Trắc nghiệm hóa học 11 bài bác 28: Bài thực hành thực tế số 3 đối chiếu định tính nguyên tố và Điều chế và tính chất của metan


Bạn đang xem: Viết phương trình điện li của k2co3

* trả lời giải

Các muối bột K2CO3, NaClO, NaHS

K2CO3 → 2K+ + CO32-

NaClO → Na+ + ClO-

NaHS → Na+ + HS-

HS- ⇆ H+ + S2-


Hóa học, một nhánh của kỹ thuật tự nhiên, là ngành phân tích về thành phần, cấu trúc, tính chất, và sự chuyển đổi của đồ dùng chất.Hóa học nói tới các nguyên tố, đúng theo chất, nguyên tử, phân tử, và những phản ứng hóa học xảy ra trong số những thành phần đó.Hóa học đôi lúc được điện thoại tư vấn là "khoa học tập trung tâm" do nó là cầu nối các ngành khoa học tự nhiên và thoải mái khác như vật dụng lý học, địa hóa học học với sinh học.

Lớp 11 - Năm sản phẩm hai ở cấp cho trung học tập phổ thông, gần cho năm cuối cấp nên học tập là nhiệm vụ đặc biệt nhất. Nghe những đến kim chỉ nan sau này rồi học đại học. Ôi nhiều khi thật là sợ, hoang mang nhưng các em hãy từ tin cùng tìm dần điều mà mình muốn là sau đây nhé!

*Xem thêm: Điều Kiện Phát Sinh Phát Triển Của Sâu Bệnh Hại Cây Trồng, Công Nghệ 10

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppCông nghệ thông tinReview sáchGiải tríĐoc truyện onlineRead novel EnglishTổng thích hợp mã bớt giá