Bài học tập trước các em vẫn biết polime là gì, các đặc điểm vật lý và đặc thù hóa học đặc thù của polime cùng phương thức điều chế polime với làm phản ứng trùng hợp với phản ứng trùng ngưng.

Bạn đang xem: Vật liệu polime


Trong bài học kinh nghiệm này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các vật liệu polime như: hóa học dẻo, Tơ, cao su đặc và keo dán giấy dán tổng phù hợp về thành phần, đặc thù và ứng dụng của chúng.

I. Chất dẻo và vật liệu compozit

Bạn đang xem: vật tư Polime: hóa học dẻo, Cao su, Tơ, keo dán dán tổng hợp; thành phần, tính chất và áp dụng – Hóa 12 bài bác 14


1. Khái niệm hóa học dẻo và vật tư compozit

Chất dẻo: là những vật tư polime tất cả tính dẻo.

+ vật liệu compozit: là vật liệu hỗn phù hợp gồm ít nhất hai yếu tắc phân tán vào nhau nhưng mà không tan vào nhau.

 Thành phần gồm chất nền và chất độn:

– hóa học nền: có thể là vật liệu nhựa dẻo giỏi nhựa nhiệt độ rắn;

– Chất độn: có thể là chất sợi hoặc chất bột.

2. Một số polime sử dụng làm hóa học dẻo

a) Polietilen (PE)

b) Poli (Vinyl Clorua) (PVC)

c) Poli (metyl metacrylat)

d) Poli (Phenol fomadehit) (PPF)

II. Tơ

1. Có mang về tơ

– Tơ là những vật tư polime hình tua dài và mảnh với thời gian chịu đựng nhất định.

2. Phân loại tơ

+ Tơ được chia thành 2 loại:

– Tơ trường đoản cú nhiên: bông, len, tơ tằm, len lông cừu…

– Tơ hóa học: gồm tơ tổng thích hợp (nilon-6,6, lapsan,..) và tơ buôn bán tổng hòa hợp (visco, xenlulozo axetat).

Trong tơ, rất nhiều phân tử polime bao gồm mạch không phân nhánh, chuẩn bị xếp tuy vậy song với nhau. Polime này tương đối rắn, bền với nhiệt và những dung môi thông thường; mềm, dẻo không độc và có công dụng nhuộm màu

3. Một số trong những loại tơ hay gặp

a) Tơ nilon-6,6

Tơ nilon-6,6 thuộc nhiều loại tơ poliamit vì những mắt xích nối cùng nhau bằng những nhóm amit –CO–NH–. Nilon-6,6 được pha chế từ hexametylen điamin H2N6NH2 và axit ađipit (axit hexanđioic)

b) Tơ nitron

– Tơ nitron thuộc loại tơ vinylic được tổng phù hợp từ vinyl xianua (hay acrilonitrin) nên được gọi poliacrilonitrin

III. Cao su

1. Có mang về cao su

+ Cao su: là vật tư polime gồm tính bầy hồi.

2. Phân loại cao su

– Gồm cao su thiên nhiên và cao su thiên nhiên tổng hợp

* cao su thiên nhiên:

+ Là polime của isopren (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n với hệ số trùng đúng theo n = 1500- 15000

+ có tính bầy hôi, không dẫn điện với nhiệt, không thấm khí với nước; không tan vào nước, etanol,… nhưng lại tan trong xăng, benzen

+ có thể tham gia những phản ứng cộng hidro, HCl,… sệt biệt tác dụng với S cho cao su thiên nhiên lưu hóa tất cả tính lũ hổi, chịu nhiệt, lâu mòn, nặng nề tan trong những dung môi hơn cao su đặc thường 

* Cao su tổng hợp:

+ cao su buna

– cao su đặc buna đó là polibutađien tổng hợp bằng phản ứng trùng đúng theo buta-1,3-đien có mặt Na:

– cao su thiên nhiên buna tất cả tính bầy hồi và độ bền kém cao su đặc thiên nhiên.

Đồng trùng thích hợp buta-1,3-đien cùng với stiren C6H5CH=CH2 có khía cạnh Na, ta được cao su buna-S

Đồng trùng thích hợp buta-1,3-đien với acrilonitrin CNCH=CH2 có mặt Na, ta được cao su buna-N

+ cao su thiên nhiên isopren

– Được sản xuất bằng cách trùng hòa hợp isopren, tất cả đặc tính gần giống cao su thiên nhiên thiên nhiên.

– Tương tự, tín đồ ta còn thêm vào policloropren (-CH2 – CCl = CH – CH2-)n và polifloropren

(-CH2CF = CHCH2-)n

IV. Keo dán dán

1. Khái niệm keo dán

– keo dán: là các loại vật liệu có tác dụng kết dính hai mảnh vật tư giống nhau hoặc không giống nhau mà ko làm trở thành đổi bản chất của những vật liệu được kết dính.

2. Phân các loại keo dán

– một vài loại keo dán giấy dán thông dụng: keo epoxi, keo dán dán ure -fomandehit, nhựa vá săm, keo hồ nước tinh bột.

V. Bài bác tập về vật tư polime

* Bài 1 trang 72 SGK Hóa 12: Kết luận nào sau đây không trọn vẹn đúng?

A. Cao su thiên nhiên là hầu hết polime gồm tính bầy hồi.

B. Vật tư compozit tất cả thành phần đó là polime.

C. Nilon -6,6 thuộc một số loại tơ tổng hợp.

D. Tơ tằm thuộc các loại tơ thiên nhiên.

* Lời giải:

– Đáp án B. Vật liệu compozit bao gồm thành phần đó là polime.

* Bài 2 trang 72 SGK Hóa 12: Tơ tằm cùng nilon -6,6 đầy đủ :

A. Tất cả cùng phân tử khối.

B. Thuộc loại tơ tổng hợp.

C. Thuộc các loại tơ thiên nhiên.

D. Tất cả chứa những loại nguyên tố kiểu như nhau vào phân tử.

* Lời giải:

– Đáp án D. Có chứa những loại nguyên tố như là nhau trong phân tử.

* Bài 3 trang 72 SGK Hóa 12: 

a) có điểm gì giống như nhau và khác nhau giữa những vật liệu polime: chất dẻo, tơ, cao su và keo dán giấy dán.

b) riêng biệt chất dẻo và vật tư compozit.

* Lời giải:

a) Điểmgiống nhau và khác nhau giữa những vật liệu polime:

+ Điểm giống: số đông có kết cấu từ những polime.

+ khác nhau: về mặt tính chất của những polime.

– chất dẻo: polime gồm tính dẻo.

– Tơ: polime mảnh, tua dài, bao gồm độ bền nhất định.

– Cao su: polime gồm tính đàn hồi.

– keo dán: polime tất cả khả nằng kết dính.

b) biệt lập chất dẻo và vật liệu compozit.

– hóa học dẻo là những vật tư polime bao gồm tính dẻo.

– vật tư compozit là vật tư hỗn thích hợp gồm tối thiểu hai thành phần vật liệu phân tán vào nhau nhưng không tung vào nhau.

* Bài 4 trang 72 SGK Hóa 12: Viết những phương trình phản ứng hóa học của các phản ứng tổng hợp

a) PVC, poli(vinyl axetat) tự etilen.

b) Polibutađien và polime đồng trùng vừa lòng giữa butadien với strien từ bỏ butan và etylbenzen.

* Lời giải:

a) PVC, poli(vinyl axetat) từ bỏ etilen.

– Điều chế PVC:

*

*

*

*

– Điều chế Poli (vinyl axetat)

*

*

*

*

b) Polibutađien với polime đồng trùng hợp giữa butadien cùng strien từ bỏ butan cùng etylbenzen.

– Điều chế polibutađien

*

*

t^0,xtCH_2=CH-CH=CH_2+2H_2O+H_2" />

*

– Điều chế polime đồng trùng hợp:

*

*

*

*
*

* Bài 5 trang 73 SGK Hóa 12: Phân tử vừa phải của poli(hexametylen adipamit) để chế tơ nilon -6,6 là 30 000, của cao su tự nhiên là 105 000. Hãy tính số mắt xích (trị số n) giao động trong bí quyết phân tử của mỗi một số loại polime trên.

* Lời giải:

– Số mắt xích của poli (hexametylen adipamit) (NH –6 –NH – CO- 4– CO)n là: n = 30000/226 = 132 (mắt xích)

– Số mắt xích của cao su đặc tự nhiên isopren (-CH2-CH(CH3)=CH-CH2-)n là: n = 105000/68 = 1544 (mắt xích)

* Bài 6 trang 73 SGK Hóa 12: Cao su lưu hóa gồm 2% lưu giữ huỳnh. Hãy tính xem có bao nhiêu đôi mắt xích isopren có một ước đi sunfua -S-S-, trả thiết rằng S đã sửa chữa cho H ở cầu metylen vào mạch cao su.

Xem thêm: Muối Trung Tính - Lý Thuyết Và Giải Bài Tập Chi Tiết Về Muối

* Lời giải:

– Mỗi mong đi sunfua (-S-S-) có trọng lượng 64 đvC; từng monome isopren (C5H8) có trọng lượng là 68. Mỗi ước đi sunfua (-S-S-) cố gắng 2H, nên tổng khối lượng đoạn mạch polime đựng một cầu đi sunfua là:

62 + 68n, trong những số đó thành phần S là 2%, ta tất cả biểu thức :

 

→ có khoảng 46 đôi mắt xích isopren cất 1 mong đi sunfua. 

Hy vọng với nội dung bài viết về Vật liệu Polime: chất dẻo, Cao su, Tơ, keo dán tổng hợp; thành phần, đặc thù và ứng dụng vẫn giúp những em cụ được những thành phần đặc điểm và ứng dụng của các vật liệu khá phổ cập trong cuộc sống xã hội. đông đảo góp ý thắc mắc những em hãy nhằm lại phản hồi dưới nội dung bài viết để được cung cấp giải đáp.