Đỏ. Cùng với chiều dài 195 km, nó tạo ra lối tắt nhằm những con tàu từ châu Mỹ, châu Âu đến đông đảo cảng phía phái mạnh châu Á, cảng phía Đông châu Phi với châu Đại Dương mà ko phải đi vòng qua phía phái mạnh châu Phi. Từ kia giúp giảm thời gian và giá cả vận đưa đáng kể. Vì chưng vậy, sau khi kênh đào Xuy-ê được trả thành, những nước tư phiên bản phương Tây gửi nhau xâu xé châu Phi

Đáp án phải chọn là: A

Câu 18: Việc phân loại thuộc địa giữa các nước đế quốc ngơi nghỉ châu Phi căn bản hoàn thành vào thời gian nào?

A. Đầu rứa kỉ XIX

B. Giữa cầm kỉ XIX

C. Cuối ráng kỉ XIX

D. Đầu cố gắng kỉ XX

Đáp án:

Đầu gắng kỉ XX, việc phân loại thuộc địa giữa các đế quốc sinh sống châu Phi căn bạn dạng đã hoàn thành.

Đáp án phải chọn là: D

Câu 19: Hai giang sơn nào làm việc châu Phi vẫn duy trì được nền độc lập trước sự xâm chiếm của thực dân phương Tây ở cuối thay kỉ XIX - đầu cố gắng kỉ XX?

A. Êtiôpia và Ai Cập

B. Angiêri và Tuynidi 

C. Xuđăng với Ănggôla

D. Êtiôpia cùng Libêria

Đáp án:

Êtiôpia và Libêria là hai nước nhà ở châu Phi vẫn duy trì được nền độc lập trước sự xâm lược của thực dân phương Tây sinh hoạt cuối cố kỉ XIX- đầu thay kỉ XX

Đáp án đề nghị chọn là: D

Câu 20: Cuộc khởi nghĩa của Ápđen Cađe sinh hoạt Angiêri (1830 - 1847) nhằm mục đích chống lại quân thù nào?

A. Thực dân Anh

B. Thực dân Pháp

C. Thực dân bồ Đào Nha

D. Thực dân Tây Ban Nha

Đáp án:

Ở An-giê-ri, cuộc khởi nghĩa của Áp-đen Ca-đê kéo dài từ năm 1830 đến năm 1847 thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Thực dân Pháp buộc phải mất hàng chục năm mới chinh phục được nước này.

Đáp án đề xuất chọn là: B

Câu 21: Sự phát triển không đồng phần nhiều về kinh tế tài chính và thiết yếu trị của chủ nghĩa tư phiên bản đã dẫn tới sự phân hóa ra sao giữa các nước đế quốc cuối cụ kỉ XIX – đầu núm kỉ XX?

A. Hiện ra nhóm “đế quốc trẻ”- “đế quốc già” 

B. Sinh ra phe Liên minh- Hiệp ước 

C. Ra đời phe tư phiên bản dân chủ- phạt xít 

D. Có mặt phe Đồng minh – phe Trục

Đáp án:

Sự cách tân và phát triển không đồng hầu hết về kinh tế tài chính và chủ yếu trị của nhà nghĩa tư phiên bản cuối vậy kỉ XIX – đầu vắt kỉ XX đã làm đổi khác so sánh lực lượng giữa những nước đế quốc. Sát bên các đế quốc “già” (Anh, Pháp) với khối hệ thống thuộc địa rộng lớn là các đế quốc “trẻ” (Mĩ, Đức, Nhật Bản) đã vươn lên trẻ khỏe về kinh tế nhưng lại sở hữu quá không nhiều thuộc địa.

Đáp án phải chọn là: A

Câu 22: Trong cuộc đua giành đơ thuộc địa, nước đế quốc nào hung hãn nhất?

