*

*

Căn cứ Công văn số 533/UBND-NV ngày 21 mon 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về bài toán phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Trường thcs Hậu Giang, q6 năm học tập 2021-2022.

Bạn đang xem: Trường thcs hậu giang

Trường trung học cơ sở Hậu Giang Quận 6 mong muốn tuyển dụng: 02 giáo viên; 01 nhân viên, cố kỉnh thể:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG:

Vị trí giáo viên: yêu cầu tuyển dụng 02 giáo viên:

Vị trí đăng ký dự tuyển

Tên chức vụ nghề nghiệp

Mã số

Số lượng

Giáo viên kế hoạch sửGiáo viên trung học cơ sở hạng IIIV.07.04.3201
Giáo viên Hóa họcGiáo viên thcs hạng IIIV.07.04.3201
Tổng

Vị trí nhân viên: nhu cầu tuyển dụng 01 nhân viên:

Vị trí đk dự tuyển

Tên chức danh nghề nghiệp

Mã số

Số

lượng yêu cầu tuyển

Kế toánKế toán viên trung cấp06.03201
Tổng
II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VỀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển chọn viên chức

1.1. Đối tượng dự tuyển

Người tất cả đủ các điều kiện sau đây không rành mạch dân tộc, nam giới nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo; ko phân biệt mô hình đào tạo, văn bằng, bệnh chỉ, ngôi trường công lập, trường ngoại trừ công lập được đk dự tuyển chọn viên chức:

– gồm quốc tịch nước ta và cư trú tại Việt Nam.

– Từ đầy đủ 18 tuổi trở lên với trong lứa tuổi lao hễ theo lao lý của lao lý lao động.

– Đủ sức khỏe để thực hiện các bước hoặc trách nhiệm theo vị trí câu hỏi làm đăng ký dự tuyển.

– tất cả Phiếu đk dự tuyển diễn tả lý kế hoạch rõ ràng; năng lực, chuyên môn đào tạo cân xứng với vị trí việc làm.

– Đáp ứng những tiêu chuẩn của chức danh công việc và nghề nghiệp dự tuyển được chính sách tại các Thông tứ của Bộ được sử dụng làm địa thế căn cứ xây dựng chiến lược này.

– Đáp ứng các điều kiện không giống theo yêu ước của vị trí bài toán làm do đơn vị chức năng sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với luật pháp của pháp luật.

1.2. Đối tượng ko được gia nhập dự tuyển:

– Mất năng lượng hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu nhiệm vụ hình sự; sẽ chấp hành phiên bản án, quyết định về hình sự của tòa án; sẽ bị vận dụng biện pháp cách xử lý hành bao gồm đưa vào cơ sở chữa bệnh, đại lý giáo dục, trường giáo dưỡng.

– Không đáp ứng nhu cầu các tiêu chuẩn chỉnh của chức danh nghề nghiệp và công việc dự tuyển được điều khoản tại các Thông tứ của Bộ được sử dụng làm căn cứ xây dựng kế hoạch này.

– Không thỏa mãn nhu cầu các điều kiện khác theo yêu mong của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập khẳng định nhưng không được trái với phương pháp của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp

Vị trí giáo viên

– Giáo viên trung học cơ sở – Giáo viên trung học cơ sở hạng III – V.07.04.32

Có bởi cử nhân trở lên thuộc ngành huấn luyện và đào tạo giáo viên so với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ gia sư có bằng cử nhân ở trong ngành huấn luyện và đào tạo giáo viên thì bắt buộc có bằng cử nhân chăm ngành cân xứng và có chứng từ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giành cho giáo viên trung học các đại lý theo công tác do bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào chế tạo ban hành.

Có chứng chỉ bồi chăm sóc theo tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học các đại lý hạng III (đối với giáo viên trung học cơ sở bắt đầu được tuyển chọn dụng vào thầy giáo trung học cơ sở hạng III thì buộc phải có chứng từ trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày được tuyển chọn dụng).

