- Đơn vị tốc độ sẽ khớp ứng với đơn vị chức năng của quãng con đường và thời gian, ví dụ như quãng mặt đường có đơn vị chức năng đo là km, thời hạn có đơn vị là tiếng thì tốc độ có đơn vị là km/giờ; quãng mặt đường có đơn vị đo là m, thời hạn có đơn vị là phút thì gia tốc có đơn vị là m/phút; …

- Đơn vị của vận tốc, quãng đường và thời gian phải khớp ứng với nhau.

Bạn đang xem: Vận tốc, quãng đường, thời gian lớp 5

Ví dụ quãng đường có đơn vị là ki-lô-mét, thời hạn có đơn vị chức năng là giây, đề bài bác yêu ước tìm vận tốc có đơn vị là m/giây thì ta nên đổi quãng đường về đơn vị là mét rồi tiếp nối mới tính vận tốc theo quy tắc đã học.

*

Ví dụ 1: Một tín đồ đi xe sản phẩm công nghệ trong 3 giờ được 102km. Tính vận tốc của bạn đi xe pháo máy.

Phương pháp: mong tính vận tốc ta lấy quãng đường phân chia cho thời gian.

Cách giải:

Vận tốc của fan đi xe vật dụng là:

102 : 3 = 34 (km/giờ)

Đáp số: 34 km/giờ.

Một số dạng bài xích tập tốc độ

Dạng 1: Tìm vận tốc khi biết quãng mặt đường và thời gian

Phương pháp: Muốn tính tốc độ ta rước quãng đường chia cho thời gian.

Lưu ý: các đơn vị của vận tốc, quãng đường và thời hạn phải tương xứng với nhau, giả dụ chưa khớp ứng thì buộc phải đổi để khớp ứng với nhau theo yêu cầu đề bài.

Dạng 2: Tìm vận tốc khi biết quãng đường, thời gian xuất phát, thời gian đến, thời gian nghỉ (nếu có)

Phương pháp:

- Tìm thời hạn đi = thời gian đến – thời gian khởi hành – thời hạn nghỉ (nếu có).

- Tính vận tốc ta lấy quãng đường phân chia cho thời gian.

Dạng 3: so sánh hai gia tốc khi biết quãng con đường và thời gian

Phương pháp: Áp dụng quy tắc nhằm tính gia tốc từng đồ dùng rồi so sánh công dụng với nhau.

Dạng 4: Tính vận tốc trung bình khi 1 vật hoạt động trên các quãng đường

Phương pháp: tốc độ trung bình = tổng quãng con đường : tổng thời gian.

Cùng Top lời giải tổng hợp các bài tập về tốc độ dưới đây

Bài 1. Một tín đồ đi xe sản phẩm đi trong 3h được 105km. Tính tốc độ của người đi xe máy.

Giải

Vận tốc của tín đồ đi xe thứ là:

105 : 3 = 35 (km)

Đáp số: 35km/h

Bài 2. Một máy bay bay uược 1800km vào 2,5 giờ. Tính vận tốc của máy bay?

Giải

Vận tốc của dòng sản phẩm bay là:

1800 : 2,5 = 720 (km/h)

Đáp số: 720 km/h

Bài 3. Một người chạy được 400m trong một phút đôi mươi giây. Tính gia tốc chạy của bạn đó với đơn vị chức năng đo là m/giây.

Xem thêm: #Primeknit - Adidas Primeknit

Giải

Đổi 1 phút 20 giây = 80 giây

Vận tốc chạy của fan đó là:

400 : 80 = 5 (m/s)

Đáp số: 5m/s

Bài 4. Một bé đà điểu hoàn toàn có thể chạy được 5250m vào 5 phút. Tính gia tốc chạy của đà điểu.