Định nghĩa về vectơ, độ dài của vectơ, thế làm sao là 2 vectơ thuộc phương, 2 vectơ bằng nhau, 2 vectơ đối nhau trong Hình học 10.

Bạn đang xem: Vectơ đối là gì

Bắt đầu vào lớp 10 những em được học về vectơ, vectơ tất cả ý nghĩa quan lại trọng vào môn Hình học nói riêng cùng trong Toán học nói chung.

Vectơ là gì?

– Vectơ là một đoạn thẳng định hướng.

– Mỗi vectơ gồm một điểm đầu và một điểm cuối.

Vectơ tất cả điểm là A với điểm cuối là B được kí hiệu là

Quy ước: Vectơ có điểm đầu cùng điểm cuối trùng nhau là vectơ không. Kí hiệu:

*
.

Độ nhiều năm vectơ

Độ lâu năm của vectơ là độ lâu năm của đoạn thẳng tất cả hai đâù mút là điểm đầu và điểm cuối của vectơ đó.

Độ nhiều năm của kí hiệu:

*
.

Hai vectơ thuộc phương

– nhì vectơ thuộc phương nếu chúng cùng nằm trên một đường thẳng hoặc nằm trên hai đường thẳng tuy nhiên song.

– nhì vectơ cùng phương có thể thuộc hướng hoặc ngược hướng:

+ nhì vectơ , thuộc hướng , kí hiệu:

*
. + hai vectơ ngược hướng, kí hiệu:
*
.

Hai vectơ bằng nhau

Hai vectơ , bằng nhau, kí hiệu:

*
.

Xem thêm: Lợi Ích Của Giun Đất Đối Với Đất Trồng Trọt Như Thế Nào, Lợi Ích Của Giun Đất Đối Với Trồng Trọt Là Gì

*

Hai vectơ đối nhau

Hai vectơ , đối nhau, kí hiệu:

*
.