Các Anh mang lại em hỏi là Trung Tâm bảo hành đt của nokia ở nơi nào của Hà Nội được 0 ạ? chả là hôm nọ nhỏ N95 - 8GB của em những vết bụi quá em gồm lấy thiết bị thổi những vết bụi chả may thổi vào phần nghe

Thế là phần nghe kia của em bị rè mất