toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Hãy viết tên những góc vào hình tứ giác ABCD (như mẫu vẽ bên)

*

Các góc trong hình tứ giác ABCD là:

Góc nhọn đỉnh A ; cạnh AB, AD.

Bạn đang xem: Tứ giác abcd

Góc tầy đỉnh B; cạnh BA, BC.

Góc vuông đỉnh C; cạnh CB, CD.

Góc vuông đỉnh D; cạnh DA, DC.


Bài 16: mang đến hình tứ giác ABCD như hình vẽ. Dùng ê-ke để kiểm traa) Hình tứ giác ABCD bao gồm mấy góc tù nhân ? Mấy góc vuông ? b) Đoạn thẳng AB vuông góc cùng với đoạn thẳng làm sao ?c) nhì đoạn thẳng nào tuy nhiên song cùng nhau ?Bài 17a. Hãy vẽ con đường thẳng AB trải qua điểm I và vuông góc với con đường thẳng CD trong mỗi trường hợp hình vẽ sau: 


Cho hình chữ nhật ABCD và điểm E bên trên cạnh AB

Hãy vẽ mặt đường thẳng đi qua điểm E và vuông góc cùng với cạnh DC, cắt cạnh DC tại điểm G. Ta thu được những hình tứ giác phần nhiều là hình chữ nhật, nêu tên những hình chữ duy nhất đó.

*


Cho hình chữ nhật ABCD với điểm E bên trên cạnh AB

Hãy vẽ con đường thẳng đi qua điểm E cùng vuông góc cùng với cạnh DC, cắt cạnh DC trên điểm G. Ta thu được các hình tứ giác đầy đủ là hình chữ nhật, nêu tên những hình chữ độc nhất vô nhị đó.

*


Cho hình tứ giác ABCD tất cả góc đỉnh A và góc đỉnh D là những góc vuông.

a) Hãy nêu thương hiệu từng cặp cạnh vuông góc với nhau.

b) Hãy nêu tên từng cặp cạnh cắt nhau cơ mà không vuông góc cùng với nhau.

*


Cho hình tứ giác ABCD bao gồm góc đỉnh A cùng góc đỉnh D là những góc vuông.

a) Hãy nêu thương hiệu từng cặp cạnh vuông góc cùng với nhau.

b) Hãy nêu thương hiệu từng cặp cạnh giảm nhau nhưng mà không vuông góc cùng với nhau.

Xem thêm: Giải Bài 4 Trang 94 Công Nghệ 12, Bài Tập 4 Trang 94 Sgk Công Nghệ 12

*


Cho hình tứ giác ABCD tất cả góc đỉnh A cùng góc đỉnh D là các góc vuông (xem hình vẽ). Hãy vẽ con đường thẳng đi qua B và tuy vậy song với cạnh AD.


Cho hình tam giác ABC có góc đỉnh A là góc vuông. Qua đỉnh A hãy vẽ con đường thẳng AX song song cùng với cạnh BC, qua đỉnh C, hãy vẽ con đường thẳng CY tuy nhiên song cùng với cạnh AB. Hai tuyến phố thẳng AX và CY cắt nhau trên điểm D, nêu tên các cặp cạnh tuy nhiên song cùng với nhau bao gồm trong hình tứ giác ADCB

*


Cho hình tam giác ABC bao gồm góc đỉnh A là góc vuông. Qua đỉnh A hãy vẽ đường thẳng AX tuy nhiên song cùng với cạnh BC, qua đỉnh C, hãy vẽ mặt đường thẳng CY song song với cạnh AB. Hai tuyến đường thẳng AX cùng CY giảm nhau tại điểm D, nêu tên các cặp cạnh song song với nhau bao gồm trong hình tứ giác ADCB