A. Mĩ.

B. Anh

C. Đức

D. Nhật

Đáp án:

Trong cuộc đua giành giật thuộc địa, Đức là nước hung tợn nhất, bởi Đức gồm tiềm lực kinh tế và quân sự chiến lược nhưng lại ít thuộc địa.

Đáp án đề xuất chọn là: C

Câu 23: Đức, Áo- Hung với Italia là số đông nước nằm trong phe nào?

A. Phe Hiệp ước 

B. Phe Đồng minh 

C. Phe Liên minh 

D. Phe Trục

Đáp án:

Năm 1882, Đức thuộc Áo- Hung cùng Italia thành lập Liên minh tay ba được gọi là phe Liên minh.

Đáp án phải chọn là: C

Câu 24: Phe Liên Minh bao gồm những nước nào?

A. Đức-Ý-Nhật.

B. Đức-Áo-Hung.

C. Đức-Nhật-Áo.

D. Đức-Nhật-Mĩ

Đáp án:

Năm 1882, Đức cùng Áo - Hung cùng I-ta-li-a thành lập Liên minh tay ba, được hotline là phe Liên minh. Sau này, I-ta-li-a bong khỏi Liên minh (1915) hạn chế lại Đức.

Đáp án nên chọn là: B

Câu 25: Coóc-nây (1606 – 1684) là đại biểu xuất sắc mang đến nền văn học nào?

A. Nền hài kịch Pháp 

B. Nền bi kịch cổ điển Pháp 

C. Truyện ngụ ngôn Pháp 

D. Tiểu thuyết Pháp

Đáp án:

Thời cận kim xuất hiên các nhà văn, nhà thơ lớn. Trong số ấy Coóc-nây (1606 – 1684) là đại biểu xuất sắc cho nên vì thế văn học thảm kịch cổ điển Pháp. Năm 1629 ông viết vở kịch thứ nhất Mêlilơ. Thành công của vở kịch khiến ông lao vào đi Pari và bước đầu sự nghiệp chế tác của mình. Ông viết một trong những kịch mà lại trong đó trông rất nổi bật lên như một vị sao chói lọi sẽ là vở kịch Lơ xít (1637).

Có thể nói một giải pháp khái quát, vấn đề đưa ra trong chiến thắng của Cóoc – nây là thế giới quan bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa duy lí và tứ tưởng chính trị về một non sông chuyên chế hùng mạnh. Với ông, tình cảm và lí trí là hai kỹ lưỡng riêng biệt, trái lập nhau, cần thiết dung hòa trong bạn dạng tính bé người. Nó là thước đo để định gia phẩn hóa học và vẻ đẹp fan anh hùng, các đại lý dựng lên xung bỗng dưng kiểu Cóoc- nây

Đáp án đề xuất chọn là: B

Câu 26: bên thơ danh tiếng ở Pháp nỗ lực kỉ XVII là ai?

A. Mô-li-e

B. Pu-skin.

C. Ban-dắc.

D. La fonts ten.

Đáp án:

La font - ten (1621 - 1695) là bên ngụ ngôn và nhà văn cổ xưa Pháp, những tác phẩm của ông bao gồm tính giáo dục đối với mọi lứa tuổi, phần đa thời đại.

Đáp án nên chọn là: D

Câu 27: Bản giao tận hưởng số 3, số 5, số chín là vật phẩm nổi tiếng ở trong phòng soạn nhạc như thế nào thời kì cận đại?

A. Mô-da (Người Áo) 

B. Bét-tô-ven (Người Áo)

C. Mô-da (Người Đức) 

D. Bét-tô-ven (Người Đức)

Đáp án:

Bét-tô-ven là bên soạn nhạc anh tài người Đức. Chế tác của ông ngấm đượm ý thức dân chủ, bí quyết mạng, trong những số đó nổi giờ là bạn dạng giao hưởng trọn số 3, số 5, số 9.

Đáp án phải chọn là: D

Câu 28: Nhà biên soạn nhạc tính năng người Đức, những sáng tác của ông ngấm đượm lòng tin dân chủ, phương pháp mạng. Ông là ai?

A. Bét-tô-ven

B. Mô-da

C. La Phông-ten

D. Mô-li-e

Đáp án:

Bét-tô-ven - nhà soạn nhạc nhân kiệt người Đức. Những sáng tác của ông ngấm đượm lòng tin dân chủ, bí quyết mạng, trong những số ấy nổi tiếng là các phiên bản giao tận hưởng số 3, số 5, số 9.

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 29: Ý nào sau đâu không phải là giữa những vấn đề cơ phiên bản của lịch sử thế giới cận đại?

A. Sự thành công của biện pháp mạng tứ sản và sự cách tân và phát triển của công ty nghĩa tư bản 

B. Sự thành lập và hoạt động và cải cách và phát triển của phong trào công nhân quốc tế 

C. Sự xâm chiếm của nhà nghĩa tư bản và phong trào đấu tranh của những dân tộc phòng chủ nghĩa thực dân 

D. Cuộc đương đầu giữa khối hệ thống tư bạn dạng chủ nghĩa cùng xã hội nhà nghĩa

Đáp án:

Lịch sử thế giới cận đại được tính từ cuộc bí quyết mạng Hà Lan (thế kỉ XVI) mang đến trước cuộc phương pháp mạng tháng Mười Nga. Thời kì này gồm một số trong những vấn đề cơ phiên bản sau:

- Sự chiến thắng của các mạng bốn sản; sự xác lập và cải tiến và phát triển của công ty nghĩa tư bản

- Sự ra đời và trở nên tân tiến của phong trào công nhân quốc tế

- Sự xâm lược thuộc địa của công ty nghĩa tư bạn dạng và trào lưu đấu tranh của những dân tộc phòng chủ nghĩa thực dân

- mâu thuẫn giữa những nước tư bạn dạng chủ nghĩa dẫn tới cuộc chiến tranh thế giới

Đáp án buộc phải chọn là: D

Câu 30: Ý làm sao sau đây là một giữa những vấn đề cơ bản của lịch sử vẻ vang thế giới cận đại?

A. Sự có mặt và trở nên tân tiến của chế độ phong loài kiến Tây Âu

B. Sự xâm lược ở trong địa của nhà nghĩa tư bản và trào lưu đấu tranh của các dân tộc chống chủ nghĩa thực dân

C. Biện pháp mạng mon Mười Nga năm 1917

D. Chiến tranh thế giới thứ hai.

Đáp án:

Lịch sử thế giới cận đại được tính từ cuộc cách mạng Hà Lan (thế kỉ XVI) đến trước cuộc biện pháp mạng tháng Mười Nga. Thời gian này gồm một vài vấn đề cơ bạn dạng sau:

- Sự chiến thắng của các mạng bốn sản; sự xác lập và cải tiến và phát triển của công ty nghĩa tứ bản

- Sự thành lập và hoạt động và phát triển của trào lưu công nhân quốc tế

- Sự xâm lược thuộc địa của công ty nghĩa tư bạn dạng và phong trào đấu tranh của các dân tộc chống chủ nghĩa thực dân

- xích míc giữa các nước tư bạn dạng chủ nghĩa dẫn tới cuộc chiến tranh thế giới

Đáp án phải chọn là: B

Câu 31: Từ cuối cố gắng kỉ XIX, nhà nghĩa tư bạn dạng đã bao gồm chuyển biến gì?

