Chỉ tiêu, phân luồng xét tuyển chọn vào các trường Cao đẳng, Trung cấp CAND

Người gửi: Nguyễn Thị Lan, trần Thị Thu...

Bạn đang xem: Trường trung cấp cảnh sát


Nhiều độc giả gửi mang lại Cổng tin tức điện tử bộ Công an hỏi về số lượng chỉ tiêu cùng phân luồng xét tuyển chọn vào các trường cao đẳng, trung cấp cho Công an nhân dân (CAND) năm năm 2016 như cầm cố nào?


Tổng cục thiết yếu trị CAND vẫn phê duyệt chỉ tiêu và phân luồng xét tuyển vào các trường cao đẳng, trung cấp CAND năm 2016, ví dụ như sau:Trường Cao đẳng an ninh nhân dân (ANND) I: chỉ tiêu 100; khối A, A1, C, D1. Xét tuyển trong các thí sinh ko trúng tuyển học viện chuyên nghành ANND, học viện chuyên nghành Chính trị CAND có đk nguyện vọng theo phân luồng tuyển chọn sinh.Trường cđ ANND II: chỉ tiêu 100; A, A1, C, D1. Xét tuyển trong các thí sinh không trúng tuyển học viện chuyên nghành ANND, học viện chuyên nghành Chính trị CAND, trường Đại học ANND có đăng ký nguyện vọng theo phân luồng tuyển chọn sinh.Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân (CSND) I: chỉ tiêu 200; A, A1, C, D1. Xét tuyển trong những thí sinh không trúng tuyển học viện chuyên nghành CSND đăng ký nguyện vọng theo phân luồng tuyển sinh.Trường cao đẳng CSND II: Chỉ tiêu 200; A, A1, C, D1. Xét tuyển trong các thí sinh không trúng tuyển học viện chuyên nghành CSND, ngôi trường Đại học tập CSND có đk nguyện vọng theo phân luồng tuyển sinh.Các trường CAND huấn luyện hệ trung cấp:Trường Đại học tập Phòng cháy chữa cháy (PCCC): Đào tạo cho Công an: 300 chỉ tiêu; đào tạo cho dân sự 100 chỉ tiêu; xét tuyển chọn khối A.Đối với đào làm cho lực lượng Công an: Xét tuyển trong những thí sinh không trúng tuyển đào tạo và giảng dạy hệ đại học của trường Đại học phòng cháy chữa cháy có đk nguyện vọng.Đối với đào tạo cho dân sự: Xét tuyển sỹ tử khối A không trúng tuyển vào những trường trong và ngoại trừ ngành Công an.Trường Đại học Kỹ thuật phục vụ hầu cần CAND: Chỉ tiêu 100; khối A, A1; Xét tuyển trong số thí sinh ko trúng tuyển đào tạo và huấn luyện hệ đh của trường Đại học tập Kỹ thuật phục vụ hầu cần CAND có đk nguyện vọng.Trường cao đẳng ANND I: Chỉ tiêu 50; khối A, A1, C, D1. Xét tuyển trong những thí sinh không trúng tuyển học viện ANND, học viện Chính trị CAND, hệ cđ Trường cao đẳng ANND I có đăng ký nguyện vọng theo phân luồng tuyển chọn sinh.Trường cđ ANND II: Chỉ tiêu 50; khối A, A1, C, D1. Xét tuyển trong số thí sinh ko trúng tuyển học viện ANND, học viện chuyên nghành Chính trị CAND, ngôi trường Đại học tập ANND, hệ cao đẳng Trường cao đẳng ANND II có đăng ký nguyện vọng theo phân luồng tuyển sinh.Trường cao đẳng CSND I: Chỉ tiêu 100; A, A1, C, D1. Xét tuyển trong số thí sinh ko trúng tuyển học viện CSND, hệ cao đẳng Trường cđ CSND I đk nguyện vọng theo phân luồng tuyển sinh.Trường cđ CSND II: Chỉ tiêu 100; A, A1, C, D1. Xét tuyển trong các thí sinh ko trúng tuyển học viện CSND, ngôi trường Đại học tập CSND, hệ cđ Trường cđ CSND II có đăng ký nguyện vọng theo phân luồng, phân vùng tuyển chọn sinh.Trường cao đẳng CSND III: Chỉ tiêu 50; A, A1, C, D1. Xét tuyển trong các thí sinh ko trúng tuyển học viện chuyên nghành CSND, ngôi trường Đại học tập CSND, hệ cao đẳng Trường cao đẳng CSND II có đăng ký nguyện vọng theo phân luồng, phân vùng tuyển chọn sinh.Trường Trung cấp cho CSND V: Chỉ tiêu 100, khối A, A1, C, D1.

Xem thêm: Cuộc Sống Người Sài Gòn Những Năm 90 Thật Khác, Cuộc Sống Người Sài Gòn Những Năm 90

- chăm ngành CSGT con đường thủy: Xét tuyển trong những thí sinh không trúng tuyển học viện chuyên nghành CSND, ngôi trường Đại học tập CSND, hệ cao đẳng Trường cđ CSND I, Trường cao đẳng CSND II có đk nguyện vọng theo phân luồng, phân vùng tuyển sinh.- chăm ngành khác: Xét tuyển trong các thí sinh không trúng tuyển học viện chuyên nghành CSND, trường Đại học CSND, hệ cao đẳng Trường cđ CSND II có đk nguyện vọng theo phân luồng, phân vùng tuyển sinh.Trường Trung cấp cho CSND VI: Chỉ tiêu 75; khối A, A1, C, D1. Xét tuyển trong số thí sinh không trúng tuyển học viện CSND, ngôi trường Đại học CSND, Hệ cđ Trường cđ CSND I, Trường cđ CSND II có đk nguyện vọng theo phân luồng, phân vùng tuyển sinh.Trường Trung cấp công an Vũ trang: Chỉ tiêu 75; khối A, A1, C, D1. Xét tuyển trong những thí sinh không trúng tuyển học viện chuyên nghành CSND, ngôi trường Đại học tập CSND, hệ cao đẳng Trường cđ CSND I, Trường cao đẳng CSND II có đăng ký nguyện vọng theo phân luồng, phân vùng tuyển sinh. 


Người trả lời: cỗ Công an
*
In bài bác viết

Các câu hỏi khác


*

Bản quyền ở trong về cỗ Công an.Khi áp dụng lại thông tin, đề nghị ghi rõ mối cung cấp "Cổng TTĐT Bộ Công an"