Vị trí nhân viên

 

Vị trí đăng ký dự tuyển

 

Tên chức vụ nghề nghiệp

 

 

Mã số

 

 

Trình độ siêng môn

 

 

Ngoại ngữ

 

 

Tin học

Nhân viên kế toánKế toán viên trung cấp06.032– có bằng tốt nghiệp cđ trở lên

thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

– Có chứng từ chương trình tu dưỡng ngạch kế toán viên trung cấp

– Có trình độ chuyên môn ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo quy

định tại Thông tứ số 01/2014/TT- BGDĐT.

– Có chứng chỉ tin học với trình độ chuyên môn đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông

tin cơ bạn dạng theo lao lý tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.


3. Phương tiện về chứng từ Ngoại ngữ, Tin học

3.1.Trình độ ngoại ngữ

Thực hiện tại theo lao lý tại Thông tứ số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 mon 01 năm 2014 của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo phát hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc cần sử dụng cho Việt Nam, bài toán quy đổi các bằng cấp, chứng từ về ngoại ngữ được thực hiện như sau:

Khung năng lực

6 bậc

Bảng tham chiếu quy đổi một số trong những chứng chỉ nước ngoài ngữ tương đương
Chứng chỉ giờ Anh theo QĐ

177*

Chứng chỉ giờ đồng hồ Anh theo QĐ

66**

IELTS

TOEFL

TOEIC

Chứng chỉ khác

PBT

CBT

iBT

GE

BEC

BULAS

Bậc 1Trình độ AA12.0120Preliminary KET
Bậc 2Trình độ BA23.040225Preliminary PET20
Bậc 3Trình độ CB14 – 4.545013345450FCEBusiness Preliminary40
Bậc 4B25 – 650017361600CAEBusiness Vantage60
Bậc 5C16.5 – 7.590850CPEBusiness Higher75
Bậc 6C28 – 990
(Điểm số trên là vấn đề tối thiểu đạt được ở từng trình độ).

* Quyết định số 177/QĐ-TCCB ngày 30 mon 01 năm 1993 của bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo thành về việc phát hành Chương trình tiếng Anh thực hành thực tế A, B, C.

** đưa ra quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo về việc Quy định lịch trình giáo dục liên tiếp về tiếng Anh thực hành.

Đối với nước ngoài ngữ khác (chỉ thừa nhận 04 ngoại ngữ: giờ đồng hồ Nga, tiếng Pháp, giờ Đức cùng tiếng Trung Quốc):

Khung năng lực 6 bậcBảng tham chiếu quy đổi một trong những chứng chỉ nước ngoài ngữ tương đương
Tiếng NgaTiếng PhápTiếng ĐứcTiếng Trung Quốc
Bậc 1TEUDELF A1A1HSK cấp độ 1
Bậc 2TBUDELF A2A2HSK cấp độ 2
Bậc 3TRKI 1DELF B1

TCF niveau 3

B1

ZD

HSK lever 3
Bậc 4TRKI 2DELF B2

TCF niveau 4

B2

TestDaF level 4

HSK lever 4
Bậc 5TRKI 3DELF C1HSK lever 5
Bậc 6TRKI 4DELF C2HSK cấp độ 6
Lưu ý:

Chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc cần sử dụng cho vn được cung cấp sau ngày 15 tháng 5 năm 2019 phải theo danh mục các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng từ ngoại ngữ vị Cục cai quản chất lượng, Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tác công bố.

Chứng chỉ ngoại ngữ theo lịch trình giáo dục liên tục tại ra quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo (chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C) phải được cấp trước thời gian ngày 15 mon 01 năm 2020 theo cách thức tại Thông bốn 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26 mon 11 năm 2019 của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo bãi bỏ quy định về khám nghiệm và cấp chứng từ ngoại ngữ theo công tác giáo dục liên tục tại đưa ra quyết định số 30/2008/QĐ- BGDĐT ngày thứ 6 tháng 6 năm 2008 của cục trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.

3.2. Trình độ chuyên môn Tin học

Thực hiện nay theo khí cụ tại Thông bốn số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 mon 3 năm 2014; Thông bốn liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 mon 6 năm năm nhâm thìn của Bộ tin tức và truyền thông media quy định chuẩn kỹ năng sử dụng technology thông tin, tổ chức thi với cấp chứng chỉ ứng dụng technology thông tin.

Đối với những khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tin học áp dụng A, B, C (theo đưa ra quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 7 năm 2000 của bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo thành về việc phát hành Chương trình Tin học áp dụng A, B, C) đang tiến hành trước ngày Thông bốn liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT có hiệu lực thực thi thi hành tính từ lúc ngày 10 mon 8 năm năm nhâm thìn vẫn được liên tiếp thực hiện, cấp chứng chỉ cho tới khi kết thúc. Những chứng chỉ tin học vận dụng A, B, C vẫn cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng technology thông tin cơ bản.


III. NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG

Việc tuyển dụng viên chức phải địa thế căn cứ vào yêu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp và công việc và con số người thao tác đã được duyệt;

Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo an toàn công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật, bảo vệ tính cạnh tranh;

Những fan được tuyển chọn phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển;

Thí sinh đk dự tuyển đề xuất chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính phù hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Những trường hợp khai man, hàng fake hồ sơ sẽ ảnh hưởng hủy hiệu quả tuyển dụng và xử trí theo pháp luật của pháp luật. Thí sinh ko được bổ sung cập nhật các sách vở và giấy tờ xác nhận chính sách ưu tiên sau thời điểm đã ra mắt kết quả tuyển dụng.

Thí sinh đăng ký dự tuyển chọn chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí vấn đề làm trong và một đợt xét tuyển. Hồ nước sơ đk dự tuyển sẽ không hoàn trả lại sau khoản thời gian đã đăng ký tham gia dự tuyển.

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, TRÌNH TỰ VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI ĐẠT XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

1.Hình thức tuyển dụng

Việc tuyển chọn dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo 2 vòng. Căn cứ trên Phiếu đk dự tuyển và kết quả sát hạch nghiệp vụ chuyên ngành (phỏng vấn kiến thức và kỹ năng và xử lý tình huống giảng dạy).

2. Nội dung, trình tự tuyển dụng

Xét tuyển viên chức được triển khai theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Hội đồng xét tuyển thực hiện kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn chỉnh của thí sinh theo yêu mong của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì sỹ tử được tham gia vòng 2.

Vòng 2: Hội đồng xét tuyển tiến hành phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, chuyên môn chuyên môn, nghiệp vụ của thí sinh phù hợp với tính chất chuyển động nghề nghiệp cùng yêu mong của vị trí vấn đề làm nên tuyển.

Điểm bỏng vấn, thực hành được tính theo thang điểm 100.

Lưu ý: Không tiến hành việc phúc khảo đối với công dụng sát hạch nghiệp vụ chuyên ngành của vòng 2.

3. Cách khẳng định người trúng tuyển chọn kỳ xét tuyển viên chức

Người trúng tuyển chọn kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm xét tuyển vòng 2 đạt trường đoản cú 50 điểm trở lên;

Có số điểm vòng 2 cùng với điểm ưu tiên (nếu có) luật pháp tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ bỏ cao xuống phải chăng trong chỉ tiêu được tuyển chọn dụng của từng vị trí việc làm:

+ trường hợp tất cả từ 02 người trở lên có hiệu quả điểm bỏng vấn, thực hành cộng với điểm ưu tiên (nếu có) đều bằng nhau ở chỉ tiêu ở đầu cuối cần tuyển dụng thì fan có tác dụng điểm phỏng vấn hoặc thực hành vòng 2 cao hơn nữa là người trúng tuyển; ví như vẫn không khẳng định được thì fan đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định người trúng tuyển.

+ tín đồ đứng đầu tư mạnh quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển chọn dụng viên chức ra quyết định công nhận công dụng xét tuyển so với thí sinh có kết quả thấp hơn sát so với kết quả xét tuyển chọn của fan bị bỏ bỏ hiệu quả trúng tuyển.

Hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo mức sử dụng được cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền tuyển chọn dụng phát hành Quyết định tuyển chọn dụng.

+ Trường vừa lòng thí sinh gồm hành vi ăn gian trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển chọn hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện bạn trúng tuyển áp dụng văn bằng, chứng từ không đúng phương tiện để tham gia dự tuyển thì fan đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển, bên cạnh đó thông báo công khai trên trang tin tức điện tử của cơ quan, đơn vị chức năng và không chào đón Phiếu đăng ký dự tuyển vào một kỳ tuyển chọn dụng tiếp theo.

