tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

a)Viết số trường đoản cú nhiên nhỏ dại nhất có bốn chữ số

b)Viết số từ bỏ nhiên nhỏ tuổi nhất tất cả bốn chữ số không giống nhau

c)Viết số từ bỏ nhiên nhỏ tuổi nhất tất cả bốn chữ số khác biệt và gần như là số chẵn

d)Viết số từ bỏ nhiên nhỏ dại nhất gồm bốn chữ khác nhau và hồ hết là số lẻ

 


*

a)Số từ bỏ nhiên bé dại nhất bao gồm 4 chữ số là:1000

b)Số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi nhất có 4 chữ số khác nhau là:1023

c)Số từ bỏ nhiên nhỏ dại nhất gồm 4 chữ số không giống nhau và phần lớn là số chẵn là:2046

d)Số trường đoản cú nhiên bé dại nhất bao gồm 4 chữ số không giống nhau và số đông là số lẻ là:1357

Đúng k cho chính mình nha!Học tốt!


*

a)Viết số từ bỏ nhiên bé dại nhất gồm bốn chữ số: (1000).

Bạn đang xem: Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số

b)Viết số từ bỏ nhiên nhỏ tuổi nhất có bốn chữ số khác nhau: (1023).

c)Viết số trường đoản cú nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số không giống nhau và phần lớn là số chẵn: (2046).

d)Viết số tự nhiên nhỏ tuổi nhất có bốn chữ không giống nhau và số đông là số lẻ: (1357).


Tính tổng của

a) Số từ nhiên nhỏ tuổi nhất gồm hai chữ số cùng số tự nhiên lớn độc nhất vô nhị có bố chữ số.

b) Số tự nhiên và thoải mái chẵn lớn số 1 có 2 chữ số khác nhau và số tự nhiên nhỏ tuổi nhất có cha chữ số không giống nhau.

c) Số từ nhiên bé dại nhất tất cả bốn chữ số khác nhau và số tự nhiên và thoải mái chẵn lớn số 1 có ba chữ số.

d) Số tự nhiên và thoải mái lớn nhất gồm bốn chữ số không giống nhau và số tự nhiên chẵn nhỏ tuổi nhất gồm bốn chữ số khác nhau


Tính tổng của

a) Số trường đoản cú nhiên bé dại nhất gồm hai chữ số với số thoải mái và tự nhiên lớn độc nhất vô nhị có cha chữ số.

b) Số tự nhiên và thoải mái chẵn lớn số 1 có 2 chữ số khác biệt và số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi nhất có tía chữ số khác nhau.

c) Số tự nhiên nhỏ tuổi nhất tất cả bốn chữ số khác nhau và số tự nhiên chẵn lớn số 1 có cha chữ số.

d) Số thoải mái và tự nhiên lớn nhất gồm bốn chữ số khác biệt và số tự nhiên và thoải mái chẵn nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau.


câu 1: Viết tập hợp những chữ số của số 2000.

câu 2: viết số tự nhiên nhỏ nhất gồm bốn chữ số.

B) viết số tự nhỏ nhất bao gồm bốn chữ số không giống nhau.

câu 3: A) số tự nhiên lớn tuyệt nhất có bố chữ số.

B) số tự nhiên và thoải mái lớn tốt nhất có bố chữ số không giống nhau.


1a, Viết tập hợp những chữ số của số 2000.

2a, Viết số tự nhiên bé dại nhất gồm bốn chữ số

b, Viết số trường đoản cú nhiên bé dại nhất tất cả bốn chữ số khác biệt .

 


 a,Viết số tự nhiên bé dại nhất bao gồm bốn chữ số .

b,Viết số trường đoản cú nhiên bé dại nhất gồm bốn chữ số khác nhau.

c,Viết tập hợp các chũ số của số 2000.


viết số từ bỏ ngiên nhỏ dại nhất có 4 chữ số khác nhau .viết số trường đoản cú nnhieen nhỏ nhất tất cả 4 chữ khác biệt đều là số chẵn .viết số tự nhiên và thoải mái có 4 chữ số khsc nhau và phần đa là số lẻ

 


a) Viết số từ bỏ nhiên bé dại nhất có bốn chữ số.

b) Viết số từ nhiên bé dại nhất có bốn chữ số không giống nhau.

Giải: a) gọi số từ nhiên nhỏ dại nhất gồm bốn chữ số là abcd với a, b, c, d là những số tự nhiên từ 0 cho 9, a = 1 con b, c, d là số nhỏ dại nhất trong những số ấy nên:

a = ..............; b = ...........

c = ..............; d = ...........

Vậy số tự nhiên nhỏ tuổi nhất gồm bốn chữ số đề xuất tìm là .............. .

Xem thêm: Tác Hại Của Quay Tay - Lợi Ích, (Không Thể Không Xem)

b) Theo câu a) số từ bỏ nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số không giống nhau phải có dạng 10ab , trong các số ấy a, b là chữ số bé dại nhất xó thể được nên:

Chọn a = .........Chọn b = .........

Vậy số tự nhiên nhỏ tuổi nhất gồm bốn chữ số khác biệt cần tìm là ............... .