- Chọn bài -Bài 88: các số có bốn chữ sốBài 89: Luyện tậpBài 90: những số gồm bốn chữ số (tiếp theo)Bài 91: các số gồm bốn chữ số (tiếp theo)Bài 92: Số 10 000 - Luyện tậpBài 93: Điểm trọng điểm - Trung điểm của đoạn thẳng.Bài 94: Luyện tậpBài 95: So sánh những số trong phạm vi 10 000Bài 96: Luyện tậpBài 97: Phép cộng các số trong phạm vi 10 000Bài 98: Luyện tậpBài 99: Phép trừ những số trong phạm vi 10 000Bài 100: Luyện tậpBài 101: luyện tập chungBài 102: mon - NămBài 103: Luyện tậpBài 104: Hình tròn, tâm, con đường kính, bán kínhBài 105: Vẽ tô điểm hình trònBài 106: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ sốBài 107: Luyện tậpBài 108: Nhân số tất cả bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)Bài 109: Luyện tậpBài 110: chia số tất cả bốn chữ số cùng với số gồm một chữ sốBài 111: chia số bao gồm bốn chữ số với số gồm một chữ số (tiếp theo)Bài 112: phân tách số gồm bốn chữ số cùng với số có một chữ số (tiếp theo)Bài 113: Luyện tậpBài 114: rèn luyện chungBài 115: có tác dụng quen với chữ số La MãBài 116: Luyện tậpBài 117: thực hành thực tế xem đồng hồBài 118: thực hành thực tế xem đồng hồ thời trang (tiếp theo)Bài 119: bài bác toán tương quan đến rút về solo vịBài 120: Luyện tậpBài 121: Luyện tậpBài 122: chi phí Việt NamBài 123: Luyện tậpBài 124: có tác dụng quen với những thống kê số liệuBài 125: làm cho quen với thống kê lại số liệu (tiếp theo)Bài 126: Luyện tậpTự kiểm tra

Xem toàn cục tài liệu Lớp 3: trên đây

Bài 1 trang 18 VBT Toán 3 Tập 2: Tính nhẩm:a) 3500 + 200 = …………..

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 bài 101

3700 – 200 = …………..

7100 + 800 =…………..

7900 – 8000 = …………..

4400 + 300 = …………..

4700 – 3000 = …………..

b) 6000 + 2000 = …………..

8000 – 6000 = …………..

8000 – 2000 = …………..

7000 + 3000 = …………..

10 000 – 7000 = …………..

10 000 – 3000 = …………..

2000 + 8000 = …………..

10 000 – 2000 = …………..

Xem thêm: Hợp Chất M Được Tạo Thành Từ Cation X+ Và Anion Y2-, Hợp Chất M Được Cấu Tạo Từ Anion Y2

10 000 – 8000 = …………..

Lời giải:

a) 3500 + 200 = 3700

3700 – 200 = 3500

7100 + 800 = 7900

7900 – 8000 = 7100


4400 + 300 = 4700

4700 – 3000 = 4400

b) 6000 + 2000 = 8000

8000 – 6000 = 2000

8000 – 2000 = 6000

7000 + 3000 = 10 000

10 000 – 7000 = 3000

10 000 – 3000 = 7000

2000 + 8000 = 10 000

10 000 – 2000 = 8000

10 000 – 8000 = 2000

Bài 2 trang 18 VBT Toán 3 Tập 2: Đặt tính rồi tính

4756 + 2834 6927 + 835 5555 + 445

………………..………………..…………………

………………..………………..…………………

………………..………………..…………………

7571 – 2664 9090 – 8989 1018 – 375

………………..………………..…………………

………………..………………..…………………

………………..………………..…………………

Lời giải:

*

Bài 3 trang 18 VBT Toán 3 Tập 2: Một thư viện có 960 cuốn truyện tranh, sau đó download thêm được bằng số truyện tranh đã có. Hỏi thư viện có tất cả từng nào cuốn truyện tranh?

Tóm tắt: