Cho kẽm công dụng với Axít Sunfuric đặc và Axít Sunfuric loãng bao gồm phương trình phản ứng hóa học và thu được số đông chất gì? các bạn cùng cân bằng phương trình hóa học Zn + h2so4 như sau:

Zn + H2so4 cân bằng phương trình phản bội ứng.

Ta mang đến Kem tính năng với H2so4 đặc với H2so4 vẫn ra phản ứng chất hóa học khác nhau:

Zn chức năng H2SO4 đặc

Zn + 2H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + 2H2O

Điều khiếu nại phản ứng Zn cùng dung dịch H2SO4 đặc

Ở ánh nắng mặt trời thường và h2so4 đặc

Kẽm rã dần, mở ra khí không màu, có mùi hắc chính là lưu huỳnh đioxit (SO2)

Zn tác dụng H2SO4 loãng

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Điều kiện phản ứng xảy ra phan ứng Zn chức năng H2SO4 loãng

Nhiệt độ thường cùng H2SO4 loãng

Có khí không màu thoát ra và mẩu kẽm rã dần

Bài tập ví dụ như với Zn cùng H2so4

Ví dụ 1 : Phương trình hóa học nào sau đây không đúng?

A. Cu + 2H2SO4 (đặc) → CuSO4 + SO2 + 2H2O

B. Fe + S 

*
 FeS

C. 2Ag + O3 → Ag2O + O2

D. 2Fe + 3H2SO4 (loãng) → Fe2(SO4)3 + 3H2
Bạn đang xem: Zn tác dụng với h2so4

Lời giải
Chọn đáp án D

Ví dụ 2 : Thả một chủng loại kẽm vào dung dịch axit H2SO4 loãng thấy xuất hiện, hiện tượng gì?

A. Có khí ko màu thoát ra

B. Bao gồm khí bao gồm màu thoát ra, và viên kẽm tung dần

C. Bao gồm khí ko màu bay ra cùng mẩu kẽm tung dần

D. Mẫu mã kẽm rã dần

Lời giải

Đáp án C

Ví dụ 3 : bội phản ứng của sắt kẽm kim loại Zn với dung dịch H2SO4 loãng bao gồm phương trình ion thu gọn là

A. Zn + 2H+ → H2 + Zn2+

B. Zn + 2H+ + SO42- → H2 + ZnSO4

C. Zn + 4H+ + SO42- → 2H2O + Zn2+ + SO2

D. Zn + SO42- → ZnSO4


Lời giải
Chọn giải đáp A
Ví dụ 4 : Dãy sắt kẽm kim loại nào trong các dãy dưới đây gồm những kim các loại đều không tác dụng với hỗn hợp H2SO4 đặc, nguội?A. Al, Fe, Au, Mg

B. Zn, Pt, Au, Mg

C. Al, Fe, Zn, Mg

D. Al, Fe, Au, Pt

Lời giải

Chọn câu trả lời D


Dành đến Học Sinh

Công Thức Toán Học

Công Thức Lượng Giác

Công Thức Đạo Hàm

Công Thức Hạ Bậc

Bảng Cửu Chương
Xem thêm: R Là Tập Số Gì? R Là Gì Trong Toán R R Là Tập Hợp Số Gì, R Là Gì Trong Toán Học

Bài Viết Được Xem nhiều Nhất

Những hiện tượng lạ mà bọn họ thường gặp hàng ngày .Hiện tượng nháy mắt phải