- Chọn bài -Bài 1: Tổng bố góc của một tam giácLuyện tập trang 109Bài 2: nhị tam giác bằng nhauLuyện tập trang 112Bài 3: ngôi trường hợp bằng nhau đầu tiên của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)Luyện tập trang 114-115Luyện tập trang 115-116Bài 4: trường hợp cân nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c)Luyện tập trang 119-120Luyện tập trang 120Bài 5: ngôi trường hợp bằng nhau thứ tía của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g)Luyện tập trang 123-124Luyện tập trang 125Bài 6: Tam giác cânLuyện tập trang 127-128Bài 7: Định lí Pi-ta-goLuyện tập trang 131-132Luyện tập trang 133Bài 8: những trường hợp bằng nhau của tam giác vuôngLuyện tập trang 137Ôn tập chương 2 (Câu hỏi - bài tập)

Mục lục

Xem toàn cục tài liệu Lớp 7: tại đây

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Sách giải toán 7 bài xích 3: ngôi trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c) khiến cho bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học giỏi toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lí và hợp logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống với vào những môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài 3 trang 113: Vẽ thêm tam giác A’B’C’ tất cả :

A’B’ = 2 cm ; B’C’ = 4cm ; A’C’ = 3 cm

Hãy đo rồi so sánh các góc tương ứng của tam giác ABC nghỉ ngơi mục 1 với tam giác A’B’C’. Tất cả nhận xét gì về hai tam giác trên ?

*

Lời giải

Hai tam giác trên bao gồm :

∠A = ∠A’ ; ∠B = ∠B’ ; ∠C = ∠C’

Nhận xét: nhì tam giác trên bằng nhau

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài xích 3 trang 113: tra cứu số đo của góc B trên hình 67

*

Lời giải

ΔACD cùng ΔBCD tất cả :

AC = BC (gt)

CD chung

AD = BD (gt)

⇒ ΔACD = ΔBCD (c.c.c)

⇒ góc A = góc B = 120o (hai góc tương ứng)

Bài 15 (trang 114 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ tam giác MNP biết MN = 2,5cm, NP = 3cm, PM = 5cm.

Bạn đang xem: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh cạnh cạnh

Lời giải:

*

– Vẽ đoạn trực tiếp MN = 2,5cm.

– Trên cùng một nửa khía cạnh phẳng bờ MN vẽ cung tròn vai trung phong M nửa đường kính 5cm, và cung tròn trọng tâm N bán kính 3cm

– nhì cung tròn giảm nhau tại phường Vẽ những đoạn trực tiếp MP, NP ta được tam giác MNP.

Bài 16 (trang 114 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ tam giác ABC biết độ dài mỗi cạnh bằng 3cm. Sau đó đo từng góc của mỗi tam giác

Lời giải:


*

Vẽ tam giác ABC (tương tự với bí quyết vẽ ở bài 15):

– Vẽ cạnh AB bao gồm độ dài bởi 3 cm.


– trên một nửa phương diện phẳng bờ AB theo thứ tự vẽ hai cung tròn tại A cùng B có nửa đường kính 3 centimet

– hai cung tròn này giảm nhau trên C. Nối các điểm A, B, C ta được tam giác ABC đề nghị vẽ.

Đo mỗi góc của tam giác ABC ta được: góc A = góc B = góc C = 60º

*

Bài 17 (trang 114 SGK Toán 7 Tập 1): Trên mỗi hình 68, 69, 70 có các tam giác nào bằng nhau ? vì sao

*

Lời giải:

Hình 68

Xét tam giác ABC với tam giác ABD có:

AB = AB (cạnh chung)

AC = AD (gt)

BC = BD (gt)

Vậy ΔABC = ΔABD (c.c.c)

Hình 69

Xét tam giác MNQ cùng tam giác QPM có:

MN = QP (gt)

NQ = PM (gt)

MQ cạnh chung

Vậy ΔMNQ = ΔQPM (c.c.c)

Hình 70

Xét tam giác EHI với tam giác IKE có:

EH = IK (gt)

HI = KE (gt)

EI = IE (cạnh chung)

Vậy ΔEHI = ΔIKE (c.c.c)

Xét tam giác EHK với tam giác IKH có:

EH = IK (gt)

EK = IH (gt)

HK = KH (cạnh chung)

Vậy ΔEHK = ΔIKH (c.c.c)

Bài 18 (trang 114 SGK Toán 7 Tập 1): Xét bài toán: tam giác AMB cùng tam giác ANB tất cả MA = MB, na = NB (hình 71). Minh chứng rằng
*

1) Hãy ghi đưa thiết và kết luận của bài bác toán

2) Hãy bố trí bốn câu sau đây một cách hợp lý và phải chăng để giải bài toán

a) cho nên Δ MNA = ΔBMN (c.c.c)

b) MN: cạnh chung

MA = MB (gt)

na = NB (gt)

d) ΔAMN cùng Δ BMN có:

*

Lời giải:

1) Ghi giả thiết và kết luận:

*

2) sản phẩm tự bố trí là d-b-a-c


*

Bài 19 (trang 114 SGK Toán 7 Tập 1): mang đến hình 72, chứng tỏ rằng

a) ΔADE = ΔBDE

b) góc DAE = góc DBE

*

Lời giải:

*

a) ΔADE cùng ΔBDE có:

DE cạnh chung


AD = BD (gt)

AE = BE (gt)

Vậy ΔADE = ΔBDE (c.c.c)

b) trường đoản cú ΔADE = ΔBDE (cmt) suy ra góc DAE = góc DBE (hai góc khớp ứng ).

Bài đôi mươi (trang 115 SGK Toán 7 Tập 1): mang lại góc xOy (hình 73). Vẽ cung tròn trọng điểm O cung này giảm Ox, Oy theo thiết bị tự sống A, B (1) vẽ những cung tròn tâm A và trọng tâm B tất cả cùng chào bán kính làm sao cho chúng cắt nhau tại điểm C phía bên trong góc xOy (2), (3) Nối O cùng với C. (4) chứng minh rằng OC là tia phân giác của góc xOy.

Chú ý: việc trên cho ta giải pháp dùng thước với compa để vẽ tia phân giác của mỗi góc.


*

Lời giải:

*

Nối BC, AC

ΔOBC cùng ΔOAC có:

OB = OA (bán kính)

AC = BC (gt)

OC cạnh chung

Nên ΔOBC = ΔOAC (c.c.c)

*

nên OC là tia phân giác của góc xOy.

Bài 21 (trang 115 SGK Toán 7 Tập 1): đến tam giác ABC. Cần sử dụng thước với compa vẽ những tia phân giác của những góc A, B, C.

Lời giải:

Cách vẽ phân giác của góc A (Dựa trên tác dụng bài 20).

Vẽ cung tròn trung tâm A cung này giảm tia AB ,AC theo máy tự sống M,N

Vẽ những cung tròn tâm M và trung khu N có cùng cung cấp kính thế nào cho chúng cắt nhau ngơi nghỉ điểm I.

Nối AI, ta được AI là tia phân giác của góc A.


*

– tương tự như cho giải pháp vẽ tia phân giác của góc B, C

Bài 22 (trang 115 SGK Toán 7 Tập 1): mang đến góc xOy với tia Am ( h.74a).

Vẽ cung tròn trung ương O nửa đường kính r, cung này giảm Ox, Oy theo sản phẩm công nghệ tự sinh sống B, C. Vẽ cung tròn trung ương A nửa đường kính r, cung này cắt tia Am sinh sống D (h.74b).Vẽ cung tròn chổ chính giữa D có nửa đường kính bằng BC, cung này giảm cung tròn trung ương A, bán kính r sinh hoạt E (h.74c).

Xem thêm: Tổng Hợp Tìm M Để Phương Trình Có Nghiệm Duy Nhất Lớp 10, Tìm M Để Bất Phương Trình Có Nghiệm

Chứng minh rằng góc DAE = góc xOy

*
*

Lời giải:

*

Kí hiệu: (O ;r) là con đường tròn trung ương O bán kính r.

B, C thuộc (O; r) đề xuất OB = OC = r.

D trực thuộc (A;r) đề xuất AD = r.

E trực thuộc (D; BC) cùng (A;r) cần AE = r, DE = BC.

Xét OBC với ADE có:

OB = AD (cùng bởi r)

OC = AE (cùng bởi r)

BC = DE

Nên ΔOBC = ΔADE (c.c.c)

*

Bài 23 (trang 116 SGK Toán 7 Tập 1): mang đến đoạn trực tiếp AB dài 4cm Vẽ con đường tròn vai trung phong A nửa đường kính 2cm và con đường tròn trọng tâm B nửa đường kính 3cm, chúng cắt nhau làm việc C cùng D, chứng minh rằng AB là tia phân giác của góc CAD.

Lời giải: