Giải bài xích 4: Vị trí tương đối của con đường thẳng và mặt đường tròn. Tiếp đường của đường tròn trang 101. Phần dưới vẫn hướng dẫn vấn đáp và câu trả lời các thắc mắc trong bài xích học. Bí quyết làm chi tiết, dễ dàng hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài bác học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

2. Em hãy dự đoán số điểm chung của con đường thẳng và mặt đường tròn.

Bạn đang xem: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Dự đoán:

Có thể gồm 0, 1 hoặc 2 điểm chung giữa đường thẳng và đường tròn.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

I. THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG SAU

1. Đường thẳng và con đường tròn giảm nhau

Khi đường thẳng a và mặt đường tròn (O) tất cả hai điểm bình thường A với B, ta nói đường thẳng a và con đường tròn (O) cắt nhau (h.96)

*

2. Đường thẳng và con đường tròn tiếp xúc nhau

Khi mặt đường thẳng a và đường tròn (O) chỉ tất cả một điểm thông thường C, ta nói đường thẳng a và mặt đường tròn (O) tiếp xúc nhau (h.97a).

*

3. Đường thẳng và mặt đường tròn không giao nhau

a) Đọc kĩ câu chữ sau

Khi mặt đường thẳng a và con đường tròn (O) không có điểm chung, ta nói đường trực tiếp a và mặt đường tròn (O) không giao nhau (h.98).

*

b) Cho đường tròn (O) và mặt đường thẳng a. Gọi H là chân mặt đường vuông góc kẻ tự O mang đến a, OH = d cùng (O) có bán kính R, điền vào bảng tóm tắt sau:

Vị trí tương đối của con đường thẳng và đường tròn

Số điểm chung

Hệ thức contact giữa d với R

Đường thẳng và con đường tròn cắt nhau

………….

d

Trả lời:

Vị trí kha khá của mặt đường thẳng và con đường tròn

Số điểm chung

Hệ thức tương tác giữa d cùng R

Đường thẳng và con đường tròn giảm nhau

2

d R

4. Giải bài bác tập sau:

Cho mặt đường thẳng d với một điểm O giải pháp d là 1cm. Vẽ con đường tròn tâm O bán kính 3cm.

a) Đường thẳng d gồm vị trí như thế nào với mặt đường tròn (O)? bởi vì sao?

b) call A cùng B là những giao điểm của mặt đường thẳng d và con đường tròn (O). Tính độ dài đoạn trực tiếp AB.

Trả lời:

*

a) bởi vì d Nếu một đường thẳng là tiếp con đường của mặt đường tròn thì nó vuông góc với nửa đường kính tại tiếp điểm

3. Hãy làm bài tập sau với rút ra phương pháp vẽ tiếp tiếp của con đường tròn:

a) mang lại đường tròn (O) với điểm A nằm trên đường tròn (h.101). Trường đoản cú A vẽ mặt đường thẳng d vuông góc cùng với O tại A. Chứng tỏ đường thẳng d là tiếp đường của đường tròn (O).

b) cho đường tròn (O) với điểm A nằm bên ngoài đường tròn (h.102). Vẽ con đường tròn tâm I đường kính AO, đường tròn (I) cắt đường tròn (O) trên B và C. Chứng tỏ rằng AB và AC là các tiếp con đường của con đường tròn (O).

Trả lời:

a) vì d vuông góc với bán kính OA trên điểm A (A $in $ d) nên theo đặc thù ta được d là tiếp đường của đường tròn (O).

Xem thêm: Định Nghĩa Time Slot Là Gì ? Time Slot Là Gì Ý Nghĩa Slot Là Gì Kpop

b) * Tam giác ABO là tam giác nội tiếp con đường tròn (I) có AO là đường kính nên $widehatABO$ = $90^circ$ $Rightarrow $ AB $perp $ BO tuyệt AB là tiếp con đường của mặt đường tròn (O)

* Tam giác ACO là tam giác nội tiếp mặt đường tròn (I) có AO là 2 lần bán kính nên $widehatACO$ = $90^circ$ $Rightarrow $ AC $perp $ co hay AC là tiếp con đường của đường tròn (O).