Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Bài 1a) khảo sát điều tra và vẽ thiết bị thị hàm số y=x³-2x²+x (C)b) từ vật dụng thị (C) suy ra trang bị thị các hàm số sau: y=|x³-2x²+x|, y=|x|³ -2x²+|x|Bài 2:Khảo ngay cạnh và vẽ thứ thị hàm số y=x⁴-2x²-3 (C). Từ vật dụng thị (C) suy ra thứ thị hàm số y=|y=x⁴-2x²-3|


*

*

Biết thiết bị thị hàm sốy=2x-2x+1là hình vẽ sau:

*

Chọn A.

Bạn đang xem: Vẽ đồ thị hàm số y 2x 1

Ta có:

*

Đồ thị hàm sốy=2x-2x+1có được bởi cách:

+ không thay đổi phần vật dụng thị hàm sốy=2x-2x+1nằm bên trên trục hoành.

+ rước đối xứng phần đồ vật thị hàm sốy=2x-2x+1nằm bên dưới trục hoành qua trục hoành.


Giải

a) y = f(x) = 3x

Cho x = 1 thì y = 3 .1 = 3 ; A(1;3)

y x O A 1 3

b) y = f(x) =(-frac12x)

cho x = 2 thì y = 2 .(-frac12)= -1

y x O 2 -1


Vẽ đồ vật thi hàm số y=2x

Hỏi M(1;-4) VÀ N(1/2;1) gồm thuộc trang bị thị hàm số y=2x không?

Vẽ vật thị và trả lời chi tiết


Điểm N thuộc vật dụng thị vì(y_N=1=2cdot x_N=2cdotdfrac12)

Điểm M ko thuộc đồ dùng thị vì(y_M=-42cdot x_M)


Lời giải:ĐTHS $y=2x$:

*

Muốn kiểm soát xem 1điểm tất cả thuộcđths không thì ta ráng tungđộ và hoànhđộ củađồ thịđó vào phương trìnhđồ thịđó coi có vừa lòng không làđược.

$x_M=1; y_M=-4$ cần $y_M eq 2x_M$ buộc phải $M$ không thuộcđths $y=2x$

$x_N=frac12; y_N=2$ nên $y_N=2x_N$ buộc phải $N$ thuộcđths $y=2x$


a)khảo tiếp giáp và vẽ thiết bị thị hàm số(y=dfrac2x-3x+2)

b) điều tra và vẽ trang bị thị hàm số(y=left|dfrac2x-3x+2 ight|)

c) điều tra và vẽ thiết bị thị hàm số(y=dfrac2x-3x+2 ight)


Cho hàm số: y = 2x + m -1 a) tìm kiếm m chứa đồ thị của hàm số đi qua điểm A (2;2) Vẽ thứ thị của hàm số với giá trị của m vừa kiếm được b) tìm m để đồ thị của hàm số y = 2x + m – 1 cắt đồ thị của hàm số y = x + 1 tại điểm nằm trong trục hoành.


Vẽ đồ thị hàm số y= 2x

b) Xét xem các điểm A(1; 2), B( -1; 0) , C( 0.5; 1) có thuộc thiết bị thị hàm số

y= 2x không?


Lời giải:

a.

*

b. Ta thấy:$2=2.1$ giỏi $y_A=2x_A$nên $A$ thuộcđths $y=2x$

$0 eq 2.(-1)$ giỏi $y_B eq 2x_B$ nên $B$ ko thuộcđths $y=2x$

$1=2.0,5$ tuyệt $y_C=2x_C$ cần $C$ thuộcđths $y=2x$


45x+0=4,545x+0=4,5

45x=4,545x=4,5

x=4,5:45x=4,5:45

x=5,625x=5,625

vậyx=5,625x=5,625

x3=−59x3=−59

⇒9x=−5.3⇒9x=−5.3

⇒9x=−15⇒9x=−15

⇒x=−53⇒x=−53

vậyx=−53x=−53

|x+5|−13=23|x+5|−13=23

|x+5|=23+13|x+5|=23+13

|x+5|=1|x+5|=1

⇒orbr{x+5=1x+5=−1⇒orbr{x=−4x=−6⇒orbr{x+5=1x+5=−1⇒orbr{x=−4x=−6

vậyorbr{x=−4x=−6orbr{x=−4x=−6

(x−2)3=−125(x−2)3=−125

(x−2)3=(−5)3(x−2)3=(−5)3

⇒x−2=−5⇒x−2=−5

⇒x=−3⇒x=−3

vậyx=−3


a vẽ đồ thị hàm số : y= / 2x+1/

b xác định tọa độ giao điểm của đồ dùng thị hàm số làm việc câu a với vật thị hầm số y= 3x-5


a.

Xem thêm: Top 5 Trò Chơi Vận Động Cho Trẻ Mầm Non 5 Trò Chơi Vận Động Cho Trẻ Mầm Non 5

* Vẽ hệ tọa độ Oxy

* Vẽ vật dụng thị hàm số y = 2x+1

x0-1/2
y10

=> Đồ thị hàm số y=2x+1 là 1 trong những đường thẳng cắt trục hoành tại điểm có tọa độ (-1/2;0) và cắt trục tung trên điểm tất cả tọa độ (0;1)

*

b.

Xét phương trình hoành độ giao điểm của y=2x+1 với y=3x-5:

2x + 1 = 3x - 5

=> -x = -6 => x = 6

Thay x = 6 vào y=2x+1 => y = 2*6 + 1 => y = 13

=> Tọa độ giao điểm của vật thị hàm số y=2x+1 cùng đồ thị hàm số y=3x-5 là (6;13)


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên