Lý thuyết , cách thức giải vận dụng công thức tính quãng đường, vận tốc trong rơi tự do kèm lấy một ví dụ minh họa và bài xích tập tự luyện


*
ctvplovdent.com80 3 năm trước 28332 lượt xem | đồ dùng Lí 10

Lý thuyết , phương pháp giải áp dụng công thức tính quãng đường, vận tốc trong rơi thoải mái kèm lấy một ví dụ minh họa và bài bác tập từ bỏ luyện


VẬN DỤNG CÔNG THỨC TÍNH QUÃNG ĐƯỜNG, VẬN TỐC vào RƠI TỰ DO

A)Lý thuyết và phương pháp giải:

-Nếu đào thải được ảnh hưởng của bầu không khí thì gần như vật đang rơi cấp tốc như nhau. Sự rơi của những vật vào trường đúng theo này gọi là sự rơi từ do.

Bạn đang xem: Vận tốc rơi tự do

-Định nghĩa: Sự dơi từ bỏ do là sự việc rơi chỉ chức năng của trọng lực.

-Đặc điểm của chuyển động rơi từ do:

+Phương của chuyển động rơi thoải mái là phương trực tiếp đứng (phương của dây dọi).

+Chiều của chuyển động rơi thoải mái là chiều từ bên trên xuống dưới.

+Chuyển đụng rơi tự do thoải mái là chuyển động thẳng nhanh dần đều

-Sử dụng công thức:

+ bí quyết tính quãng đường: S = $frac12$gt$^2$

+ công thức vận tốc: v = g.t

B) ví dụ như minh họa:


Ví dụ 1: Một trang bị rơi tự do từ chiều cao 20m xuống đất. Mang lại g = 10m/s$^2$. Tính tốc độ lúc ở khía cạnh đất.

A.30m/s B.20m/s C.15m/s D.25m/s


Hướng dẫn:

Ta có công thức:

S = $frac12$gt$^2$ $Rightarrow t=sqrtfrac2Sg$ = 2 (s)

V = gt = trăng tròn m/s

Chọn lời giải B.


Ví dụ 2: Một đồ dùng rơi tự do khi đụng đất đồ đạt v = 30m/s. đem g = 9,8 m/s$^2$. Độ cao nhưng vật được thả xuống là:

A.65,9m B.45,9m C.49,9m D.60,2m


Hướng dẫn:

v = gt $Rightarrow $ t = v/g = 3,06 (s)

Chiều cao vật được thả rơi là: h = $frac12$gt$^2$ = 45,9 (m)

Chọn giải đáp B.


Ví dụ 3: Thả một hòn đá từ độ dài h xuống đất với hòn đá rơi vào 1s. Giả dụ thả hòn đá từ chiều cao h’ = 4h thì thời hạn rơi là:

A.5s B.1s C.2s D.4s


Hướng dẫn:

Ta có: h = $frac12$gt$^2$ với h’ = $frac12$gt$^"2$

$Rightarrow frachh"=fract^2t^"2=frac14Rightarrow fractt"=frac12Rightarrow $ t’ = 2t =2 (s)

Chọn câu trả lời C.


Ví dụ 4: Một thứ được thả rơi không gia tốc đầu khi chạm đất bao gồm v = 70 m/s. Rước g = 10 m/s$^2$. Độ cao mà vật được thả xuống là:

A.260m B.255m C.250m D.245m


Hướng dẫn:

Ta có: v = gt $Rightarrow t=fracvg$ = 7 (s)

Chiều cao vật được thả rơi là: h = $frac12$gt$^2$ = 245 (m)

Chọn câu trả lời D.


Ví dụ 5: Một thiết bị được thả rơi trường đoản cú do xuất phát điểm từ một độ cao so với mặt đất thì thời hạn rơi là 5s. Nếu đồ vật này được thả rơi tự do từ thuộc một độ cao nhưng ở khía cạnh Trăng (có gia tốc rơi tự do thoải mái là 1,7 m/s$^2$) thì thời hạn rơi sẽ là?

A.12s B.8s C.9s D.15,5s


Hướng dẫn:

Ta có: S = $frac12$gt$_1^2$ = $frac12g_mtt_2^2Rightarrow t_2$ = 12(s)

Chọn giải đáp A.


Ví dụ 6: xuất phát từ 1 độ cao nào đó với g = 10 m/s$^2$, một thứ được ném trực tiếp đứng phía xuống với vận tốc là 5 m/s. Sau 4 giây kể từ khi ném, đồ rơi được một quãng đường?

A.50m B.60m C.80m D.100m


Hướng dẫn:

Ta bao gồm công thức:

$s=v_ot+frac12gt^2$ = 100 (m)

Chọn lời giải D.


Ví dụ 7: Từ chiều cao h = 1m so với phương diện đất, một thiết bị được ném trực tiếp đứng hướng xuống với gia tốc 4 m/s. Mang đến g = 10 m/s$^2$. Thời gian rơi của trang bị khi nó đụng đất là?

A.0,125s B.0,2s C.0,5s D.0,4s


Hướng dẫn:

$h=v_0t+frac12gt^2Rightarrow $ t = 0,2(s)

Chọn đáp án B.


Ví dụ 8: Một vật dụng rơi tự do từ chiều cao 19,6m xuống đất. Gia tốc khi đụng đất của trang bị là bao nhiêu? Biết g = 9,8 m/s$^2$.

A.9m/s B.19,6m/s C.4,25m/s D.6,8m/s


Hướng dẫn:

+Phương trình của vận động rơi từ do:

$s=fracgt^22=9,8.fract^22=4,9t^2$

+Phương trình vận tốc của vật: v = v$_0$ + gt = 9,8t

+Khi vật chạm đất: $s=9,8.fract^22$ = 19,6 $Rightarrow $ t = 2(s)

Vận tốc của đồ vật khi đụng đất là: v = gt = 9,8t = 9,8.2 = 19,6m/s

Chọn giải đáp B.


Ví dụ 9: Một thiết bị rơi tự chính bới nơi bao gồm g = 10 m/s$^2$. Vào 2 giây cuối trang bị rơi được 180m. Tính thời hạn rơi và độ dài buông vật?

A.10s; 500m B.5s; 500m

C.12s; 600m D.6s; 600m


Hướng dẫn:

+Trong 1(s) sau cùng quãng đường vật đi được là 180m ta có:

$Delta S=S_t-S_t-2=180=fracgt^22-fracgleft( t-2 ight)^22$

$Rightarrow t^2-left( t-2 ight)^2$ = 36

$Rightarrow $ 4t – 4 = 36 $Rightarrow $ t = 10(s)

+Độ cao buông thiết bị là: s = $fracgt^22$ = 500m

Chọn đáp án A.


Ví dụ 10: Thả một hòn đá từ độ dài h xuống đất, hòn đá rơi trong 1s. Nếu như thả hòn đá đó từ h’ = 4h thì thời gian rơi là bao nhiêu?

A.1s B.8s C.2s D.4s


Hướng dẫn:

$h=frac12gt^2Rightarrow t=sqrtfrac2hg=1$s

$h"=frac12gt_1^2Rightarrow t_1=sqrtfrac2h"g=sqrtfrac2.4hg=2$s

Chọn câu trả lời C.

C)Bài tập từ luyện:

Câu 1: Sự rơi tự do là:

A.Một dạng hoạt động thẳng đều.

B.Chuyển đụng không chịu bất kể lực tác dụng nào.

C.Chuyển động dưới tính năng của trọng lực.

D.Chuyển đụng khi bỏ qua mọi lực cản.

Câu 2: vận động của trang bị nào tiếp sau đây sẽ được coi là rơi tự do nếu được thả rơi?

A.Một mẩu phấn. B.Một dòng lá bàng.

C.Một gai chỉ. D.Một quyển sách.

Câu 3: chọn phát biểu sai về hoạt động rơi từ do?

