Kiến thức hóa vô cơ hay hữu cơ cũng đều rất đa dạng. Hy vọng xử lý xuất sắc một bài tập hóa, phải nắm được phương trình hóa học. Vì vậy, con kiến Guru nhờ cất hộ đến những em Từ điển phương trình hóa học hóa vô sinh 11 không thiếu nhất.

Bạn đang xem: Viết các phương trình hóa học

*

Từ điển phương trình hóa học

I. Từ điển phương trình hóa học: Chương Sự năng lượng điện li

Để thực hiện xuất sắc các phương trình chất hóa học ở chương sự năng lượng điện li, những em đề xuất nắm được:

- bội nghịch ứng trung hòa - nhân chính (giữa axit và bazơ) sinh sản thành muối cùng nước.

- Điều khiếu nại để xảy ra phản ứng điều đình ion vào dung dịch chất điện li: thành phầm tạo thành sau bội nghịch ứng đề nghị có:

+ chất kết tủa.

+ hóa học khí.

+ hóa học điện li yếu ớt (H2O, CH3COOH,...).

- Bảng tính tan: Nắm được xem tan khi các ion kết hợp với nhau. Ví dụ:

+ một vài kết tủa tuyệt gặp: BaSO4, BaCO3, BaSO3, CaCO3, AgCl, PbS, FeS, Fe(OH)2, Fe(OH)3, ....

+ một số trong những chất khí tốt gặp: CO2 (khi CO32- hoặc HCO3- kết hợp với H+), SO2 (khi SO32- hoặc HSO3- kết hợp với H+), H2S (khi S2- hoặc HS- kết phù hợp với H+),...

+ một số muối tan: muối hạt của Na+, K+, NH4+, Li+, NO3-, CH3COO-,...

II. Trường đoản cú điển phương trình hóa học: Chương Nitơ – Photpho

1. Nitơ

N2 vừa có tính khử (khi chức năng với kim loại và hiđro), vừa bao gồm tính thoái hóa (khi công dụng với oxi). Nitơ được điều chế trong phòng thể nghiệm từ muối amoni nitrit (NH4NO2).

2. Amoniac cùng muối amoni:

1.

2.(sản phẩm sinh ra khói trắng, dùng làm nhận biết NH3)

Amoniac bao gồm tính khử táo tợn (do thành phần Nitơ gồm số oxi hoá -3 vào phân tử) và tất cả tính bazơ yếu

Muối amoni phần lớn dễ bị phân hủy vì nhiệt, tùy vào gốc axit sinh sản thành mà sản phẩm sinh ra sẽ khác nhau.

3. Axit nitric và muối nitrat:

Đối với những chất đã tại mức oxi hóa cao nhất, HNO3 tất cả tính axit như HCl tuyệt H2SO4 loãng. Bên cạnh ra, HNO3 còn có tính oxi hóa táo tợn (do nhân tố N +5), đưa những chất lên mức oxi hóa tối đa của nó.

Sản phẩm khử của HNO3 không hẳn H2 mà là các sản phẩm khử không giống của Nitơ như: NO2 (nếu là HNO3 đặc), NO, N2O, N2, NH4NO3 (nếu là HNO3 loãng):

Các sắt kẽm kim loại khi phản bội ứng cùng với HNO3 đặc thành phầm khử xuất hiện là NO2 (khí màu nâu đỏ), còn HNO3 loãng ra đời nhiều thành phầm khử khác.

+ Đối với những kim một số loại trung bình, yếu như Fe, Cu, Ag sản phẩm khử là NO (khí không màu, hóa nâu trong ko khí).

+ Đối với các kim loại to gan như Al, Mg, Zn ngoại trừ NO còn có các thành phầm khử không giống N2O, N2, NH4NO3.

+ Đối với những chất chưa đạt mức oxi hóa tối đa như FeO, Fe(NO3)2 sẽ có được phản ứng lão hóa – khử cùng với HNO3 (NaNO3 cùng H2SO4 tất cả vai trò như HNO3):

Ngoài công dụng với kim loại, HNO3 còn tác dụng được với các phi kim (P, C, S,...) và những hợp chất khác.

Hỗn thích hợp HNO3 với HCl với tỉ lệ thành phần 1:3 (nước cường toan) đã hòa tung được các kim nhiều loại quý như Pt, Au.

