Trả lời đưa ra tiết, bao gồm xác câu hỏi “Xác định chiều của lực năng lượng điện từ bởi quy tắc nào?” cùng phần con kiến thức xem thêm là tài liệu cực hữu ích bộ môn Vật lí 9 cho các bạn học sinh và các thầy cô giáo tham khảo.

Bạn đang xem: Xác định chiều của lực điện từ

Trả lời câu hỏi: khẳng định chiều của lực điện từ bằng quy tắc nào?

Xác định chiều của lực điện từ bằn quy tắc bàn tay trái.

Quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái làm thế nào cho các đường sức từ hướng vào lòng bàn tay, chiều tự cổ tay cho ngón tay giữa hướng theo chiều chiếc điện thì ngón tay cái choãi ra 900 chỉ chiều của lực điện từ.

*

Cùng Top giải mã trang bị thêm nhiều kiến thức có lợi cho mình trải qua bài khám phá về Lực điện từ sau đây nhé

Kiến thức tham khảo về Lực điện từ 


I - công dụng của từ trường lên dây dẫn bao gồm dòng điện

 - từ bỏ trường chức năng lực lên đoạn dây dẫn bao gồm dòng năng lượng điện chạy qua để trong từ bỏ trường. Lực này được gọi là lực điện từ.

 - Đóng công tắc, thấy đoạn dây AB bởi đồng chuyển động trên hai thanh ray ở ngang bằng đồng.

*

II - Chiều của lực năng lượng điện từ - luật lệ bàn tay phải

Biết chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn thẳng, chiều con đường sức từ, phép tắc bàn tay trái giúp ta xác minh được chiều của lực điện từ tính năng lên dây dẫn. 

Quy tắc bàn tay trái:

Đặt bàn tay trái làm thế nào để cho các đường sức từ hướng về phía lòng bàn tay, chiều từ bỏ cổ tay mang lại tay giữa hướng theo chiều chiếc điện thì ngón tay cái choãi ra 900 chỉ chiều của lực điện từ

*

III - bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Điều nào sau đó là đúng lúc nói về công dụng của từ trường lên dây dẫn bao gồm dòng điện?

A. Khi cho loại điện qua đoạn dây dẫn để trong từ bỏ trường cùng cắt những đường cảm ứng từ thì bao gồm lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn đó.

B. Lúc cho cái điện qua đoạn dây dẫn đặt trong từ trường sóng ngắn và tuy vậy song với những đường cảm ứng từ thì bao gồm lực từ chức năng lên đoạn dây dẫn đó.

C. Lúc cho dòng điện qua đoạn dây dẫn để trong từ bỏ trường, ở hầu như vị trí của dây dẫn thì luôn luôn có lực từ tính năng lên đoạn dây dẫn.

D. Những phát biểu A, B, C hồ hết đúng.

Đáp án: A

Câu 2: Nội dung quy tắc thế bàn tay trái là:

A. Đặt bàn tay trái tuy vậy song với các đường chạm màn hình từ, giả dụ chiều trường đoản cú cổ tay mang lại ngón tay theo chiều cái điện thì ngón cái choãi ra 90 o chỉ chiều lực từ tính năng lên dây dẫn.

B. Đặt bàn tay trái hứng các đường cảm ứng từ, nếu chiều từ bỏ cổ tay mang đến ngón tay theo chiều cái điện thì ngón loại choãi ra 90 o chỉ chiều lực từ tác dụng lên dây dẫn.

C. Đặt bàn tay trái hứng các đường cảm ứng từ, nếu chiều trường đoản cú cổ tay đến ngón tay theo hướng lực trường đoản cú thì ngón loại choãi ra 90 o chỉ chiều dòng điện vào dây dẫn.

D. Đặt bàn tay trái hứng các đường cảm ứng từ, giả dụ ngón tay loại choãi ra 90 o chỉ dòng điện thì chiều trường đoản cú cổ tay mang lại ngón tay là chiều lực từ chức năng lên dây dẫn.

Đáp án: B

Câu 3: Điều như thế nào sau đấy là sai lúc nói về tính năng của lực tự lên form dây tất cả dòng điện?

