- Chọn bài xích -Bài 96: Phân sốBài 97: Phân số cùng phép chia số trường đoản cú nhiênBài 98: Phân số và phép phân tách số tự nhiên và thoải mái (Tiếp theo)Bài 99: Luyện tậpBài 100: Phân số bằng nhauBài 101: Rút gọn gàng phân sốBài 102: Luyện tậpBài 103: Quy đồng mẫu số những phân sốBài 104: Quy đồng mẫu mã số các phân số (Tiếp theo)Bài 105: Luyện tậpBài 106: rèn luyện chungBài 107: so sánh hai phân số cùng chủng loại sốBài 108: Luyện tậpBài 109: so sánh hai phân số khác chủng loại sốBài 110: Luyện tậpBài 111: rèn luyện chungBài 112: rèn luyện chungBài 113: luyện tập chungBài 114: Phép cộng phân sốBài 115: Phép cùng phân số (Tiếp theo)Bài 116: Luyện tậpBài 117: Luyện tậpBài 118: Phép trừ phân sốBài 119: Phép trừ phân số (Tiếp theo)Bài 120: Luyện tậpBài 121: luyện tập chungBài 122: Phép nhân phân sốBài 123: Luyện tậpBài 124: Luyện tậpBài 125: tìm phân số của một sốBài 126: Phép phân tách phân sốBài 127: Luyện tậpBài 128: Luyện tậpBài 129: luyện tập chungBài 130: rèn luyện chungBài 131: rèn luyện chungBài 132: rèn luyện chungBài 133: Hình thoiBài 134: diện tích s hình thoiBài 135: Luyện tậpBài 136: luyện tập chung


Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 bài 105

Xem tổng thể tài liệu Lớp 4: trên đây

Bài 1 trang 24 VBT Toán 4 Tập 2: Quy đồng mẫu mã số hai phân số:

*

Lời giải:

a,

*

Vậy quy đồng mẫu số của

*

b,


*

Vậy quy đồng mẫu mã số của

*

c,

*

Ta có:


Xem thêm: Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Lớp 4 Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

*

Vậy quy đồng chủng loại số của

*

d,

*

Vậy quy đồng mẫu mã số của

*

Bài 2 trang 25 VBT Toán 4 Tập 2: Quy đồng chủng loại số những phân số (theo mẫu):

Mẫu: Quy đồng chủng loại số những phân số:

*