A. Nhà nghĩa tư bạn dạng trở thành một hệ thống che phủ thế giới 

B. Nhà nghĩa tư bản đạt được sự vững mạnh cao về ghê tế 

C. Công ty nghĩa tư phiên bản tiến lên quy trình chủ nghĩa đế quốc 

D. Phương pháp mạng công nghiệp bước đầu được thực hiện ở khắp những nước tứ bản

Đáp án:

Những năm cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, chủ nghĩa tư bản chuyển từ tiến trình tự do đối đầu và cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền- nhà nghĩa đế quốc. Chủ nghĩa đế quốc tất cả những đặc thù riêng, cơ mà không vậy đổi bản chất, mà lại làm cho những mâu thuẫn nảy sinh trầm trọng

Đáp án nên chọn là: C

Câu 32: xích míc giữa giai cấp tư sản với kẻ thống trị vô sản vẫn dẫn đến?

A. Trào lưu công nhân thời cơ càng mạnh, cải tiến và phát triển từ “tự phát” cho “tự giác”.

B. Chiến tranh thế giới thứ nhất

C. Trào lưu đấu tranh giải hòa dân tộc cải tiến và phát triển mạnh mẽ

D. Những cuộc bí quyết mạng bốn sản bùng nổ.

Đáp án:

Mâu thuẫn giữa thống trị tư sản với thống trị vô sản dẫn đến phong trào công nhân ngày càng mạnh, cải cách và phát triển từ “tự phát” cho “tự giác”, là cơ sở cho sự ra đời của nhà nghĩa xóm hội kỹ thuật do các Mác và Ăng tị sáng lập.

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 33: Đến trước cuộc bí quyết mạng tháng 2 năm 1917, Nga vẫn là một trong nước

A. Quân chủ lập hiến

B. Quân chủ siêng chính

C. Cùng hòa tổng thống

D. Cộng hòa đại nghị

Đáp án:

Đến trước cuộc biện pháp mạng tháng hai năm 1917, Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, dẫn đầu là Nga hoàng Ni-cô-lai II

Đáp án phải chọn là: B

Câu 34: Nga hoàng tham gia cuộc chiến tranh thế giời trước tiên (1914 - 1918) đang đẩy nước Nga vào tình trạng

A. Rủi ro khủng hoảng trầm trọng về ghê tế.

B. Nàn thất nghiệp tăng nhanh, nàn đói xẩy ra trầm trọng

C. Khủng hoảng rủi ro trầm trọng về tởm tế, bao gồm trị - làng hội.

D. Bị những nước đế quốc xã tính.

Đáp án:

Năm 1914, Nga hoàng tham gia cuộc chiến tranh đế quốc, gây nên những hậu quả nghiệm trọng mang đến đất nước: kinh tế tài chính suy sụp, nàn đói xảy ra ở những nơi. Quân đội tiếp tục thua trận . đông đảo nỗi khổ đè nặng lên những tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nông dân, công nhân Nga với hơn 100 dân tộc khác trong đế quốc Nga. Trào lưu phản đối chiến tranh đòi lật đổ chính sách Nga hoàng lan rộng khắp cả nước.

Đáp án bắt buộc chọn là: C

Câu 35: Sự khiếu nại nào là mốc khởi đầu cho giải pháp mạng tháng hai năm 1917?

A. Cuộc làm reo của công nhân nổ ra khắp thành phố

B. Hơn 66 nghìn binh lính đã đứng về phía cách mạn

C. Cuộc biểu tình của 9 vạn bạn nữ công nhân sinh sống Pê-tơ-rô-grat

D. Nga hoàng Ni-cô-lai II tuyên ba thoái vị

Đáp án:

Tháng 2 - 1917 (theo kế hoạch Nga) một cuộc bí quyết mạng dân chủ bốn sản nở rộ ở Nga. Sự kiện bắt đầu là cuộc biểu tình của 9 vạn thiếu phụ công nhân sinh sống Pê-tơ-rô-grat ngày 23 - 2 (lịch Nga).

Đáp án cần chọn là: C

Câu 36: Trước phong trào đấu tranh của nhân dân, cách biểu hiện của Nga hoàng như vậy nào?

A. Đàn áp, dập tắt được phong trào của nhân dân.

B. Vứt chạy ra nước ngoài.

C. Nhờ vào sự hỗ trợ của các đế quốc khác.

D. Bất lực, ko còn khả năng tiếp tục giai cấp được nữa.

Đáp án:

Trước trào lưu phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng mở rộng khắp cả nước. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ Nga hoàng càng ngày tỏ ra bất lực, không còn kĩ năng tiếp tục thống trị như trước đó nữa.

Đáp án đề nghị chọn là: D

Câu 37: Chính sách kinh tế mới (NEP) ngơi nghỉ Liên Xô được đề ra trong bối cảnh lịch sử như ráng nào?

A. Nước Nga Xô viết phi vào thời kì độc lập xây dựng nước nhà trong trả cảnh rất là khó khăn 

B. Nước Nga Xô viết đã ngừng cải biện pháp ruộng đất 

C. Nước Nga bị những nước đế quốc bao vây về tởm tế 

D. Nước Nga Xô viết bước vào thời kì định hình về tởm tế, thiết yếu trị

Đáp án:

Năm 1921, nước Nga Xô viết lao vào thời kì hòa bình xây dựng quốc gia trong trả cảnh cực kì khó khăn. Nền tài chính quốc dân bị hủy hoại nghiêm trọng, thực trạng chính trị ổn định định, các lực lượng phản phương pháp mạng cuồng loạn chống phá, tạo bạo loạn ở những nơi. Trong bối cảnh đó, mon 3-1921, Đảng Bônsêvích Nga đã quyết định thực hiện chế độ kinh tế new (NEP).

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 38: Ý nào không phản ánh đúng tình hình nước Nga Xô viết khi lao vào thời kì độc lập xây dựng đất nước?

A. Thực trạng chính trị không ổn định

B. Nền tài chính quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng

C. Cơ quan ban ngành Xô viết cảm nhận sự hỗ trợ, hỗ trợ của nước ngoài

D. Những lực lượng phản giải pháp mạng cuồng loạn chống phá, tạo bạo loạn

Đáp án:

Tình hình nước Nga Xô viết khi bước vào thời kì tự do xây dựng khu đất nước:

- Nền kinh tế quốc dân bị hủy diệt nghiêm trọng.

- tình trạng chính trị bất ổn định. Các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá gây bạo loàn ở những nơi.

- chế độ cộng sản thời chiến đang lạc hậu nhốt nền kinh tế, khiến cho nhân dân bất bình.

⇒ Nước Nga Xô viết lâm vào tình thế khủng hoảng. ⇒ loại trừ đáp án C.

Đáp án bắt buộc chọn là: C

Câu 39: Điểm nổi bật trong cơ chế Chính sách tài chính mới về nông nghiệp là

A. Tiếp tục cơ chế trưng thu hoa màu thừa 

B. Cố thế cơ chế trưng thu thực phẩm thừa bằng thu thuế lương thực 

C. Tiến hành đồng thời cơ chế trưng thu lương thực cùng thu thuế lương thực 

D. Thu thuế lương thực bởi tiền

Đáp án:

Điểm rất nổi bật trong chế độ về nông nghiệp & trồng trọt của NEP là đơn vị nước cố thế cơ chế trưng thu hoa màu thừa bằng thu thuế lương thực. Thuế lương thực nộp bởi hiện vật. Sau khoản thời gian nộp đủ thuế đã luật trước mùa gieo hạt, nông dân tất cả toàn quyền thực hiện số lương thực dư thừa với được trường đoản cú do xuất kho thị trường

Đáp án phải chọn là: B

Câu 40: Ý nào bên dưới đây không phải nội dung của chế độ kinh tế mới về nông nghiệp?

A. Nắm thế chính sách trưng thu thực phẩm thừa bằng thu vậy lương thực

B. Thuế hoa màu nộp bởi hiện vật

C. Nông dân được toàn quyền sử dụng số lương thực dư thừa với được từ do bán ra thị trường.

D. Dân cày được tự do giao thương ruộng đất.

Đáp án:

Những văn bản của chính sách kinh tế bắt đầu về nông nghiệp:

- bên nước cầm cố thế cơ chế trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực. Thuế hoa màu nộp bằng hiện vật.