A. Khi mặt phẳng form dây đặt song song với các đường cảm ứng từ thì lực từ tạo nên khung dây quay.

B. Khi mặt phẳng size dây đặt tuy vậy song với các đường cảm ứng từ thì lực từ bỏ không khiến cho khung dây quay.

C. Lúc mặt phẳng form dây đặt vuông góc với các đường chạm màn hình từ thì lực tự chỉ có tác dụng làm nén hoặc dãn size dây.

D. Lúc mặt phẳng size dây để không vuông góc với những đường cảm ứng từ thì lực từ tạo nên khung dây quay.

Đáp án: B

Câu 4: Muốn xác minh được chiều của lực điện từ tác dụng lên một quãng dây dẫn thẳng tất cả dòng năng lượng điện chạy qua để ở một điểm trong sóng ngắn từ trường thì cần biết những nguyên tố nào?

A. Chiều của loại điện trong dây dẫn và chiều của dây.

B. Chiều của con đường sức từ với cường độ lực năng lượng điện từ trên điểm đó.

C. Chiều của loại điện cùng chiều của mặt đường sức từ tại điểm đó.

D. Chiều với cường độ của chiếc điện, chiều cùng cường độ của lực từ tại điểm đó.


Đáp án: C

Câu 5: Theo nguyên tắc bàn tay trái, chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa hướng theo:

A. Chiều của lực điện từ

B. Chiều của mặt đường sức từ

C. Chiều của cái điện

D. Chiều của lối đi vào những cực của nam châm

Đáp án: C

Câu 6: Chiều của lực năng lượng điện từ tính năng lên dây dẫn nhờ vào vào:

A. Chiều của chiếc điện qua dây dẫn.

B. Chiều mặt đường sức từ bỏ qua dây dẫn.

C. Chiều chuyển động của dây dẫn.

D. Chiều của chiếc điện vào dây dẫn với chiều của con đường sức từ.

Đáp án: D

Câu 7: Xác định câu nói đúng về tính năng của sóng ngắn từ trường lên đoạn dây dẫn tất cả dòng điện.

A. Một quãng dây dẫn có dòng điện chạy qua, đặt trong từ trường và tuy nhiên song với đường sức tự thì có lực từ tác dụng lên nó.

B. Một đoạn dây dẫn bao gồm dòng điện chạy qua, để trong tự trường và cắt những đường mức độ từ thì có lực từ chức năng lên nó.

C. Một quãng dây dẫn tất cả dòng năng lượng điện chạy qua, không để trong trường đoản cú trường cùng cắt các đường sức từ thì bao gồm lực từ tính năng lên nó.

D. Một quãng dây dẫn không tồn tại dòng điện chạy qua, đặt trong từ bỏ trường với cắt các đường sức từ thì bao gồm lực từ công dụng lên nó.

Đáp án: B

Câu 8: Khi dây dẫn thẳng gồm dòng điện chạy qua được đặt song song với những đường mức độ từ thì lực điện từ có hướng như thế nào?

A. Thuộc hướng với dòng điện.

B. Thuộc hướng với mặt đường sức từ.

C. Vuông góc với cả dây dẫn và con đường sức từ.

D. Không có lực năng lượng điện từ.

Đáp án: D

Câu 9: Một form dây dẫn hình chữ nhật tất cả dòng năng lượng điện chạy qua được để trong tự trường giữa hai nhánh của một nam châm hình chữ U. Size dây đang quay cho vị trí như thế nào thì giới hạn lại?

A. Mặt form dây song song với các đường mức độ từ.

B. Mặt form dây vuông góc với những đường mức độ từ.

C. Mặt khung dây sản xuất thành một góc 60 o với những đường mức độ từ.

Xem thêm: Thiên Tai Ở Việt Nam - Các Loại Thiên Tai Chủ Yếu Ở Việt Nam

D. Mặt size dây tạo ra thành một góc 45 o với các đường mức độ từ.

Đáp án: B

Câu 10: Một dây dẫn bao gồm dòng điện chạy qua đặt trong từ trường, không song song với mặt đường sức tự thì: