... Trận đánh tranh giới lần thứ xong vào thời hạn nào? A 11 / 10 /19 18 B 10 /11 / 19 18 C 11 / 11 /19 18 D 01 /11 / 19 18 33 Cuộc cải tân Duy Tân Minh trị tiến hành lĩnh vực nào? A bao gồm trị, ghê tế, qn ... Vµo thêi gian nµo: A Th¸ng 9 /19 18 B Th¸ng 10 /19 18 C Th¸ng 11 / 19 18 D Th¸ng 12 /19 18 L«m«n«xèp lµ nhµ b¸c häc nỉi tiÕng thc qc gia nµo? 11 8 A Nga B Anh Ph¸p C D §øc 11 9 Liên bang cùng hoà xóm hội ... D Buộc giới cố kỉnh quyền Nhật phiên bản phải thi hành nhiều cải cách dân nhà ĐỀ KIỂM TRA MINH HỌA 10 11 12 13 15 16 17 18 19 đôi mươi 21 22 23 24 25 26 27 14 I PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) Châu Phi khơng thuộc...

Bạn đang xem: Trắc nghiệm sử 11 học kì 2


*

*

... Đà d/ Năm 218 TCN e/ Năm 11 1 TCN (1) không ngừng mở rộng bờ cõi ; (2) Âu Việt; (3) Thục Phán; (4) Hiệu úy Đồ Thư III Hãy ghép khiếu nại lịch sử cột A với thời hạn cột B đến (1 điểm) 1d, 2c, 3b, 4a Câu 49 : Hồn ... Chăn ni D/ thuyền Câu 45: cơ quan ban ngành địa phương đơn vị nước Văn Lang: A/ thơn, B/ chiềng, chạ C/ thơn, ấp D/ huyện, làng Câu 47: cả nước Văn Lang phân tách làm: A/ 14 B/ 15 C/ 13 D/ 12 Câu 46: Vua đơn vị nước ... Khiếu nại lịch sử cột A với thời gian cột B mang lại (1 điểm) Cột A Cột B nhà Tần tấn công xuống phương phái nam a/ Năm 17 9 TCN Qn Tần thoái lui khỏi vn b/ Năm 207 TCN Thục Phán từ xưng An Dương vương vãi c/ Năm 214 ...
*

