Bạn đang khám phá về công thức tính thể tích của những hình trung học phổ thông CHUYÊN LAM SƠN xin nhờ cất hộ đến chúng ta các công thức tính thể tích khối nón, thể tích khối chóp với thể tích khối lăng trụ chúng ta đón xem để áp dụng giải bài tập xuất sắc nhất.

Bạn đang xem: V chóp


1. Phương pháp tính thể tích khối nón

*

Công thức tính thể tích khối nón: V = 1/3π. R2. H trong những số ấy r là nửa đường kính mặt đáy, h là độ cao của hình nón và π là hằng số pi, ta có thể làm tròn với lấy quý hiếm của π là 3,14. Hình nón thường gặp mặt nhất xuất hiện đáy là hình tròn. Khi ấy nếu r là buôn bán kính hình tròn đáy thì thể tích hình nón bằng:

*

2. Công thức tính thể tích khối chóp

*

=> Thể tích của hình chóp là bằng một phần ba diện tích mặt dưới nhân với chiều cao .

*

=> Thể tích khối chóp : V=1/3.S.h cùng với S là diện tích đáy, h là chiều cao. Cách thức chung nhằm tính thể tích khối chóp là tính diện tích s đáy, tính độ cao và tính thể tích theo phương pháp V=1/3.S.h các bạn có thể ứng dụng nó.

1. Phương pháp tính thể tích hình chóp cụt

*

*

Trong đó:

V : Thể tích hình chóp cụth : độ cao của hình chóp cụt ( có nghĩa là khoảng bí quyết giữa 2 khía cạnh phẳng chứa 2 đáy)B1B2 : là diện tích của hai lòng hình chóp cụtĐơn vị đo thể tích hình chóp là : m3

3. Công thức tính thể tích lăng trụ

=> cách tính thể tích lăng trụ là V = B. H trong số đó B là thể tích đấy cùng h là chiều cao. Nói cách khác thể tích lăng trụ được xem bằng diện tích đáy nhân cùng với chiều cao.

*

=> nếu như một hình tròn trụ tròn có nửa đường kính đáy là r và độ cao h thì thể tích được tính bằng:

*

4. Công thức tính thể tích hình hộp chứ nhật

=> Thể tích hình hộp chữ nhật là V = a.b.h trong đó a là chiều dài, b là chiều rộng và h là độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật

*

*

5. Công thức tính thể tích hình cầu

=> bí quyết tính thể tích khối cầu: V = 4/3(π.r3) tróng kia π = 3,14

*

Diện tích phương diện cầu: S = 4π.R2Trong đó R là nửa đường kính khối mong (mặt cầu, hình cầu).

Xem thêm: Xây Dựng Lực Lượng An Ninh Cách Mạng Chính Quy Tinh Nhuệ Từng Bước Hiện Đại

Chúc các bạn học thật tốt bộ môn toán này nhé.