Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Xác định các


Xác định các tập đúng theo sau và trình diễn chúng trên trục số :

a. (left(-2;3 ight))  (left(1;5 ight))

b. (left(-2;3 ight))  < (-2;+infty))

c. (R)  (left(2;+infty ight))

d. (R)  ( (-infty;3) >


*

a) (-2; 3) (1; 5) = (-2; 1>;

*

Xác định các tập đúng theo sau và màn trình diễn chúng trên trục số

(left(-3;5 ight)capleft(2;4 ight)); ((-infty;3>capleft<3;5 ight>); (left(-4;2 ight)cap<2;5))Xác định tính đúng, sai của từng mệnh đề sau :

a) (left<-3;0 ight>capleft(0;5 ight)=left ight\)

b) (left(-infty;2 ight)cupleft(2;+infty ight)=left(-infty;+infty ight))

c) (left(-1;3 ight)capleft(2;5 ight)=left(2;3 ight))

d) (left(1;2 ight)cupleft(2;5 ight)=left(1;5 ight))


Xác định những tập đúng theo sau và biểu diễn chúng bên trên trục số :

a. ( (-12;3) > (cap) < (-1;4) >

b. (left(4;7 ight)capleft(-7;-4 ight))

c. (left(2;3 ight)cap) <(3;5) )

d. ( (-infty;2) > (cap) < (-2;+infty))


Bài 3: tìm kiếm giao những tập thích hợp sau:

(a,left(-infty;dfrac13 ight)capleft(dfrac14;+infty ight)\b,left(-dfrac112;7 ight)capleft(-2;dfrac272 ight)\c,left(0;12 ight)cap<5;+infty)\d,Rcap<-1;1))

 


Xác định các tập thích hợp sau và trình diễn chúng bên trên trục số :

a. < (-3;1)) (cup) ( (0;4) >

b. ((0;2) > (cup) < (-1;1) )

c. (left(-2;15 ight)cupleft(3;+infty ight))

d. (left(-1;dfrac43 ight)cup) < (-1;2) )

e. (left(-infty;1 ight)cupleft(-2;+infty ight))


a) (-(infty);(dfrac13))(cap)((dfrac14);+(infty))

b)(left(-dfrac112;7 ight)capleft(-2;dfrac272 ight))

c)(0;12) <5;+(infty))

d) R<-1;1)

mọi tín đồ giúp em với ạ


Xác định mỗi tập thích hợp số sau và màn biểu diễn nó trên trục số :

a) (left(-3;3 ight)cupleft(-1;0 ight))

b) (left(-1;3 ight)cup) ((0;5)>

c) (left(-infty;0 ight)capleft(0;1 ight))

d) ( (-2;2) > (cap) < (1;3) )


Bài 1: khẳng định A(cap)B, A(cup)B, AB, B/A với biểu diễn tác dụng trên trục số

a, A = (xin) R B = (xin) R

b, A = (xin) R B = (xin) R

c, A = <1;3> B = (2;+(infty))

d, A = (-1;5) B = <0;6)

Bài 2: cho A = x - 2 (ge) 0, B = x - 5 > 0

Tính A(cap)B, A(cup)B, AB, BA

Bài 3: xác minh các tập sau

a, (left(-infty;dfrac13 ight)capleft(dfrac14;+infty ight))

b, (left(-dfrac112;7 ight)cupleft(-2;dfrac272 ight))

c, (0;12) <5;+(infty))

d, R <-1;1)

Gíup với ạ!!!


Lớp 10 Toán §4. Các tập phù hợp số
1
0

Tìm thông số m để:

a, (-∞; 2m+1)⊂(-∞; 1)

b,((-infty;2-3m>cap<2;+infty)=varnothing)

c, (left<-1;3 ight>capleft(2m-5;2m+4 ight)=varnothing)


Lớp 10 Toán §4. Những tập hòa hợp số
1
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)
Xem thêm: Những Thực Phẩm Bổ Sung Máu, 10 Siêu Thực Phẩm Ngăn Ngừa Thiếu Máu

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)