Giải bài tập trang 40 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Viết các phân số sau theo thứ tự từ bự đến bé...

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 40


Đề bài

1. Viết những phân số sau theo vật dụng tự từ khủng đến bé

a) (9 over 25;,12 over 25;,7 over 25;,4 over 25;,23 over 25)

b) (7 over 8;,7 over 11;,7 over 10;,7 over 9;,7 over 15)

c) (2 over 3;,5 over 6;,7 over 9;,5 over 18)

2. Tính

a) (1 over 4 + 3 over 8 + 5 over 16 = .................)

b) (3 over 5, - ,1 over 3 - 1 over 6 = .................)

c) (4 over 7 imes 5 over 8 imes 7 over 12 = .................)

d) (25 over 28:15 over 14 imes 6 over 7 = .................)

3. trong năm này tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi của từng người, biết mẹ hơn nhỏ 28 tuổi.

4. hiểu được (3 over 5) diện tích trồng nhãn của một làng là 6ha. Hỏi diện tích s trồng nhãn của buôn bản đó bởi bao nhiêu mét vuông?

Đáp án

1. Viết những phân số sau theo trang bị tự từ phệ đến bé

a) (9 over 25;,12 over 25;,7 over 25;,4 over 25;,23 over 25)

b) (7 over 8;,7 over 11;,7 over 10;,7 over 9;,7 over 15)

c) (2 over 3;,5 over 6;,7 over 9;,5 over 18)

Bài giải

a) (23 over 25 > 12 over 25 > 9 over 25 > 7 over 25 > 4 over 25)

b) (7 over 8 > 7 over 9 > 7 over 10 > 7 over 11 > 7 over 15)

c) MSC: 18

nên : (2 over 3 = 12 over 18;,,,,,,,,,,5 over 6 = 15 over 18;,,,,,,,,7 over 9 = 14 over 18;,,,,,,,,,5 over 18)

Vậy (5 over 6 > 7 over 9 > 2 over 3 > 5 over 18)

2. Tính

a) (1 over 4 + 3 over 8 + 5 over 16 = 4 + 6 + 5 over 16 = 15 over 16)

b) (3 over 5, - ,1 over 3 - 1 over 6 = 18 over 30 - 10 over 30 - 5 over 30 = 18 - 10 - 5 over 30 = 1 over 10)

c) (4 over 7 imes 5 over 8 imes 7 over 12 = 4 imes 5 imes 7 over 7 imes 8 imes 12 = 5 over 12 imes 2 = 5 over 24)

d) (25 over 28:15 over 14 imes 6 over 7 = 25 over 28 imes 14 over 15 imes 6 over 7 = 25 imes 14 imes 6 over 28 imes 15 imes 7 = 5 imes 5 imes 14 imes 2 imes 3 over 14 imes 2 imes 5 imes 3 imes 7 = 5 over 7)

3.

Xem thêm: Bài 12: Công Ước Liên Hợp Quốc Về Quyền Trẻ Em Gdcd 6, Bài 12: Công Ước Liên Hợp Quốc Về Quyền Trẻ Em

 

Tóm tắt:

*

Bài giải

Hiệu số phần bằng nhau:

3 – 1 = 2 (phần)

Tuổi con là:

28 : 2 x 1 = 14 (tuổi)

Tuổi người mẹ là:

14 x 3 = 42 (tuổi)

Đáp số: mẹ 42 tuổi, nhỏ 14 tuổi

4. Biết rằng (3 over 5) diện tích trồng nhãn của một buôn bản là 6ha. Hỏi diện tích trồng nhãn của xã đó bởi bao nhiêu mét vuông?