Tất cả muối nitrat đa số tan, có xảy ra phản ứng trao đổi ion trong hỗn hợp với các muối khác:

Ngoài ra, những muối nitrat đều có xảy ra phản bội ứng nhiệt độ phân. Sản phẩm của làm phản ứng còn tùy thuộc vào gốc kim loại tạo thành.

+ sắt kẽm kim loại trước Mg: sản phẩm là muối hạt nitrit với khí O2:

+ sắt kẽm kim loại từ Mg → Cu: sản phẩm sinh ra oxit tương ứng, khí NO2 với O2.

+ sắt kẽm kim loại sau Cu: sản phẩm là kim loại, khí NO2 và O2.

4. Photpho:

Photpho vừa bao gồm tính oxi hóa (khi tác dụng với kim loại, xuống đến mức oxi hóa -3), gồm tính lão hóa (khi tính năng với các chất gồm tính lão hóa như O2, Cl2, ... Số oxi hóa tạo thêm +3, +5).

5. Axit photphoric và muối photphat:

Axit photphoric là axit ba nấc, tất cả độ to gan lớn mật trung bình.

Trong phòng xem sét Axit photphoric được điều chế bằng phương pháp cho P công dụng với HNO3 đặc:

Trong công nghiệp, Axit photphoric được pha chế từ quặng apatit hoặc quặng photphoric:

Muối photphat và nhận thấy ion photphat bởi dung dịch AgNO3:

11.

6. Phân bón hóa học:

*

Từ điển phương trình hóa học

III. Từ điển phương trình hóa học: Chương Cacbon – Silic

1. Cacbon:

Cacbon vừa có tính oxi hóa, vừa tất cả tính khử, tuy thế tính khử đặc trưng hơn.

2. Hợp hóa học của cacbon:

1.

2. ZnO + co Zn + CO2

3.CuO + teo Cu + CO2

4. Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2

5. Teo + Cl2COCl2 (photgen)

6. CO2 + H2O H2CO3

7. CO2 + H2 co +H2O

8.

CO vừa bao gồm tính khử, vừa bao gồm tính oxi hóa.

CO2 là oxit axit, có phản ứng với các kim nhiều loại khi ở ánh nắng mặt trời cao đề nghị không sử dụng CO2 để dập tắt những đám cháy Al, Mg, Zn, K. CO2 làm phản ứng với dung dịch bazơ sản xuất muối cacbonat và hiđrocacbonat.

9. FeCO3 FeO + CO2 (không tất cả O2)

10. 4FeCO3 2Fe2O3 + 4CO2 (có O2)

18. CO2 + CaO CaCO3 + H2O

19. 2CO2 + Ca(OH)2 Ca(HCO3)2

20. NaHCO3 + HCl NaCl + H2O + CO2

21. NaHCO3 + NaOH Na2CO3 + H2O

22. 2FeCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O 2Fe(OH)3 + 3CO2 + 6NaCl

23. 2AlCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O 2Al(OH)3 + 3CO2 + 6NaCl

24. 2NaHCO3 Na2CO3 + H2O + CO2

25. Na2CO3+ Ba(OH)2 BaCO3 + 2NaOH

Muối cacbonat và hiđrocacbonat là muối bột của axit yếu. Muối cacbonat có môi trường thiên nhiên bazơ yếu.

3. Silic cùng hợp chất:

6. SiO2 +NaOHđặc rét Na2SiO3 + H2O

7. Na2SiO3 + 2HCl 2NaCl + H2SiO3

8. SiO2 + HF → SiF4↑ + 2H2O.

9. SiO2 + CaO CaSiO3

Silic là phi kim chuyển động hóa học nhát hơn C.

Silic đioxit là oxit axit, ko tan vào nước, chức năng với hỗn hợp kiềm cùng oxit bazơ chế tạo muối silicat.

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Hình Hộp Chữ Nhật Chính Xác Nhất, Công Thức Tính Thể Tích Hình Hộp Chữ Nhật

*

Từ điển phương trình hóa học

Với những phương trình chất hóa học trên đây, con kiến Guru ao ước rằng sẽ giúp ích các em xuyên thấu trong quá trình học tập.