*Bạn đang xem: Ý nghĩa tên ngọc diệp

Bộ 96 玉 ngọc <0, 5> 玉玉 ngọc, túcyù(Danh) Ngọc, thứ đá quý, đẹp. ◇Lễ Kí 禮記: Ngọc bất trác, bất thành khí 玉不琢, 不成器 (Học kí 學記) Ngọc không mài giũa thì không thành khí cụ.(Tính) Đẹp, ngon. ◎Như: ngọc diện 玉面 mặt đẹp như ngọc, ngọc dịch 玉液 rượu ngon.(Tính) Tôn quý. ◎Như: ngọc thể 玉體 mình ngọc, ngọc chỉ 玉趾 gót ngọc.(Động) Thương yêu, giúp đỡ. ◇Thi khiếp 詩經: Vương dục ngọc nhữ 王欲玉女 (Đại Nhã 大雅, Dân lao 民勞) Nhà vua muốn gây dựng đến ngươi thành tài (thương yêu ngươi như ngọc).Một âm là túc. (Danh) Người thợ ngọc.(Danh) Họ Túc.1. <佩玉> bội ngọc 2. <冰清玉潔> băng thanh ngọc khiết 3. <冰玉> băng ngọc 4. <冰肌玉骨> băng cơ ngọc cốt 5. <寶玉> bảo ngọc 6. <昆玉> côn ngọc 7. <珠玉> châu ngọc 8. <璧玉> bích ngọc 9. <白玉微瑕> bạch ngọc vi hà 10. <碧玉> bích ngọc 11. <芝蘭玉樹> chi lan ngọc thụ 12. <被褐懷玉> bị phân tử hoài ngọc 13. <錦衣玉食> cẩm y ngọc thực 14. <冠玉> quan tiền ngọc 15. <玉雪> ngọc tuyết 16. <玉珂> ngọc kha
玉 bao gồm 5 nét, cỗ ngọc: đá quý, ngọc(96)钰 bao gồm 10 nét, cỗ kim: sắt kẽm kim loại (nói chung); vàng(167)鈺 tất cả 13 nét, cỗ kim: sắt kẽm kim loại (nói chung); vàng(167)
Bộ 30 口 khẩu <2, 5> 叶叶 hiệp, diệp葉 xié, yè, shè(Động) Cổ văn là chữ hiệp 協. § Vần cổ lầm lạc, người nhà Tống sửa lại các chữ không hợp vần gọi là hiệp vận 叶韻.§ Giản thể của chữ 葉.


Xem thêm: Phôi Sim Là Gì ? Địa Chỉ Mua Phôi Sim? Phôi Sim Là Gì

叶 có 5 nét, bộ khẩu: dòng miệng(30)枼 tất cả 9 nét, cỗ mộc: gỗ, cây cối(75)烨 bao gồm 10 nét, bộ hỏa: lửa(86)晔 tất cả 10 nét, bộ nhật: ngày, mặt trời(72)葉 bao gồm 13 nét, cỗ thảo: cỏ(140)曄 có 16 nét, cỗ nhật: ngày, khía cạnh trời(72)燁 tất cả 16 nét, cỗ hỏa: lửa(86)鍱 bao gồm 17 nét, bộ kim: kim loại (nói chung); vàng(167)饁 có 19 nét, bộ thực: ăn(184)爗 có 20 nét, cỗ hỏa: lửa(86)