Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Để học tốt Đại số lớp 10, loạt bài Bài tập trắc nghiệm Đại số 10 và câu hỏi trắc nghiệm Đại số 10 gồm đáp án được biên soạn bám quá sát nội dung sgk Đại số lớp 10 giúp cho bạn giành ăn điểm cao trong các bài thi và bài xích kiểm tra Đại số 10.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán 10

Lời giải bài bác tập môn Toán lớp 10 sách mới:

Mục lục bài xích tập trắc nghiệm Đại số 10

Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp

Chương 2: Hàm số hàng đầu và bậc hai

Chương 3: Phương trình. Hệ phương trình

Chương 4: Bất đẳng thức. Bất phương trình

Chương 5: Thống kê

Chương 6: Cung với góc lượng giác. Bí quyết lượng giác

Danh mục trắc nghiệm theo bài học

Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp

Chương 2: Hàm số hàng đầu và bậc hai

Chương 3: Phương trình. Hệ phương trình

Chương 4: Bất đẳng thức. Bất phương trình

Chương 5: Thống kê

Chương 6: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Trắc nghiệm bài 1: Mệnh đề tất cả đáp án

Bài 1: cho biết P ⇒ Q là mệnh đề đúng. Vào các xác minh sau, xác định nào đúng?

A. P. Là điều kiện cần để có Q

B. Là điều kiện cần để sở hữu P

C. P là đk cần với đủ để có Q

D. Q là đk cần cùng đủ để sở hữu P

Hiển thị đáp án

Bài 2: Xét mệnh đề P: "∀x ∈ R, x2 + 1 > 0". Mệnh đề che định P_ của mệnh đề p. Là:

*

Hiển thị đáp án
*

Chọn câu trả lời B


Bài 3: Mệnh đề bao phủ định của mệnh đề P: "∃x ∈ Z: x2 + x + 1 là một số nguyên tố" là:

*

Hiển thị đáp án

Mệnh đề tủ định của mệnh đề P: "∃x ∈ Z: x2 + x + một là một số nguyên tố" là:

B. "∀x ∈ Z: x2 + x + 1" không là số nguyên tố"Chọn lời giải B


Bài 4: Mệnh đề nào dưới đây có mệnh đề đậy định đúng?

*

Hiển thị đáp án

Bài 5: trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào gồm mệnh đề đảo sai?

A. Tứ giác là hình bình hành thì tất cả hai cặp cạnh đối bằng nhau.

B. Tam giác rất nhiều thì có tía góc có số đo bởi 60°.

C. Nhì tam giác đều nhau thì có diện tích s bằng nhau.

D. Một tứ giác gồm bốn góc vuông thì tứ giác sẽ là hình chữ nhật.

Hiển thị đáp án

Ta tra cứu mệnh đề đảo của các mệnh đề đang cho.

Gọi A’; B’; C’ cùng D’ lần lượt là các mệnh đề đảo của những mệnh đề A, B, C ,D.

A’. Tứ giác tất cả hai cặp cạnh đối đều nhau là hình bình hành

Mệnh đề này đúng- theo vết hiệu phân biệt hình bình hành.

B’. Tam giác có tía góc tất cả số đo bởi 60° là tam giác đều.

Mệnh đề này đúng.

C’. Hai tam giác có diện tích s bằng nhau thì hai tam giác đó bởi nhau.

Mệnh đề này sai. Nhị tam giác có diện tích bằng nhau thì chưa dĩ nhiên hai tam giác đó bằng nhau.

Ví dụ cho tam giác ABC ko cân, mặt đường cao AH. Call M là trung điểm BC.

Khi đó diện tích tam giác AMB với AMC là đều nhau nhưng hai tam giác này không bằng nhau.

D’. Một tứ giác là hình chữ nhật thì tứ giác đó gồm bốn góc vuông.

Mệnh đề này đúng theo có mang hình chữ nhật.Chọn giải đáp C


Bài 6: trong các mệnh đề sau, mệnh đề làm sao sai?

A. Hai tam giác đều nhau khi và chỉ khi bọn chúng đồng dạng và bao gồm một cạnh bởi nhau.

B. Một tam giác là tam giác vuông khi còn chỉ khi nó tất cả một góc bởi tổng hai góc còn lại.

C. Một tam giác là tam giác hầu hết khi và nhà khi nó có hai tuyến phố trung tuyến đều bằng nhau và tất cả một góc bởi 60°.

D. Một tứ giác là hình chữ nhật khi còn chỉ khi nó bao gồm 3 góc vuông.

Hiển thị đáp án

Mệnh đề A: hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi bọn chúng đồng dạng và tất cả một cạnh đều nhau là sai.

* hai tam giác cân nhau thì suy ra chúng đồng dạng và gồm một cạnh bởi nhau.

Ngược lại, nhị tam giác đồng dạng và có một cạnh đều bằng nhau thì chưa cứng cáp hai tam giác đó bằng nhau.Chọn lời giải A


Bài 7: đến mệnh đề đúng: "Tất cả hầu như người các bạn của Nam hồ hết biết bơi". Trong các mệnh đề sau, mệnh đề làm sao đúng?