*

*

... để triển khai phút ) ?Khởi nghĩa Hoàng Công chất diễn vào thời hạn nào? a 173 9- 179 6 b 179 3- 179 6 c 173 9- 179 3 d 173 9- 176 9 Đáp án: d Câu 24 : (Hiểu kỹ năng đến tuần 26 , thời hạn đủ để gia công 10 phút) ?Sự ... Nghĩa Tây Sơn vào thời điểm năm nào? a 177 1 b 177 7 c 177 5 d 178 0 Đáp án: a Câu 26 : (Vận dụng, kỹ năng đến tuần 26 , thời hạn đủ để làm 10 phút) ? do khởi nghĩa Tây tô từ đầu phần đông giai cấp, lứa tuổi ... Thời Lê sơ, ông soạn sử nào? a Đại Việt sử kí b Đại việt sử kí toàn thư c sử kí tục biên d Khâm định việt sử thông giám cương cứng mục Đáp án: b Câu 13: ( Hiểu, kỹ năng và kiến thức đến tuần 22 , thời gian...
... Nơi - Sử học: + Thời Tần – Hán, Sử học trở thành lĩnh vực khoa học tập độc lập: tứ Mã Thiên với Sử kí, Hán thư Ban nuốm Thời Đường thành lập và hoạt động quan biên soạn gọi Sử quán + Đến thời Minh – Thanh, sử học tập ... Nhà Tần thống china vào khoảng thời gian nào? A khoảng tầm năm 122 TCN B khoảng chừng năm 21 2 TCN C khoảng tầm năm 22 1 TCN D khoảng năm 21 5 TCN Câu 14 Vào khoảng thời hạn cư dân Địa Trung Hải ban đầu ... đê-li vương vãi triều Mô-gôn? (3 điểm) ĐÁP ÁN I – PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Câu lựa chọn A C B D A C D B A 10 B 11 D 12 C 13 C 14 A 15 D 16 B II – PHẦN TỰ LUẬN ( điểm) Câu 1: gợi nhắc trả...
... Nhiều bội lệch c/ thể dò bội d/ thể cha NST số 21 95 loại cải củ bao gồm NST (2n) = 18R chủng loại cải bắp gồm NST (2n) = 18B Thể song nhò bội nhị loài a/ dò tứ bội b/ nhiều bội chẵn c/ dò nhiều bội d/ thể đa bội ... D Chế Mân □ A Phù phái nam □ C Champa □ B Chân Lạp □ D tất câu □ A tây-nam bộ □ C phái nam Trung bộ □ B Bắc cỗ Bắc Trung bộ □ D phái nam Trung cỗ tây nam cỗ □ A Văn Lang □ C Champa □ B Phù nam □ D Xiêm La 212 ... Dân binh só □ D Câu A B 255 Vua Lê Thánh Tôn bỏ chức vụ cao cung cấp nào? □ A tướng mạo quốc, đại tổng quản, đại hành khiển □ B Ngự sử đài, quá tướng, tiết độ sứ □ C Thượng thư, quốc sư, đại hành khiển...
... ơng Đảng thức đợc bầu hội nghị lần sản phẩm (10/1930) bao gồm đại biểu A) có 05 đại biểu B) có 06 đại biểu C) tất cả 07 đại biểu D) gồm 09 đại biểu Đáp án C Câu 79 ấn Độ tuyên bố hòa bình vào thời hạn nào? A) ... Thảo D) Câu A B Đáp án -C Câu 72 trong niên đại sau đây, niên đại lắp với Luận cơng trị bằng hữu Trần Phú soạn thảo A) mon 10 1930 B) tháng - 1930 C) mon 1930 D) tháng 1930 Đáp án A Câu 73 ... Xô, A) Ngời dự đại hội Nông dân thế giới B) Ngời dự đại hội lần trang bị V quốc tế cộng sản C) Ngời dự đại hội quốc tế đàn bà D) Ngời dự đại hội thế giới VII quốc tế cộng sản Đáp án B Câu 51 Tác dụng...
... 116 câu hỏi Trắc Nghiệm môn định kỳ Sử – nhắc nhở cho học sinh 12 thi xuất sắc Nghiệp cỗ Đề 001 116 câu hỏi Trắc Nghiệm môn định kỳ Sử – gợi nhắc cho học sinh 12 thi tốt Nghiệp bộ Đề 001 Đáp án 01 ... câu hỏi Trắc Nghiệm môn kế hoạch Sử – lưu ý cho học sinh 12 thi tốt Nghiệp bộ Đề 001 23 50 77 24 51 78 25 52 79 26 53 80 27 54 81 116 câu hỏi Trắc Nghiệm môn định kỳ Sử – lưu ý cho học tập sinh 12 thi giỏi ... 79 26 53 80 27 54 81 116 câu hỏi Trắc Nghiệm môn kế hoạch Sử – gợi nhắc cho học tập sinh 12 thi giỏi Nghiệp cỗ Đề 001 ...
... đổi tên là: □ A Phù phái nam □ C Champa □ B Chân Lạp □ D tất câu □ A tây nam cỗ □ C nam Trung cỗ □ B Bắc bộ Bắc Trung bộ □ D phái mạnh Trung cỗ tây nam cỗ □ A Văn Lang □ C Champa □ B Phù phái nam □ D Xiêm La □ ... Dân quân só □ D Câu A B 255 Vua Lê Thánh Tôn bỏ chức vụ cao cung cấp nào? □ A tướng mạo quốc, đại tổng quản, đại hành khiển □ B Ngự sử đài, vượt tướng, ngày tiết độ sứ □ C Thượng thư, quốc sư, đại hành khiển ... Phục dòch đến lãnh chúa □ C ko quyền rời khỏi lãnh đại □ D vớ câu 151.Đời sống nông nô thì: □ A dễ dàng chòu nô lệ □ C Câu a b □ B vui mắt tá điền □ D Câu a b sai 152.Những tiến kỹ thuật nông nghiệp...

Xem thêm: Trên Bề Mặt Trái Đất Có Bao Nhiêu Đai Khí Áp Thấp, Trên Trái Đất Có Bao Nhiêu Loại Khí Áp


... Nguyễn Quyền D Cả a, b, c Đáp án b Câu 111 tín đồ nhân dân phong Bình Tây đại nguyên suý là: A Trương Quyền B Nguyễn Trung Trực C Trương Định D Cả a, b, c Đáp án c Câu 112 tín đồ xem dẫn đầu phe nhà ... án A Câu 86 V.I.Lê-nin tuyên bố thành lập và hoạt động quyền Xô viết vào ngày: A) ngày tháng 10 năm 1917 B) tháng ngày 11 năm 1917 C) Ngày 17 tháng 10 năm 1917 D) Ngày 17 mon 11 năm 1917 Đáp án B Câu 87 ... Chiến tranh C thuộc địa gồm vị trí địa lí thuận lời cho câu hỏi giao lưu sắm sửa D Câu A B câu trả lời D Câu 147 Sự kiện lịch sử minh chứng Anh thức công nhận tự do 13 thuộc địa Bắc Mĩ là: A Kí kết hoà ước...
từ khóa: thắc mắc trắc nghiệm lịch sử hào hùng 11 học kì 1câu hỏi trắc nghiệm lịch sử hào hùng 9 học kì 2câu hỏi ôn tập lịch sử hào hùng 11 học tập kì 2trắc nghiệm lịch sử hào hùng 11 học tập kì 2câu hỏi trắc nghiệm công nghệ 11 học tập kì 2câu hỏi trắc nghiệm ngữ văn 11 học tập kì 2cau hoi trac nghiem tháng van 11 hoc ki 2cau hoi trac nghiem vat ly 11 hoc ki 2câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 11ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 11câu hỏi trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 11 bài xích 19cau hoi trac nghiem lich su cac hoc thuyet gớm tetrắc nghiệm lịch sử vẻ vang 11 học tập kì 1câu hỏi ôn tập lịch sử hào hùng 9 học kì 2trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 10 học kì 2Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại tp.hcm năm 2018Nghiên cứu vớt sự ra đời lớp bảo đảm và tài năng chống ăn mòn của thép bền tiết trời trong đk khí hậu nhiệt đới gió mùa việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng đoạn phim trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 13: thực hành phát hiện nay diệp lục với carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 13: thực hành phát hiện nay diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 13: thực hành phát hiện diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài bác 13: thực hành thực tế phát hiện tại diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài bác 13: thực hành phát hiện tại diệp lục với carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung cập nhật đối với những tội xâm phạm tải có tính chất chiếm giành theo pháp luật Tố tụng hình sự vn từ thực tiễn tp.hồ chí minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và áp dụng trong đảm bảo mạng laptop chuyên dùngNghiên cứu vãn tổng hợp các oxit các thành phần hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát điều tra hoạt tính quang đãng xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo bình an hệ thống thông tinSở hữu ruộng khu đất và tài chính nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa vào đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu trên Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh tô La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài bác 14: thực hành phát hiện tại hô hấp sinh sống thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài xích 14: thực hành thực tế phát hiện nay hô hấp sinh sống thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: thực hành thực tế phát hiện nay hô hấp sinh sống thực vậtChiến lược kinh doanh tại ngân hàng Agribank bỏ ra nhánh thành phố sài thành từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ chủ đề liệu bắt đầu đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ chiến đấu với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ hội tết điểm lưu ý chung và vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài xích văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài bác tập đồ vật lý 8 chuyện cũ trong đậy chúa trịnh giải bài xích tập đồ lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ buộc phải giuộc soạn bài xích cô nhỏ xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài bác ca ngắn đi trên bến bãi cát sự cải cách và phát triển của từ bỏ vựng tiếp sau ôn tập văn học tập trung đại vn lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem gàn van lop 8