Bài viết giúp các em củng cố kỹ năng về phản ứng xà chống hóa và biết cách khẳng định các chỉ số chất béo: chỉ số axit, chỉ số xà phòng hóa, chỉ số este...

Bạn đang xem: Xà phòng hóa chất béo


Phản ứng xà chống hóa của chất béo. Xác định chỉ số chất béo.

1. Kiến thức liên quan:

a. Bội phản ứng xà phòng hóa chất béo:

- là bội phản ứng của chất lớn với hỗn hợp kiềm NaOH/KOH, chế tạo ra grixerol với hỗn hợp các muối Na/K. Lếu hợp những muối này chính là xà phòng.

 

*

 - Là phản bội ứng không thuận nghịch.

b. Những chỉ số hóa học béo:

- Chỉ số axit: là số miligam KOH nên để th-nc axit béo tự do thoải mái có vào 1g chất béo.

- Chỉ số xà chống hóa: là số miligam KOH phải để xà chống hóa glixerit và th-nc axit béo tự do thoải mái trong 1g chất béo.

- Chỉ số este: là số miligam KOH phải để xà chống hóa glixerit của một g hóa học béo, là hiệu số giữa chỉ số xà chống hóa còn chỉ số axit.

- Chỉ số I2: là số miligam I2 có thể cộng với 100g chất phệ không no.

Cùng theo dõi bài giảng cụ thể của Thầy Nguyễn Hoàng Lâm - thầy giáo trường THPT lặng Hoà – cầu giấy - giáo viên giỏi và nổi tiếng luyện thi thpt quốc gia.


2. Lấy ví dụ như minh họa:

Ví dụ 1:

Khi xà phòng hóa 2,52g chất phệ A cần 90ml hỗn hợp KOH 0,1M. Khía cạnh khác, xà chống hóa hoàn toàn 5,04g chất khủng A chiếm được 0,53g glixerol. Tìm kiếm chỉ số axit và chỉ số xà chống hóa.

Lời giải:

Có: mKOH = 0,09.0,1.56.1000= 504 mg

=> Chỉ số xà chống hóa: = 200 mg.

Phản ứng xà phòng hóa:

(RCOO)3C3H5 + 3KOH ---> C3H5(OH)3 + 3RCOOK

nKOH= 3nglixerol = 3.(frac0,5392)

=> mKOH = nKOH.56

=> số miligam KOH phải để xà phòng hóa 1g chất lớn = (fracm_KOH5,04)= (frac3.0,53.56.100092.5,04)= 192 mg


=> chỉ số este của mẫu chất khủng = chỉ số xà chống hóa - chỉ số axit

=> chỉ số axit = chỉ số xà phòng hóa - chỉ số este = 200 - 192 = 8 mg

 

Ví dụ 2:

Để trung hòa lượng axit tự do có vào 14g một mẫu chất béo, yêu cầu 15ml hỗn hợp KOH 0,1M. Tính chỉ số axit của mẫu hóa học béo.

Lời giải:

mKOH= 15.0,1.56= 84 mg

=> số miligam KOH cần dùng để làm trung hòa lượng axit tự do trong 1g chủng loại chất khủng là: 84/14 = 6 mg

=> chỉ số axit của mẫu mã chất béo là: 6

Ví dụ 3:

Để trung hòa - nhân chính 10g một hóa học béo gồm chỉ số axit là 5,6 yêu cầu dùng bao nhiêu gam NaOH?

Lời giải:

Mẫu chất béo tất cả chỉ số axit là 5,6 => Ta có:

Cứ trung hòa 1g hóa học béo buộc phải 5,6 mgKOH=> khớp ứng với 4mg NaOH

Vậy: trung hòa 10g chất bự ----------------------------------- 40mg = 0,04g NaOH

=> cần 0,04g NaOH.

Ví dụ 4: 

xà chống hóa 1kg chất béo gồm chỉ số axit là 2,8 yêu cầu dùng 350 ml hỗn hợp KOH 0,1M. Cân nặng glixerol thu được là bao nhiêu?

Lời giải:

cách 1: 

nKOH = 0,35.1 = 0,35 mol => mKOH = 0,35.56.1000=19600 mg

 => chỉ số xà chống hóa của chủng loại chất bự là: = 19,6 mg


=> chỉ số este = chỉ số xà phòng hóa – chỉ số axit = 19,6 – 2,8 = 16,8mg

(RCOO)3C3H5 + 3KOH --- C3H5(OH)3 + 3RCOOK (1)

1g 16,8mg

1kg 16,8g

=> nglixerol = (frac13.n_KOH)(1) = (frac16,83.56)= 0,1 mol

=> mglixerol = 9,2 g

cách 2: 

KOH + RCOOH  RCOOK + H2O (1)

3KOH + (R"COO)3C3H5  3R"COOK + C3H5(OH)3 (2)

 nKOH (1) = 

*
 = 0,05 mol

=> nKOH (2) = 0,35 - 0,05 = 0,3 mol

=> nC3H5(OH)3 = 

*
 nKOH (2) = 0,1 mol

=> mC3H5(OH)3 =9,2 gam

3. Bài bác tập trường đoản cú giải:

Bài 1:Để xà phòng hóa 10kg hóa học béo có chỉ số axit bởi 7, tín đồ ta cho chất lớn đó công dụng với dung dịch chứa 1,42kg NaOH. Sau phản bội ứng các thành phần hỗn hợp được trung hòa - nhân chính vừa đủ do 500ml hỗn hợp HCl 1 M.

a. Tính trọng lượng glixerol và khối lượng xà phòng nguyên hóa học thu được.

b. Tìm cân nặng phân tử trung bình của những axit béo, biết rằng axit béo tự do cũng đó là axit đã tạo ra chất béo.

Xem thêm: Cách Tính Chu Vi Hình Thoi Lớp 4 Là Gì ? Công Thức Tính Chu Vi Của Hình Thoi

Bài 2: Xà phòng hoá 1 kg hóa học béo có chỉ số axit bởi 7, chỉ số xà phòng hoá 200.Khối lượng glixerol thu được là bao nhiêu?


Bài 3: Một các loại mỡ đựng 70% triolein và 30% tristearin về khối lượng. Tính khối lượng xà chống thu được khi xà phòng hoá hoàn toàn 100kg hóa học mỡ đó bởi NaOH.

Bài 4: Một các loại mỡ đựng 40% triolein, 20% tripanmitin, 40% tristearin. Xà phòng hoá hoàn toàn m gam mỡ bụng trên bằng NaOH chiếm được 138 gam glixerol. Giá trị của m?

Bài 5: Để xà chống hoá 35kg triolein phải 4,939 kg NaOH nhận được 36,207 kilogam xà phòng. Xác minh chỉ số axit của mẫu chất to trên. 

Các em sở hữu thêm BTTN về bội nghịch ứng xà chống hóa chất mập và khẳng định chỉ số chất béo tại phía trên :)

Chúc những em học tập vui với plovdent.com :)

Luyện bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - xem ngay


*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Gửi làm phản hồi Hủy

Bình luậnchăm đề được quan tâm


bài viết mới duy nhất


*

Gửi bài xích tập - gồm ngay lời giải!
*

Cập nhật thông tin tiên tiến nhất của kỳ thi giỏi nghiệp THPT giang sơn 2021