+ người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức ko được bảo lưu tác dụng xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.


V. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN trong TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

– hero Lực lượng vũ trang, nhân vật Lao động, thương binh, bạn hưởng chính sách như mến binh, thương binh một số loại B: Được cùng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người dân tộc bản địa thiểu số, sĩ quan liêu quân đội, sĩ quan tiền công an, quân nhân chuyên nghiệp hóa phục viên, bạn làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên xuất sắc nghiệp giảng dạy sĩ quan lại dự bị, xuất sắc nghiệp đào tạo chỉ đạo trưởng Ban lãnh đạo quân sự cấp cho xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan liêu dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan lại dự bị, con liệt sĩ, bé thương binh, bé bệnh binh, bé của bạn hưởng chính sách như yêu quý binh, con của yêu đương binh một số loại B, nhỏ đẻ của người vận động kháng chiến bị nhiễm độc hại hóa học, con hero Lực lượng vũ trang, con anh hùng Lao động: Được cùng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nhiệm vụ tham tối ưu an nhân dân, đội viên bạn trẻ xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào hiệu quả điểm vòng

– trường hợp fan dự xét tuyển chọn viên chức thuộc các diện ưu tiên thì chỉ được cùng điểm ưu tiên tối đa vào tác dụng điểm vòng

VI. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Người đk dự tuyển chọn nộp Phiếu đăng ký dự tuyển chọn tại đối kháng vị mong muốn tuyển dụng mà bạn dự tuyển chọn chọn đk đồng thời phụ trách về tính đúng chuẩn nội dung, thông tin trên Phiếu đk dự tuyển.

Lưu ý:

Người dự tuyển chọn chỉ được đk dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại 1 đơn vị sự nghiệp công lập mong muốn tuyển dụng.

Khi đến đăng ký, người dự tuyển mang theo giấy minh chứng nhân dân/Căn cước công dân còn chỉ được đk một lần cùng với số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân đó.

Người dự tuyển với theo hồ sơ và các minh chứng phiên bản chính có liên quan để đối chiếu trong suốt quy trình tuyển dụng và hoàn toàn chịu trọng trách về những tin tức trên Phiếu đăng ký dự tuyển. Cung cấp các bản sao khi phần tử tiếp nhấn Phiếu đk dự tuyển chọn yêu cầu.

Người đăng ký dự tuyển phải liên tục theo dõi thông tin về kỳ tuyển dụng tại Cổng thông tin điện tử của đơn vị chức năng đã đăng ký dự tuyển.

VII. QUY TRÌNH TỔ CHỨC XÉT TUYỂN:

– Thực hiện khuyến cáo Ủy ban quần chúng quận ra đời Hội đồng xét tuyển chọn viên chức.

– sau thời điểm có hiệu quả kiểm tra Vòng 1, solo vị thông báo danh sách sỹ tử đủ đk dự tuyển; đăng thông tin về nội dung, thời gian và địa điểm triệu tập thí sinh đủ đk dự tuyển tham dự Vòng 2 lên cổng tin tức điện tử của đơn vị.

– sau khoản thời gian có ra quyết định công nhận tác dụng xét tuyển của Ủy ban quần chúng. # quận, đơn vị đăng tải ra quyết định công nhận tác dụng xét tuyển lên cổng thông tin điện tử của đơn vị và thông báo mời thí sinh liên hệ hoàn thiện làm hồ sơ tuyển dụng trình Ủy ban quần chúng. # quận ra quyết định tuyển dụng.

– Thí sinh ưng thuận trúng tuyển chọn kỳ xét tuyển chọn viên chức lúc có đưa ra quyết định tuyển dụng của Ủy ban nhân dân Quận 6.

Xem thêm: Trường Trung Học Phổ Thông Chu Văn An Hải Dương, Thpt Chu Văn An

– Trên đấy là Thông báo tuyển dụng viên chức của trường trung học cơ sở Hậu Giang q6 năm học 2021 – 2022.