A.Là vận động thẳng cấp tốc dần đều.

B.Ở thời điểm ban đầu vận tốc của vật luôn luôn bằng không.

C.Tại hồ hết điểm ta xét tốc độ rơi của vật là như nhau.

D.Chuyển đụng theo phương thẳng đứng cùng chiều từ trên xuống.

Câu 4: lựa chọn phát biểu sai về hoạt động rơi tự do?

A.Vật có trọng lượng càng mập rơi càng nhanh.

B.Đại lượng đặc trưng cho sự trở thành thiên gia tốc là gia tốc trọng trường.

C.Vật gồm vận tốc cực to khi va đất.

D.Sự rơi từ bỏ do là sự việc rơi chỉ chịu chức năng của trọng lực.

Câu 5: chuyển động của đồ vật nào dưới đây có thể coi như chuyển động rơi tự do?

A.Một chuyển động viên nhảy dù đang rơi khi dù đã mở.

B.Một viện gạch rơi từ độ dài 3m xuống đất.

C.Một loại thang sản phẩm đang chuyển động đi xuống.

D.Một mẫu lá đã rơi.

Câu 6: Đặc điểm nào tiếp sau đây không đúng cho chuyển động rơi trường đoản cú do?

A.Gia tốc không đổi. B.Chuyển đụng đều.

C.Chiều từ bên trên xuống. D.Phương trực tiếp đứng.

Câu 7: dấn xét làm sao sau đây là sai?

A.Gia tốc rơi thoải mái là 9,8 m/s$^2$ tại đều nơi bên trên trái đất.

B.Gia tốc rơi trường đoản cú do biến đổi theo vĩ độ.

C.Vecto gia tốc rơi thoải mái có chiều thẳng đứng hướng xuống dưới.

D.Tại thuộc một nơi trên trái đất cùng độ cao không thật lớn thì vận tốc rơi tự do thoải mái không đổi.

Câu 8: Một fan thả vật rơi tự do, vật va đất tất cả v = 36 m/s; g = 10m/s$^2$. Tính độ dài của vật sau khoản thời gian đi được 2,5s ?

A.48,4m B.44,8m C.84,4m D.8,48m

Câu 9: người ta thả một vậy rơi trường đoản cú do, sau 5s vật va đất, g = 9,8m/s$^2$. Xác minh vận tốc khi đụng đất.

A.44,9m/s B.49,4m/s C.49m/s D.49,2m/s

Câu 10: Một thiết bị rơi thoải mái từ chiều cao 15m xuống đất, g = 9,8m/s$^2$. Tính thời gian để vật dụng rơi mang lại đất.

Xem thêm: Big City Boi Lời Bài Hát Bigcityboi, Lời Bài Hát Bigcityboi

A.1,5s B.1,25s C.2s D.1,75s

Câu 11: Một thiết bị rơi tự do khi va đất thì thứ đạt v = trăng tròn m/s. Hỏi thiết bị được thả rơi từ độ cao nào? Biết g = 10 m/s$^2$

A.20m B.10m C.15m D.25m

Câu 12: Từ độ cao 100m bạn ta thả một đồ thẳng đứng xuống với v = 10 m/s, g = 10 m/s$^2$. Tính gia tốc của vật thời điểm vừa va đất.

A.27m/s B.36m/s C.72m/s D.63m/s

Đáp án:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

C

A

B

A

B

B

A

B

C

D

A

C

 

 

bài viết gợi ý:
1. Lực Hấp Dẫn. Định chính sách Vạn Vật lôi cuốn 2. Động Lượng, Định biện pháp Bảo Toàn Động Lượng 3. Động cơ nhiệt độ 4. Nguyên lí II của nhiệt động lực học tập 5. Nguyên lí I của nhiệt rượu cồn lực học tập 6. Phương pháp giải bài bác tập sức nóng lượng, truyền nhiệt, cân bằng nhiệt, nội năng 7. Nội năng - Sự biến đổi thiên nội năng