A. Bình biết bơi đề nghị Bình là chúng ta của Nam.

B. Chiến là bạn của Nam bắt buộc Chiến ko viết bơi.

C. Minh phân vân bơi nên Minh ko là các bạn của Nam.

D. Thành ko là bạn của Nam đề xuất Thành do dự bơi.

Hiển thị đáp án

Bài 8: cho những mệnh đề sau:

(I) "21 là số nguyên tố"

(II) "Phương trình x2 + 4x - 1 = 0 tất cả hai nghiệm thực"

(III) "

*
"

(IV) "Số dư khi phân chia 2006 đến 4 là 2"

(V) "Năm năm nhâm thìn là năm nhuận"

Trong các mệnh đề trên, căn số đề đúng là:

A. 2;

B. 3;

C. 4;

D. 5.

Hiển thị đáp án

Vì 21⋮3 đề nghị 21 là 1 trong hợp số, suy ra mệnh đề (I) sai.

Phương trình x2 + 4x - 1 = 0 tất cả hai nghiệm thực là

*

Ta có 2006 = 501 × 4 + 2 yêu cầu 2006 phân tách 4 dư 2, mệnh đề (IV) đúng.

Năm năm 2016 là năm nhuận, có 366 ngày, tháng 2 tất cả 29 ngày (Dấu hiệu dấn biết: Năm nhuận là năm phân tách hết mang đến 4). Mệnh đề (V) đúng.

Vậy, trong những mệnh đề trên tất cả 3 mệnh đề và đúng là các mệnh đề (II), (IV), (V).Chọn đáp án B


Bài 10: đến mệnh đề A: "∀x ∈ R: x ≥ 2 ⇒ x2 ≥ 4". Mệnh đề tủ định của mệnh đề A: "∀x ∈ R: x ≥ 2 ⇒ x2 ≥ 4" là:

*

Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm bài bác 2 (có đáp án): Tập hợp

Bài 1: mang đến tập hòa hợp A = m; n; p; q. Tập hòa hợp A có bao nhiêu tập con?

A. 15

B. 16

C. 17

D. 18

Hiển thị đáp án

Tập phù hợp A = m; n; p; q có 4 phần tử.

Số tập nhỏ của tập A là 24 = 16, đó là những tập hợp:

∅, m, n, p, q, m; n, m; p, m; q, n; p, n; q, p; q, m; n; p, m; n; q, m; p; q, n; p; q, m; n; p; qChọn lời giải B


Bài 2: Tập thích hợp A = a; b; c; d; e tất cả bao nhiêu tập con tất cả hai phần tử?

A. 10

B. 12

C. 15

D.18

Hiển thị đáp án

Tập A = a; b; c; d; e bao gồm 10 tập con tất cả 2 phần tử:

a; b; a;c; a; d; a; e; b; c; b; d; b; e; c; d ;c; e; d; eChọn đáp án A


Bài 3: cho tập hòa hợp B = a; b; c; d; e. Tập B bao gồm bao nhiêu tập bé có ba phần tử?

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Hiển thị đáp án

Các tập con có 3 phần tử là:

a; b; c; a; b; d; a; b; e; a; c; d; a; c; e; a; d; e.Chọn giải đáp A


Bài 4:Có từng nào tập hòa hợp X vừa lòng điều kiện c; d; e ⊂ X ⊂ a; b; c; d; e; f ?

A. 11

B. 10

C. 9

D. 8

Hiển thị đáp án

Vì c; d; e ⊂ X đề nghị c, d, e ∈ X.

Xem thêm: Tính Hiệu Của Số Lớn Nhất Có Hai Chữ Số Và 17 Câu Hỏi 1218702

Mặt khác X ⊂ a; b; c; d; e; f yêu cầu X hoàn toàn có thể là những tập vừa lòng sau:

c; d; e, c; d; e; a, c; d; e; b, c; d; e; f, c; d; e; a; b, c; d; e; a; f, c; d; e; b; f, c; d; e; a; b; f

Có toàn bộ 8 tập X thỏa mãn điều kiện của bài xích toán. Chọn câu trả lời D


Vì k ∈ Z, -3 ≤ k ≤ 5 cần k chỉ nhận giá trị thuộc tập hợp -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5. Ta có bảng sau:

k-3-2-1012345
2k - 1 -7-5-3-113579

Vậy A = -7; -5; -3; -1; 1; 3; 5; 7; 8.

Chọn lời giải B


Giả sử tập vừa lòng A = a; b; c.

Tập A tất cả 8 tập con: ∅, a, b, c, a;b, a;c, b;c, a;b;c .

Chú ý: Tổng quát, nếu như tập A tất cả n phần tử thì số tập bé của A là .Chọn lời giải C


Bài 7: đến hai tập thích hợp M = k ∈ Z, N = l ∈ Z.

Khẳng định làm sao sau đó là đúng?

A. M ⊂ N

B. N ⊂ M

C. M = N

D. M = ∅, N = ∅

Hiển thị đáp án

Bài 8: giải pháp viết nào dưới đây để chỉ 5 là số từ nhiên?

A. 5 = N

B. 5 ∈ N

C. 5 ⊂ N

D. 5 ∉ N

Hiển thị đáp án

Bài 9: phương pháp viết nào tiếp sau đây để chỉ π chưa hẳn là số hữu tỉ?

A. π ⊂ Q

B. π = Q

C. π ∈Q

D. π ∉ Q

Hiển thị đáp án

Bài 10: cho A = a, b, c. Cách viết nào sau đấy là sai?

A. ∅ ⊂ A

B. B ⊂ A

C. C ∈ A

D.a; c ⊂ A

Hiển thị đáp án

Đã có giải thuật bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube plovdent.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, plovdent.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng thích hợp các đoạn clip dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 trên khoahoc.plovdent.com