Sóng ngang: là sóng trong số đó các thành phần của môi trường thiên nhiên dao rượu cồn theo phương vuông góc với phương truyền sóng.

Bạn đang xem: Truyền sóng

Sóng ngang truyền trong: Chất rắn và bề mặt chất lỏng.

Ví dụ: sóng xung quanh nước, sóng trên sợi dây cao su.

Sóng dọc: là sóng trong những số đó các bộ phận của môi trường dao cồn theo phương trùng với phương truyền sóng.

Sóng dọc truyền trong: tất cả các môi trường thiên nhiên rắn, lỏng, khí.

Ví dụ: sóng âm, sóng trên một lò xo.


*

Khi sóng truyền qua, các phần tử của môi trường xung quanh chỉ dao động quanh vị trí cân bằng của bọn chúng mà không chuyển dịch theo sóng, chỉ có pha xấp xỉ của chúng được truyền đi.


Tại mối cung cấp O: (u_0 = A_0cos(omega t))Tại M bí quyết O một khoảng tầm (x m = m vDelta t) bên trên phương truyền sóng: (u_M = Acosomega (t - Delta t).)
*

(u_M = Acosomega (t - dfracxv) = Acos2pi (dfractT - dfracxlambda ) m left( 1 ight))

Với (t ge x/v)

Phương trình (1) là phương trình của một sóng hình sin truyền theo trục x.

PT (1) là một trong hàm vừa tuần trả theo thời gian, vừa tuần trả theo không gian.


*

- Biên độ của sóng (A): là biên độ xấp xỉ của 1 phần tử của môi trường xung quanh có sóng truyền qua.

- Chu kỳ sóng (T): là chu kỳ xấp xỉ của một phần tử của môi trường xung quanh sóng truyền qua.

- Tần số  (f): là đại lượng nghịch hòn đảo của chu kỳ luân hồi sóng : (f=dfrac1T)

-Tốc độ truyền sóng (v):là tốc độ lan truyền dao hễ trong môi trường

Phụ ở trong vào bản chất của môi trường xung quanh truyền (tính bầy hồi và mật độ môi trường): (v_R > m v_L > m v_K)Tốc độ truyền sóng khác gia tốc dao cồn của các phần tử vật hóa học khi sóng truyền qua.

- bước sóng $lambda $: là quãng đường mà lại sóng truyền được trong một chu kỳ. (lambda = vT = dfracvf)

(Bước sóng l cũng là khoảng cách giữa nhì điểm gần nhau độc nhất trên phương truyền sóng xấp xỉ cùng pha).

Xem thêm: Phạm Tuấn Huy - Cha, Con Và 2 Huy Chương Vàng Toán Quốc Tế

- năng lượng sóng: năng lượng sóng là tích điện dao động của các phần tử của môi trường có sóng truyền qua. Khi sóng cơ truyền càng xa mối cung cấp thì biên độ và tích điện sóng càng giảm

Đối với sóng truyền đi từ 1 nguồn điểm:

+ Trong không gian thì năng lượng sóng trải ra trên những mặt cầu có nửa đường kính tăng dần nên năng lượng giảm tỉ trọng với bình phương quãng con đường truyền sóng

+ Trong phương diện phẳng thì tích điện sóng trải ra trên những đường tròn có bán kính tăng dần nên năng lượng sóng sút tỉ lệ với quãng mặt đường truyền sóng

+ khi sóng chỉ truyền theo một phương trên một mặt đường thẳng (trong trường hợp lý tưởng), thì tích điện của sóng không bị giảm với biên độ sóng ở hồ hết điểm sóng truyền cho tới là như nhau, tức thị biên độ dao động của mọi phần tử mà sóng truyền cho tới là như nhau.