- sau khi nộp đầy đủ số thuế đã luật từ trước mùa gieo hạt, nông dân toàn quyền thực hiện số thực phẩm dư thừa cùng được trường đoản cú do đẩy ra thị trường.

⇒ thải trừ đáp án D.

Đáp án đề xuất chọn là: D

Câu 41: Sau Chiến tranh quả đât thứ nhất, các văn kiện được kí kết tại những hội nghị hòa hình đã mang lại hình thành một chơ vơ tự thế giới mới, kia là

A. đơn chiếc tự Viên

B. đơn côi tự Oasinhtơn 

C. đơn côi tự Vécxai

D. đơn chiếc tự Vécxai – Oasinhtơn

Đáp án:

Chiến tranh nỗ lực giới trước tiên kết thúc, những nước tư bạn dạng đã tổ chức những hội nghị độc lập ở Vécxai (1919 – 1920) cùng Oasinhtơn (1921-1922) để kí kết hòa mong và những hiệp định phân loại quyền lợi. Một đơn côi tự trái đất mới được tùy chỉnh thông qua các văn kiện được kí ngơi nghỉ Vécxai và Oasinhtơn thường xuyên được gọi là khối hệ thống Vécxai – Oasinhtơn.

Đáp án đề nghị chọn là: D

Câu 42: Một riêng biệt tự trái đất mới đựơc xuất hiện sau chiến tranh thế giới trước tiên là

A. Khối hệ thống Pari - Vec-xai.

B. Hệ thống Vec-xai - Oasinhtơn.

C. Khối hệ thống Bec-lin - Tôkiô. 

D. Hệ thống Vec-xai - Rôma.

Đáp án:

Chiến tranh chũm giới đầu tiên kết thúc, những nước tư phiên bản tổ chức Hội nghị chủ quyền ở Vécxai (1919-1920) với Oa-sinh-tơn (1921-1922) đang kí kết hòa mong và những hiệp ước phân chia quyền lợi. Một đơn côi tự trái đất mới được thiết lập thông qua những văn kiện được kí ngơi nghỉ Vécxai và Oa-sinh-tơn, thường được gọi là hệ thống Vécxai - Oasinhtơn.

Đáp án phải chọn là: B

Câu 43: tổ chức triển khai chính trị nào được ra đời sau cuộc chiến tranh thế giới trước tiên có nhiệm vụ bảo trì trật tự nhân loại mới?

A. Hội Quốc liên 

B. Phối hợp quốc 

C. Hội Liên hiệp thế giới mới 

D. Hội Quốc xã

Đáp án:

Sau chiến tranh nhân loại thứ nhất, để duy trì trật tự thế giới mới, Hội Quốc liên- một đội chức chủ yếu trị mang tính quốc tế đầu tiên được thành lập với sự gia nhập của 44 nước thành viên

Đáp án cần chọn là: A

Câu 44: Hội Quốc Liên ra đời nhằm mục đích gì?

A. Phát triển mối quan lại hệ hữu nghị giữa các nước.

B. Hợp tác phát triển ghê tế - văn hóa - xã hội.

C. Duy trì trật tự thế giới mới sau chiến tranh.

D. Phân loại quyền lợi của các nước thắng trận.

Đáp án:

Nhằm gia hạn trật tự nhân loại mới sau chiến tranh quả đât thứ nhất, Hội Quốc liên - một đội chức thiết yếu trị mang tính quốc tế đầu tiên - được ra đời với sự thâm nhập của 44 nước thành viên.

Đáp án yêu cầu chọn là: C

Câu 45: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 diễn ra thứ nhất ở nước nhà nào?

A. Anh

B. Pháp 

C. Đức

D. Mĩ

Đáp án:

Cuộc bự hoảng tài chính 1929 – 1933 nở rộ ở Mĩ (10-19290, tiếp đến lan ra toàn thể thế giới tứ bản, xong thời kì bình ổn và vững mạnh của chủ nghĩa tứ bản

Đáp án yêu cầu chọn là: D

Câu 46: Đâu là tổ chức chính trị tập trung những thế lực phản nghịch động, hiếu chiến ở nước Đức giữa những năm 1918 - 1939?

A. Đảng Dân chủ

B. Đảng Quốc xã

C. Đảng làng hội dân chủ

D. Đảng Đoàn kết dân tộc

Đáp án:

Trong toàn cảnh khủng hoảng ra mắt liên tục tính từ lúc sau chiến tranh thế giới thức nhất, các thế lực phản động, hiếu chiến, đặc biệt là Đảng Công nhân tổ quốc xã hội (Đảng Quốc xã) càng ngày mở rộng ảnh hưởng trong quần chúng.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 47: Thế lực phản đụng hiếu chiến nhất ở Đức trong số những năm 1929 - 1933 là

A. Đảng xóm hội dân chủ.

B. Đảng liên hợp xã hội thiên chúa giáo.

C. Đảng Công nhân quốc gia xã hội.

D. Đảng cùng sản.

Đáp án:

Trong bối cảnh kẻ thống trị tư sản ko đủ sức mạnh để bảo trì chế độ cộng hòa tư sản, đưa quốc gia vượt qua rủi ro khủng hoảng 1929 - 1933. Các thế lực bội phản động, hiếu chiến, nhất là Đảng cùng nhân xóm hội (gọi tắt là Đảng Quốc xã) càng ngày càng mở rộng tác động trong quần chúng.

Đáp án phải chọn là: C

Câu 48: Các quyền lực phản động, hiếu chiến tập trung trong tổ chức nào nghỉ ngơi nước Đức?

A. Đảng Dân công ty

B. Đảng Quốc xã

C. Đảng xã hội dân chủ

D. Đảng Đoàn kết dân tộc

Đáp án:

Trong bối cảnh rủi ro đang diễn ra, những thế lực phản nghịch động, hiếu chiến, nhất là Đảng cùng nhân đất nước xã hội (Đảng Quốc xã) càng ngày càng mở rộng ảnh hưởng trong quần chúng.

Xem thêm: Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Cuối Năm 2019, Bản Tự Kiểm Điểm Đảng Viên Cuối Năm

Đáp án phải chọn là: B

Câu 49: Sự khiếu nại nào đã xuất hiện một thời kì mờ ám trong lịch sử vẻ vang nước Đức kể từ sau cuộc chiến tranh thế giới trước tiên (1914-1918)?

A. Hít-le được hướng dẫn và chỉ định làm thủ tướng 

B. Hít-le tuyên tía là quốc trưởng trong cả đời 

C. Hiến pháp Vai-ma bị xóa bỏ 

D. Hít-le tuyên tía đặt cùng sản ra bên ngoài vòng pháp luật

Đáp án:

Đáp án phải chọn là: A

Câu 50: Một sự kiện diễn ra ở nước Đức ngày 30 - 1 - 1933 là

A. Đảng cộng sản Đức kêu gọi quần chúng ra đời Mặt trận Nhân dân phòng phát xít

B. Đảng buôn bản hội dân nhà Đức tuyên bố bất đúng theo tác, không đồng ý Liên minh với Đảng cộng sản Đức

C. Tổng thống Hin-đen-bua hướng đẫn Hítle làm cho Thủ tướng tá và thành lập chính lấp mới

D. ách thống trị tư sản tuyên cha xóa bỏ chính sách cộng hòa bốn sản, nhằm mục tiêu đưa đất nước thoát ngoài cuộc béo hoảng.

Đáp án: